Preek week 49, 2007 Preek v.d week 49, 2007
Preek van de week 49
Bergrede deel 2


Jezus vertelt een kleine groep van heel gewone mensen dat ze een enorme invloed kunnen hebben op de maatschappij waar ze in leven.
Gelijk aan het begin van zijn bediening onderwijst Jezus waar het om gaat in het leven.
Niet wat we allemaal hebben, of wat we allemaal doen, maar wie we zijn! Dat gaat het om in het leven!
Vorige week heb ik het gehad over de eerste vier houdingen (zaligsprekingen) die vooral invloed hebben op onze relatie tot God.
De tweede groep met houdingen heeft meer te maken met onze relaties tot andere mensen.
Ik wil nog een keer zeggen dat je niet kunt kiezen, alle acht de houdingen vormen één geheel en horen bij elkaar.Lezen: Mattheus 5:7-16


1. Gelukkig zij die barmhartig zijn
Barmhartigheid heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is ‘medelijden’. Medelijden tot mensen die in nood zijn.
Denk hierbij aan hongerige, zieke en verstoten mensen. Maar ook aan mensen die impopulair zijn of eenzaam.De tweede betekenis is ‘mild’. Barmhartigheid is ook mild zijn tegen mensen die ons kwaad hebben aangedaan.


Mensen die barmhartigheid tonen, zullen ook barmhartigheid ontvangen. Dit principe komt vaker voor in de bijbel.
Bijvoorbeeld in 2 Corinthe 9:6, waar het volgende staat:"Denk eraan: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait,
zal overvloedig oogsten."


Een goed voorbeeld van niet barmhartig zijn staat in Mattheus 18:23-35.


Als je barmhartig bent dan zul je barmhartigheid ondervinden!2. Gelukkig zij die zuiver van hart zijn
Zuiver of rein van hart zijn betekent zoiets als vrij zijn van verdorven verlangens, vrij zijn van zonde en schuld.
Maar ook oprecht zijn, integer. Jezus vraagt van zijn volgelingen dat ze zich niet anders voordoen dan dat ze zijn.
Dit is iets anders dan berusten in hoe je bent. Oprecht zijn betekent niet dat het niet meer nodig is om te veraderen.
Maar je hoeft je niet mooier voor te doen, je mag gewoon jezelf zijn.
Het is belangrijk om als gemeente elkaar te aanvaarden.
Dat we op zo’n manier met elkaar leren omgaan dat we onszelf kunnen zijn en dat God de ruimte krijgt om ons te veranderen naar zijn beeld.
God verzekert ons van zijn liefde en daarom geven we hem de ruimte om ons van binnenuit te veranderen.Mensen die zuiver van hart zijn zullen God zien! Een prachtige belofte voor de toekomst, maar ook voor het heden!
Als we met de ‘ogen van ons hart’ leren kijken dan is onze blik gericht op God. Zie ook: Kol. 3:1-5.Als je zuiver van hart bent dan zul je God zien!


3. Gelukkig zij die vrede brengen
Mensen die vrede brengen zijn vredelievend, ze zijn onderhandelaars van vrede. Jezus doelt hier op:


Innerlijke vrede
Vrede tussen mensen onderling
Vrede met God (2Kor. 5:20)
Dit betekent dat we meer en meer op Jezus moeten gaan lijken.
Hij is de ultieme vredestichter! Rom. 5:1 "Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer."Mensen die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden!


4. Gelukkig zij die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid
Wat is dat ook al weer gerechtigheid: "Een situatie die voor God aanvaardbaar is".
Gelukkig ben je als je vervolgd wordt vanwege je inspanningen om een situatie te creëren die voor God aanvaardbaar is.Jezus heeft ons nergens beloofd dat we populair zouden zijn. De profeten werden immers ook vervolgd.
Een valse profeet praatte de mensen naar de mond.
Hij gaf niet de boodschappen door die bij God vandaan kwamen, maar zei datgene wat de mensen wilde horen.
Als je de stem van God laat klinken dan zullen mensen je niet altijd met open armen ontvangen.
Dit betekent niet dat je moet gaan zoeken naar vervolging, maar wel dat je het als zegen moet zien als er vervolging in je leven komt.
Onze houding moet zijn dat we niets terug verwachten voor alle acht de houdingen dan vervolging.Als je vervolgd wordt vanwege de gerechtigheid dan zal het Koninkrijk van de hemelen jou toebehoren!


Jezus vertelt een kleine groep hele gewone mensen dat ze een enorme invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen,
als ze deze dingen doen. Vol medeleven zijn naar andere mensen.
Complete openheid, en niet jezelf anders voordoen dan dat je bent.
Vrede stichten op iedere mogelijke manier. En daarbij niets terug verwachten voor dit alles dan vervolging.Zout en licht!
Weet je wat wij zijn als volgelingen van Jezus? Het zout van de aarde!
Zout doet een heel aantal dingen, maar hier doelt Jezus op het verlenen van kracht.
Christenen brengen Gods kracht in deze wereld! Ze bestaan uit explosief materiaal.
Zout werd in de tijd van Jezus o.a. gebruikt om ovens langer warm te houden. Op deze manier leverde zout energie oftewel kracht.Weet je wat we nog meer zijn? Het licht van de wereld! We zijn als een stad die niet verborgen kan blijven omdat ze op een heuvel ligt.
We zijn als een lamp die op een kandelaar staat. Zo’n lamp schijnt voor iedereen in dat huis.Wat zeggen deze voorbeelden tegen ons? God wil niet dat we ons terugtrekken uit de wereld in een soort christelijke subcultuur.
Hij wil dat we betrokken zijn in onze maatschappij. Hij wil dat we zijn kracht in de wereld brengen!
Hij wil dat we zijn licht laten schijnen!
Er is een enorm verschil tussen licht en duisternis.
Licht geeft leven, licht geeft hoop, licht laat dingen zien.
Dit betekent dus ook dat er een duidelijk verschil te zien moet zijn tussen ons en mensen die Jezus niet volgen.
Onze levensstijl moet radicaal anders zijn dan die van mensen die in de duisternis leven.Wat zal onze invloed zijn? Wat zal er gebeuren als we zo leven?
Mensen zullen onze goede werken zien en onze Vader in de hemel verheerlijken.
Dat we een volgeling zijn van Jezus moet niet alleen blijken uit wat we in onze binnenkamer doen, zoals bidden, vasten en geven,
maar het moet ook publiekelijk te zien zijn.Denk maar aan het leven van Jezus. Hij verkondigde het evangelie, maakte de zieken beter, liet de doden opstaan,
maakten gevangenen vrij en gaf mensen die hongerig waren te eten. (Lukas 4:18-21)Conclusie:
Jezus roept ons op om anders te zijn. Hij wil dat we vol medeleven zijn naar andere mensen.
Dat we echt zijn en onszelf niet anders voordoen dan dat we zijn.
Hij wil dat we vrede stichten op iedere mogelijke manier.
En dat we niets terug verwachten voor dit alles dan vervolging.
Want wij zijn het zout der aarde (vol van Gods kracht), wij zijn het licht der wereld (licht geeft leven en hoop).
Wij zijn geroepen om radicaal anders te leven dan mensen van de wereld.Amen.