Gebed week 48, 2007 Preek week 48, 2007
Preek van de week 48
De bergrede:


Leven onder Gods zegen!
      


Lezen: Mattheus 5:1-12


In dit gedeelte van de bijbel word de Bergrede genoemd,
omdat Jezus deze woorden sprak op een bergehelling in de buurt
van Kapernaüm.
Jezus geeft in deze rede Zijn houding weer ten opzichte van de Wet.
Aangezien , geld en gezag in "Het Koninkrijk"onbelangrijk zijn, waar
het echt omgaat is trouwe gehoorzaamheid vanuit het hart.
De bergrede daagde de trotse en wettische godsdienstige leiders van die tijd uit.
Jezus confronteerde hen, net als de profeten van het Oude Testament, met deze
boodschap: God wil geen uiterlijke vroomheid, maar gehoorzaamheid vanuit een hart
dat Hem lief heeft.De komende weken gaan ik middels deze preek op mijn "site" dieper in op
de Berg rede deze week deel 1.


Gelijk aan het begin van zijn bediening onderwijst Jezus waar het om gaat in het leven.
Niet wat we allemaal hebben, of wat we allemaal doen, maar wie we zijn!
Dat gaat het om in het leven! In het Griekse onderwijs gaat het erom wat je allemaal weet,
hoeveel kennis je hebt. In het Hebreeuwse onderwijs gaat het om wie je bent.


In zijn onderwijs aan de discipelen begint Jezus met acht zaligsprekingen.
Het gaat hier niet over verschillende soorten mensen die door Jezus als zalig (gelukkig) worden verklaart,
maar over volgelingen van Jezus die al deze kenmerken bezitten.
Je zou deze zaligsprekingen in twee groepen kunnen verdelen.
De eerste vier zaligsprekingen gaan over onze houding ten opzichte van God.
De laatste vier zaligsprekingen hebben betrekking op onze houding in relatie tot andere mensen.
Vandaag wil ik het over de eerste vier zaligsprekingen hebben.
De nadruk van mijn preek zal niet liggen op hoe je dit kunt doen of toepassen,
maar eerder op het wezen van deze houdingen.
Als je eenmaal weet wat het karakter van deze houdingen is,
dan kom je er vanzelf achter wat de heilige Geest nog in jouw leven moet aanvullen.1. Gelukkig zij die arm van geest zijn
Arm van geest zijn staat tegenover het streven naar rijkdom, invloed, positie en eer.
Het is een besef van hoe we tekortschieten ten opzichte van God.
Je gaat niet prat op alles wat je doet, maar beseft hoe hulpeloos je bent zonder Gods genade.
Een goed voorbeeld van iemand die arm van geest is staat in Lucas 18:13.Als je arm van geest bent zal het Koninkrijk der hemelen jou toebehoren!


2. Gelukkig die verdriet hebben
Het is niet verkeerd om verdriet te hebben en te rouwen.
Relaties zijn ontzettend belangrijk voor ons als mensen.
Als je iemand verliest dan gaat dit gepaard met verdriet en heb je tijd nodig om dit te verwerken.
Jezus weende bij het graf van zijn vriend Lazarus.
Hij werd ook met ontferming bewogen toen hij de menigte mensen zag die geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder.
Je hart kan breken over de geestelijke situatie waarin mensen zich bevinden of waarin jij jezelf bevindt.
Een goed voorbeeld hiervan is Petrus in Mattheus 26:75, die bittere tranen huilt nadat hij Jezus voor de derde keer heeft verloochend.
Je hart breekt dus om het verlies van iemand of om de geestelijke situatie waar jij je in bevind.Als je verdriet hebt zul je getroost worden!

3. Gelukkig die zachtmoedig zijn
In het O.T. zijn zachtmoedigen zij die volledig op God vertrouwen, en niet op hun eigen kracht,
om zich te verdedigen tegen onrecht.
Zachtmoedig zijn heeft o.a. te maken met weten dat God het onrecht toestaat dat mensen ons aandoen,
omdat God hen gebruikt om de mensen die bij hem horen te zuiveren en omdat Hij mensen die bij hem horen op Zijn tijd zal verlossen.
(Jes. 41:17 en Luk. 18:1-8).
Zachtmoedigheid is het tegenovergestelde van zelfbevestiging en eigenbelang.
Het komt voort uit vertrouwen in Gods goedheid en beheersing van de toestand.
Iemand die zachtmoedig is, is helemaal niet met zichzelf bezig.
Zachtmoedigheid is een werk van de Heilige Geest en niet van de menselijke wil (Zie ook: Gal. 5:23).


Als je zachtmoedig bent zul je het land erven!

4. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
Hongeren en dorsten spreekt van een alles verterende passie, een groot verlangen,
een overweldigende ambitie naar de gerechtigheid.
Gerechtigheid betekent een toestand die voor God aanvaardbaar is.
Je verlangt ernaar om rein te leven. Je hongert om op de juiste manier te denken.
Je dorst ernaar om de juiste dingen te voelen en je hebt een geweldige ambitie om de juiste keuzes te maken.
Dit begint in je eigen leven en slaat als een vonk over op de levens van anderen.Als je hongert en dorst naar de gerechtigheid dan zul je verzadigd worden!

Een heleboel zaken waar we als mensen naar hongeren en dorsten zullen ons niet verzadigen.
Het heeft geen zin om deze verlangens de kop in te drukken.
We moeten deze verlangens juist in Gods handen leggen en bidden dat Hij ons verlangen naar de gerechtigheid aanwakkert.


Afsluiting
Lezen: Mattheus 7:24-27