Video v.d maand Januari Video v.d maand Januari

video v.d. maand januari 2009

  
 

Een mooie opwekkings song met prachtige powerpoint presentatie, uit de opwekkings bundel

deze maand nr 642 de rivier.
 

Lees Ezechiël 47:1-12
en Openbaring 22:1-2

 1De engel liet mij een rivier met het levenswater zien. Helder als kristal was het.
2Het kwam uit de troon van God en van het Lam en stroomde midden over de hoofdstraat van de stad.
Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf keer per jaar vruchten droeg,
elke maand een keer. De bladeren van de boom zijn voor de genezing van de volken.
 

Hier wordt beschreven het Levenswater en de Levensboom.
 

De Rivier
 

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van Uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 

Refrein:
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet Mij hier".

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer