Video v.d maand Januari Video
video v.d. maand JanuariAfgeleid van de Psalm 100.

1 Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.
2 Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.
4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Amen


Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid.

Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.

Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.

Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!

Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
ik prijs uw naam,
ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid,
God van de eeuwigheid,
God van de eeuwigheid.
Een geweldige video v.d. maand met een geweldige opwekking nr. 589
en natuurlijk gezongen door een geweldige groep van jonge mensen
de "Ronduit Praise Band",.
Hun concerten en optredens werken als een magneet op de Christelijke jeugd,
die op hun beurt weer vele niet Christelijke vriendjes en vriendinnetjes meenemen,
en op een leuke manier kennis laten maken met de Christelijke onderlinge liefde voor
Jezus.