Song v.d maand September Song v.d maand September
Song v.d maand September

Psalm 118:24


Deze dag heeft de Here gemaakt; het is goed dat wij deze dag jubelen,
en grote blijdschap ervaren.


Efeziërs 5:20

Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here
Jezus Christus.

Wouw de Here in alles danken pff....

Als je in de put zit, zul je het moeilijk vinden om God te danken.
Maar houd moed: God laat alles meewerken voor ons best wil,
als wij Hem lief hebben en naar Zijn wil Leven.
Dank God, niet voor je problemen, maar voor de kracht die Hij in
jouw opbouwt door de moeilijke ervaringen in het leven.
Je kunt er zeker van zijn dat Gods volkomen liefde je door
alles heen zal helpen. Amen!!!!1 Thessalonicenzen 5:16-18

Wees ook altijd blij.
Bid onophoudelijk.
Wat er ook gebeurt, dank altijd God,
want Hij wil dat u als Christen zo leeft.

Onze blijdschap, gebed en dankbaarheid moeten,
niet op en neer gaan, met onze gevoelens of omstandigheden.
De drie geboden: wees altijd blij, bid onophoudelijk,
en dank altijd, gaan vaak in tegen onze natuurlijke neigingen.
Maar als we een bewuste beslissing nemen om te doen wat God zegt,
gaan we de mensen vanuit een nieuwe invalshoek bekijken.
als we Gods wil doen, zullen we merken dat het makkelijker
voor ons is om blij en dankbaar te zijn.

Paulus leerde niet dat wij God voor alles moeten danken, maar in alles.
Het kwaad komt niet van God; daarom moeten we Hem miet danken voor het kwaad.
Maar als het kwaad toeslaat, kunnen we nog steeds dankbaar zijn voor wie God is,
en voor het goede dat Hij ondanks de nood kan geven.

Amen!!!!!!!!!!