Song v.d maand Nov Song v.d maand Nov
Song v.d maand November
Eer en glorie van de mens
is niet waar ik naar op zoek ben.
Zelfs de machten 'hier op aard'.
niets waar mijn hart voor buigt,
mijn ziel voor juicht.
Al mijn trouw en mijn devotie,
hartsverlangen en emotie,
zijn alleen bestemd voor Hem
die voor mij stierf.
 
Refrein:
Alleen een God als U,
U bent ongeëvenaard,
al mijn lofzang waard.
De Koning der koningen, Heer.
In aanbidding kniel ik neer,
geef U alle eer.
2X
 
Alleen aan mijn Maker,
Mijn Redder, Mijn Vader,
Verzoener, Beloner,
Verlosser, Vertrooster.
Alleen aan een God als U,
geef ik alle eer.
 
Eer en glorie van de mens
is niet waar ik naar op zoek ben.
Zelfs de machten 'hier op aard',
niets waar mijn hart voor buigt,
mijn ziel voor juicht.
Al mijn trouw en mijn devotie,
hartsverlangen en emotie,
zijn alleen bestemd voor Hem
die voor mij stierf.
 
(Refrein)
 
(laatste keer)
Alleen een God als U
alleen een God als U,
alleen een God als U !
2x
 
Alleen aan mijn Maker,
Mijn Redder, mijn Vader,
Verzoener, Beloner,
Verlosser, Vertrooster.
Alleen aan een God als U,
geef ik alle eer.
uitleg song v.d. maand


Wat een super lied de tekst verteld al veel, zoniet alles.

Lees Openbaring 15:3,4

Zij hadden allemaal een harp van God gekregen en zongen het lied,
van Mozes, de dienaar van God en het lied van het Lam.
Almachtige Here en God, wat u hebt gedaan, is groot en wonderbaar!
heerser over de volken, Uw wegen zijn juist en goed.
Here, wie zou geen ontzag, voor U hebben?
Here, wie zou U niet eren om wie U bent?
Here, U alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en U aanbidden,
omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet.


Het lied van Mozes bezong vol blijdschap de bevrijding
van Israel uit Egypte.( Exodus 15)
Het lied van het Lam bezingt, vol blijdschap de uiteindelijke
bevrijding van Gods volk uit de macht van satan.