Song v.d maand Dec Song v.d maand Dec
song v.d. maand december

mijn Verlosser Leeft


Ik weet hij heeft mij gered
mij in de vrijheid gezet; ik geloof, ik geloof
hij droeg mijn pijn en mijn schuld
heeft mij met liefde vervuld; ik geloof, ik geloof
'k hef een banier op
mijn heer stond op uit t graf

Mijn Verlosser leeft, mijn verlosser leeft
mijn verlosser leeft, mijn verlosser leeft!

ik weet: Hij...

U draagt mijn lasten en richt mij op,
om dansend op de berg te zien
hoe U weer komen zal.Mattheüs 28:5-7

De Engel zei tot de twee vrouwen:"U hoeft niet bang te zijn,
ik weet dat u Jezus zoekt,Die gekruisigd is, maar Hij is hier
niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals Hij had gezegd.
Kom maar kijken waar Hij heeft gelegen.Ga nu vlug aan Zijn
discipelen vertelle dat Hij uit de dood is opgestaan.
Zeg ook tegen hen dat Hij naar Galilea gaat,daar zal Hij hen
ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen".