Song Maart

song v.d. maand maart 2009

 
Uit de Opwekkingsbundel nr 663


 
Jezus, redder van mijn ziel,
De liefde in uw ogen brandt als vuur.
Jezus, ik wil dat U weet,
dat ik u wil volgen ieder uur.
Want geen mens
in de geschiedenis is zoals U,
al wat is gebeurt,  behoort U toe.
Alfa en Omega, U hield eerst van mij
en eens mag ik voor eeuwig bij U zijn.

 refrein:

 Het gaat steeds om U, Jezus
en alles is voor U,
voor de glorie van Uw naam.
Het gaat niet om mij,
alsof U moet doen wat ik wil;
U ben God,
ik geef me over aan Uw wil.

 

 
mooie he wat een prachtige tekst

 
lees Efeziërs 1:22
 

22God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem,
als enig hoofd, aan de Gemeente gegeven.