Song Februari

Song v.d. maand februari 2009

 
 

Deze maand een opwekkingslied nummer 72 uit de opwekkingsbundel. 
Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.
Vanwaar de zon opgaat,

tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.

 
Halleluja, prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
Halleluja prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

 
Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.
Vanwaar de zon opgaat,
tot waar zij daalt, ondergaat,
zij de naam van God geloofd.

 
Halleluja, prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
Halleluja prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

 
Prijst dan de Heer,
allen die Hem echt willen dienen.
Looft de naam van onze God.
Halleluja prijst dan de Heer
van nu af aan tot in eeuwigheid.

  
Psalm 113:2-3

 
2
Laat de naam van de HERE worden geprezen en geëerd, nu en tot in eeuwigheid.

 
3 Over de hele aarde moet de naam van de HERE worden geprezen.