Song v.d maand Januari Song
song v.d. maand januari
(Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig
U bent machtig - U bent machtig
U bent waardig - U bent waardig
Eer en ontzag - Eer en ontzag

Ik wil volgen - Ik wil volgen
Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren
Van U houden - Van U houden
Iedere dag - Iedere dag

(Refrein)
(man) (vrouw)
Ik wil zingen  - U die koning bent
En juichen - en de hoogste Heer
In aanbiding - U de machtige
mij buigen - Kwam op aarde neer
U de Heer - Als Emannuel
aller Here - God zal met ons zijn
U mijn God - Als het Lam van God
Wil ik eren (2x) Zo volmaakt en rein
U die leven geeft
Mij bevreiding bracht
En voor eeuwig leeft
U hebt alle macht
U de Alfa, Omega
Eens zal ik U zien
U mijn Meester,
Messias, Verlosser
en Vriend


(man + vrouw  teglijk)
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.
Een lied vol van lofprijs en aanbidding


Hebreeën 12:28-29


Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten wij dankbaar zijn en God dienen,
zoals Hij dat graag wil, met eerbied en ontzag.
Want onze God is een verterend vuur.

Openbaring 15:3-4

Zij hadden allemaal een harp van God gekregen en zongen het lied van Mozes,
de dienaar van God, en het lied van het Lam.
Almachtige Here en God,wat U hebt gedaan, is groot en wonderbaar.
Heerser over de volken. U wegen zijn juist en goed.
Here, wie zou geen gezag voor U hebben, wie zou U niet eren om wie U bent.
U alleen bent heilig, alle volken zullen komen en U aanbidden,
omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet.

AMEN !!!!!!!!