Preek week 9 Preek week 9
preek v.d. week 9bergrede deel 11
Vasten
      


"De zwakte die ontstaat door honger en leidt tot de dood, brengt de goedheid en macht van God die het leven wil. Er is hier geen sprake van afpersing, noch van een magische poging om Gods wil af te dwingen. We zien slechts met vertrouwen op onze hemelse Vader, en door ons vasten zeggen we zachtjes in ons hart: "Vader zonder u sterf ik, kom mij ter hulp, haast u en help mij." ( dit was een tekst Joseph Wimmer)

Vasten is niet hetzelfde als hongerstaking waar een politieke motivatie achterzit. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je weg moet uit Nederland.
Het is ook niet hetzelfde als een dieet of lijnen want daar zit een lichamelijke motivatie achter.
Je wilt er bijvoorbeeld slank uitzien of je badpak goed blijven passen. De motivatie die achter vasten zit is geestelijk.
Je vast omdat je wilt groeien in relatie tot je hemelse Vader.

Het is dus verkeerd om te vasten met het doel iets van God gedaan te krijgen.
Dan zou vasten afpersing worden of een magische poging om Gods wil af te dwingen en dat is niet de bedoeling.
Bij vasten gaat het niet om wat God geeft maar om God zelf. Je kiest ervoor om je aan je hemelse Vader toe te wijden.
Vasten is een soort verklaring dat je liever feestviert aan Gods tafel in het Koninkrijk van de hemelen, dan je te voeden met de fijnste delicatessen van deze wereld.
Het is goed om jezelf van tijd tot tijd op de proef te stellen en te kijken of je meer bent gaan houden van hetgeen God geeft dan van God zelf.

Lezen: Mattheus 6:16-18

In de eerste regel staat: "Wanneer je vast…" Er staat niet: "je moet vasten" alsof we als christenen een wet hebben die zegt dat we dit moeten doen.
Er staat ook niet: "als je vast". Het is geen optie, zo van de ene christen vast en de ander bezoekt een huiskring.
Er staat: "wanneer je vast". Jezus vaste zelf en gaat er vanuit dat zijn volgelingen het ook zouden doen.
Daarnaast zag Hij dat ze aanwijzingen nodig hadden om het op de juiste manier te doen.
En dat is ook het doel van deze preek, ik wil jullie aanwijzingen geven zodat jullie de rest van je leven op de juiste manier zullen vastenA) Waarom zouden we vasten?
  - Het versterkt ons gebedsleven. (Ezra 8:21-23)

Vasten is een geestelijke activiteit waarbij je voor een bepaalde periode niks eet en waardoor we ons beter op God kunnen richten.
Het is een goede gewoonte om de tijd die je normaal aan het eten besteed nu te besteden aan gebed en het overdenken van Gods Woord.

- Het is een teken van berouw en je vernederen voor God (Joel 2:12 en Nehemia 9:1-2)

Lees: Nehemia 9:1-2.

We zien in dit gedeelte dat de Israëlieten bij elkaar komen om te vasten en het belijden van hun zonden en die van hun voorvaderen.
Het is goed om tijdens je vastenperiode extra tijd te nemen voor het belijden van je zonden.

- Het maakt ons ook gevoelig voor Gods leiding (Handelingen 13:1-3)

Lees: Handelingen 13:1-3.
Het is goed om te gaan vasten als je Gods leiding nodig hebt. Het helpt ons als mensen om Gods stem beter te verstaan.

- Vasten openbaart de dingen waardoor wij beheerst worden

Als er zaken in ons leven zijn zoals woede, bitterheid, jaloezie en angst dan zullen die bij het vasten naar boven komen.
In het begin zullen we onszelf laten geloven dat onze geïrriteerdheid door honger wordt veroorzaakt, later weten we dat we boos zijn omdat dat werkelijk in ons hart leeft.
Als je vast dan zeg je eigenlijk: "O.k. Here God laat me maar zien wat er niet goed is in mijn leven zodat ik me daar van af kan keren".

B) Welke obstakels zijn er m.b.t. vasten

Klein onderzoekje: Wie van de lezers heeft er wel eens gevast? Een bepaalde periode niet gegeten met een geestelijke motivatie? Wie van de lezers vast er regelmatig? Wie weet hoe dat komt?

Vandaag is de rest van je leven: begin met vasten en maak er een gewoonte van!

Historische reden:

Vasten heeft een slechte reputatie gekregen door de overdreven ascetisch praktijken in de Middeleeuwen.
In die tijd ging de innerlijke realiteit van het christelijk geloof heel hard achteruit en kregen de mensen de neiging om het uiterlijke heel erg te benadrukken.
Dit zorgde er onder andere voor dat het vasten werd onderworpen aan hele strikte reglementen. En dat het beoefend werd met extreme zelfkastijding en zelfgeseling.
Vandaag de dag wordt er weinig gevast als reactie op deze ascese in de Middeleeuwen. Dat is natuurlijk niet de juiste reactie.
Het tegengestelde van misbruik is immers niet afschaffen, maar goed gebruik! Als christenen in de middeleeuwen misbruik maakte van het vasten, dan moeten wij van hun fouten leren en er goed gebruik van maken.De tijd waarin we leven:

De constante reclameboodschappen die ons van alle kanten bespringen hebben ons ervan overtuigd dat we iedere dag drie grote maaltijden nodig hebben met daarbij nog verschillende tussendoortjes, want anders verhongeren we…. Denken we.
Als je dit koppelt aan het geloof dat je iedere menselijke behoefte moet vervullen dan is het logisch dat het vasten is verdwenen uit de christelijke kerk.

Medische redenen:

Wie heeft de volgende redenen wel eens gehoord: "Ik heb gelezen dat vasten slecht is voor je gezondheid.
Je wordt er zo slap van dat je geen kracht hebt om te werken. Wordt er geen gezond lichaamsweefsel verwoest als je vast?"
En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Dit is allemaal klinkklare onzin die gebaseerd is op vooroordelen. Je kunt als mens slechts een korte tijd leven zonder lucht en water, maar je lichaam kan vele dagen zonder eten, meestal ongeveer 40 dagen.

Je kunt beter niet vasten:

als je zwanger bent
als je diabeet bent
als je aan het herstellen bent van een operatie of zware medicijnen gebruikt
als je last hebt van een eetstoornis
Als je twijfelt raad ik je aan om contact op te nemen met je huisarts.

C) Hoe moet je vasten?

De Here Jezus adviseert ons om niet te vasten zoals de schijnheiligen het doen.
Zij vasten om door mensen gezien te worden en hebben daarmee hun loon al. Als we vasten moeten we het doen opdat het opvalt bij onze Vader die in het verborgene is.
De ontmoeting en toewijding aan hem daar gaat het om! Vertel daarom alleen de mensen die het moeten weten dat je vast.

Omdat iedereen in de tijd van Jezus wist hoe je praktisch gezien moest vasten en wij niet wil ik jullie ene paar tips geven.
Begin met een gedeeltelijk vasten van 24 uur. Bijvoorbeeld van lunch tot lunch. Dit betekent dat je twee maaltijden overslaat en dat is goed te overzien.
Je kunt gerust vruchtensap drinken in die periode. Verder doe je gewoon je werk, maar in je hart ben je bezig met gebed, lofprijzing en aanbidding.

Maak van iedere taak van je dagelijkse werk op een nieuwe manier een dienst aan de Heer.
Hoe alledaags het karweitje ook is, voor jou is het een heilige opdracht! Neem extra de tijd om te luisteren naar Gods zachte stem.
Beëindig je vasten met een lichte maaltijd van fruit en groenten en heel veel vreugde.

Uitdaging: ik wil jullie graag uitdagen om de komende tijd iedere maand twee keer 24 uur te vasten.

Waarschijnlijk zul je hongerpijntjes voelen voordat de tijd verstreken is. Dat is geen echte honger, maar je maag is door de jaren heen getraind om hongersignalen door te geven op bepaalde tijden.
In veel opzichten lijkt je maag op een verwend kind, en verwende kinderen hebben discipline nodig.
Maarten Luther heeft gezegd: "… het vlees was gewend verschrikkelijk te grommen". Je moet niet aan dat grommen toegeven.
Besteed er geen aandacht aan of zeg tegen je ‘verwende kind’ dat hij zich kalm moet houden.
Je kunt ook een glas water drinken om je maag te kalmeren. Vergeet niet dat jij de meester moet zijn over je maag en niet de slaaf.
Vestig verder geen aandacht op wat je aan het doen bent, maart vestig je aandacht op de Here God.
D) Conclusie

We moeten vasten uit liefde voor God en omdat we willen groeien in relatie tot hem.
Het is een onderdeel van onze relatie met God en hoort net zo goed bij het leven van een christen als bidden en geven.
De enige manier om te leren vasten is het te gaan doen!
Ga daarom de uitdaging aan om twee keer per maand 24 uur te vasten.  Nu is het de tijd voor allen die de stem van Christus horen om Hem te gehoorzamen!

E) Zegenbede

Gezegend zijn zij die de woorden van Jezus horen en doen wat Hij zegt!

"Moge de Heer jou voorspoed geven en in bescherming nemen.
Moge de Here zijn aangezicht over jou laten schijnen en zich over jou ontfermen.
Moge de Here over je waken en je geluk en vrede schenken!"

Amen !!!!