Preek week 49
Preek van de Week 49

Deel 1


Maar God woont IN ons, en wij zijn altíjd in de aanwezigheid van de Heer.

Een tekst waarmee je iedere preek kunt beginnen.

Wanneer je in een dienst komt, en de aanwezigheid van God ervaart, en je hebt een emotioneel gevoel, en je merkt de aanwezigheid van God op, dan komt dat niet, omdat God nét op is komen dagen.

God was daar allang, 100% van de tijd.  

Wij wónen in de tegenwoordigheid van God,
we zijn áltijd op heilige grond.
Maar soms zijn er tijden dat wíj doorbreken, zodat wij in staat zijn om dat te onderscheiden.
En de Heer liet mij denken aan Lukas hoofdstuk 22,
aan de discipelen op de weg naar Emmaus.

Daar liepen ze de hele tijd, samen met de Heer,
maar ze hadden het niet in de gaten.
Ze herkenden Hem niet, totdat Hij bij hen aan tafel zat, en het brood met hen brak, en toen werd het hen onthuld, maar ze waren de hele tijd al in de aanwezigheid van de Heer, maar ze hadden het emotionele gevoel of de kennis die daar bij hoorde niet, tot hun ogen werden geopend en
zij in staat waren het te zien.  

Maar als nieuwtestamentische gelovigen, staan wij áltijd,
altijd en áltijd op heilige grond.
Wij zijn in de aanwezigheid van de Heer, en iedere keer, dat wij onze natuurlijke zintuigen uitschakelen, of onze zintuigen gevoelig maken voor de Heer, kunnen wij het in de aanwezigheid van God zijn, ook ervaren. Amen?

Is dat niet geweldig?

Daar zijn heel veel uitwerkingen van te maken.

Maar weet je, tijdens de aanbidding, in een dienst, weten mensen dat vaak niet, en ze doen van alles en nog wat, om maar in de aanwezigheid van God te komen, in plaats van Hem te prijzen, dat ze al in Zijn aanwezigheid zíjn.  

We probeerden niet om iets op te roepen,
maar letterlijk wekken we onszélf op.
De bijbel spreekt over werken om die rust in te gaan
 (Heb 4:11 Laten wij ons best doen
deel te krijgen aan die rust ).
Amen.

Dat lijkt onzin voor het natuurlijke, maar wíj zijn het die moeten werken, moeite moeten doen, om de rust in te gaan.
Om te erkennen wat God aan het doen is.

Laten we eens lezen in Mattheüs hoofdstuk 14.
Ik zeg je dat dit het vreemdste is wat ik ooit gedaan heb tijdens de bediening over de liefde van God.
We hebben wat dingen gedaan, waarvan ik normalerwijze nooit had gedacht dat we daar over zouden onderwijzen, aangaande de liefde van God.

Want het ging in werkelijkheid
allemaal over de liefde van God.  
In feite, hou je vinger bij Mattheüs 14, we kijken even naar een schrifttekst die min of meer samenvat wat we hebben gedaan.
2Petrus hoofdstuk 1. We komen nog terug op Mattheüs 14.  
2Petrus 1:11  Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen, door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus: 2 genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God,
en van Jezus onze Here.

Veel mensen verlangen naar genade en vrede.
Wij willen allemaal vrede hebben.
Mensen spenderen tegenwoordig
miljoenen dollars om vrede te krijgen.
Ze hopen het uit een fles te krijgen, of wat dan ook.
Een heleboel geld en moeite wordt gestoken in een poging vrede te verkrijgen.  

En Christenen komen vaak samen en bidden voor vrede, en bidden voor al deze dingen.
Maar de Bijbel zegt dat vrede komt door de kennis van Hem.
Als jij geen vrede hebt, komt dat doordat jij jouw denken op de verkeerde dingen hebt gericht.
Zoals er staat in Jesaja 26:3 Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE wijden,
zal Hij in volkomen vrede laten leven!

En als jij dus geen vrede hebt, komt dat niet omdat je niet hard genoeg gebeden hebt of God er niet om gevraagd hebt.


Je vráágt niet om vrede.

Vrede is een natuurlijk gevolg van het je
denken op God gericht houden.
Vrede is een uitvloeisel van de kennis van God.
Zien jullie dat allemaal?
Als je een gebrek aan vrede hebt, als je in een of ander gebied van je leven gespannen bent, komt dat omdat jij jouw denken niet gericht hebt gehouden op God.  

Het is onmogelijk om te denken aan wat de duivel allemaal aan het doen is, en tegelijkertijd vrede te hebben.
Als jij alleen let op de economische situatie, als je steeds luistert naar het nieuws, en de slechte berichten die worden doorgegeven, en je dáár je denken op gericht houdt, is het onmogelijk dat je vrede hebt, ongeacht of je er nu
Bijbelteksten over kent of wat dan ook.  
Je moet je gedachten op God gericht houden. Kun je dat volgen??? Dit is krachtig onderwijs!

En dan staat hier in vers 3  Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.

Alles, het zegt dus álle dingen, zijn ons geschonken,
door de kennis van Hem.
Álles, dat jij van God ontvangt, komt door de kennis van God.

Zonder kennis kun je niet geloven. Geloof is gegrond op kennis. Geloof is niet iets waar je om moet vragen.
Geloof is niet iets, waarvoor iemand je de handen op moet leggen en wat dan op je overgedragen wordt.
Geloof is niet iets dat je op kunt werken, dat je met kracht opwekt, of wat dan ook. Geloof komt door kennis.  

Als jij de verkeerde kennis hebt,
zul je ook het verkeerde geloof hebben.
In werkelijkheid zul je vrees hebben,
als je de verkeerde kennis hebt.  
Geloof is volkomen gebaseerd op kennis.
Genezing is gebaseerd op kennis.
Alle dingen die te maken hebben met leven en godsvrucht, komen voort uit kennis.  
En de Bijbel zegt in Hosea 4:6: dat mijn volk ten gronde gaat door een gebrek aan kennis..

We hebben de kennis van God niet in ons gehad. En het is triest te moeten constateren dat veel van de kennis over God die we wél hebben,  geen juiste kennis is.
Het is verkeerd geïnterpreteerd, of verkeerd begrepen, of wat dan ook, zodat je niet juist kunt geloven als je verkeerde kennis hebt.
Kan iedereen dat volgen?  

Volgende week deel 2

Heb je vragen stuur dan een email