Preek week 47
Preek v.d. week 47


Deel 2 van liefde of bezitterig”??


Naar de wereld toe vernederen we onszelf, maar door de Vader worden we geëerd als we in de hemel komen.

Vers 40: En als iemand u een proces aandoet
en uw hemd wil hebben, geef hem dan ook uw jas.

Van een hemd heb je er meestal meerdere, maar een jas,
dat is wel een essentieel kledingstuk als je het koud hebt.
En helemaal in de tijd van Matteüs
was een jas een waardevol iets.
Toch zegt Jezus dat we naast ons hemd
ook onze jas moeten geven.
In Deuteronomium 24 staat dat als een arme man zijn jas in onderpand geeft, de pandnemer de jas
voor zonsondergang moet teruggeven,
zodat hij erin kan slapen. Zo belangrijk is de jas.
Jezus roept ons op om zelfs het recht op onze jas op te geven.

Vergelijk het eens met iemand die je
om je fiets vraagt en je geeft hem je auto.

Vers 41: En dwingt iemand u een kilometer met hem
mee te gaan, ga dan twee kilometer met hem mee.
Dit voorbeeld haalt Jezus uit de maatschappij van toen.
De Romeinse onderdrukkers dwongen de burgers hen eten
te geven of bagage voor hen te dragen.
In de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit soort dingen ook.
Hoe zou jij reageren als een Duitse soldaat je toen had gevraagd zijn koffers voor hem te dragen?
Had jij tijd en moeite geofferd om hem het dubbele te geven van wat hij van je vroeg?

Vers 42: Als iemand u iets vraagt, geef het hem; en wil iemand iets van u lenen, weiger het hem niet.

We moeten opletten dat we deze statements
niet wettisch gaan opvatten.
Dit is niet een nieuw set regels, maar een nieuwe houding.
Het gaat erom dat we met liefde en in liefde handelen.

Als we naar de laatste opmerking van Jezus kijken, zien we dat als iemand iets van ons vraagt, we het hem moeten geven.
Maar wie herkent het volgende voorbeeld:

Een gemeentelid uit je kerk vraagt je zijn fietsband
te plakken. Zuchtend stem je toe.
Terwijl je de band aan het plakken bent
komt de buurman langs.
Terwijl jullie aan het praten zijn vertel je hem
dat je er zo van baalt dat je die band moet plakken.
Je moppert door dat dat gemeentelid het zelf maar
eens moet leren en dat hij zo’n luilak is……


Het is overbodig te zeggen dat
onze houding hierin essentieel is.

Ook is het nodig om in wijsheid te handelen.
Als je weet dat iemand drugs gaat kopen van het geld dat hij van je wil lenen, kun je er voor kiezen
dat geld juist niet te geven.
Je doel in alles is om liefde en
gerechtigheid na te streven en niet wraak.

Het is ook niet zo dat we altijd
maar over ons heen hoeven laten lopen.
"De Christen is geen deurmat, maar de sterke mens die zichzelf beheerst en zo van andere
mensen houdt dat er kracht van uit gaat,
om absoluut elke denkbare vorm van wraakneming af te kunnen wijzen."

De kern van deze vier statements is, dat het belangrijker
is om barmhartigheid te betonen en recht te doen dan het te ontvangen. Het is belangrijker om goed te doen naar anderen, dan er continu bij stil te staan of jou wel recht wordt gedaan.

En in deze tijd is dat best moeilijk! We leren dat het zo belangrijk is om als individu voor onszelf op te komen.
Koste wat kost.

De volgende voorbeelden zullen best wel bekend zijn:

Pikt iemand die goede opdracht in?
Dan wordt de volgende dus voor jou.
Koste wat kost. Al moet het met roddel en achterklap.
Zo is het die collega immers ook gelukt.
Heeft de ander je broer vermoord?
Dan ga je hem dus ook met een mes te lijf.
Dit zijn best grote voorbeelden die je in je eigen leven misschien niet terug ziet.
Maar ook wij hebben vaak een onjuiste houding:

"Ik stuur die ander geen verjaardagskaart,
want hij is mijn verjaardag ook vergeten."
"Ik doe de afwas lekker niet,
want die ander heeft de afwas gisteren ook laten staan."
"Als iemand iets gemeens zegt,
zeg ik gewoon wat gemeens terug.
Hij moet ook maar eens weten hoe dat voelt."
Allemaal voorbeelden van hoe wij het
"oog-om-oog-principe" hanteren.
Dit soort acties zijn geen echte oplossingen.
Bovendien maken we de zaak
alleen maar erger in plaats van beter.
Wanneer houdt die vicieuze cirkel nu eens op?

Toch mogen we Jezus vragen ons te helpen
door de kracht van Zijn heilige Geest.
Hij is degene die echte liefde in ons hart kan geven en ons kan helpen onszelf te beheersen niet met wraak te reageren.
Zo kan er een verandering komen in ons leven en kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken in onze eigen omgeving.
Je zult mensen verlegen doen
staan als je zo "Jezus-achtig" reageert.
En zo ben je een getuige van zijn onmetelijk
grote liefde en barmhartigheid.

Wat mij vaak helpt is het volgende
dat Jezus zegt in Mattëus 25:40:
"Al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier,
hoe onbelangrijk hij ook was,
dat hebt u voor Mij gedaan!"

Samenvattend

De wet van "oog om oog, tand om tand"
is vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Het is nooit bedoeld om de mensen het recht te geven de ander hetzelfde aan te doen wat hemzelf is aangedaan.
Het was bedoeld om de rechters
een handreiking te geven in het oordelen.
De straffen werden meestal niet letterlijk uitgevoerd,
maar vervangen door boetes.

In het nieuwe testament vraagt Jezus ons onze houding te veranderen jegens degene die ons kwaad doet.
Hij wil dat we niet meer op onze menselijke manier reageren, maar op een "Jezus-manier".

Deze houding moet gegrond zijn in liefde en vraagt dat we onze trots, onze bezittingen,
onze tijd en ons geld willen opgeven.
Natuurlijk moeten we dat met wijsheid doen.
Het is belangrijker barmhartigheid uit te delen dan te ontvangen.

In de huidige maatschappij wordt het
"oog-om-oog-principe" nog volop toegepast.
Wij mogen die vicieuze cirkel doorbreken door anders
te zijn door de kracht van de heilige Geest.
Zo kunnen we getuigen van Jezus’ liefde en barmhartigheid.

Laten we Jezus daarom bidden.


Amen.