Preek week 46
Preek van de week 46


Liefde of bezitterig???


Oude testament: de wet

Ik wil met jullie lezen uit Deuteronomium 19:21.

Dit gedeelte gaat over het getuigen in een rechtszaak.
Aan het einde staat: "Pas zonder pardon gelijkwaardige vergelding toe: leven om leven, oog om oog,
tand om tand, hand om hand, voet om voet."
In de Afrikaanse en Engelse vertaling van dit gedeelte staat:
"U mag zo’n persoon geen genade geven: leven om leven……"
In Leviticus 24 en Exodus 21 staan gelijksoortige regels vermeld.

Deze regels zijn opgesteld als richtlijnen voor de
rechters van toen, niet voor mensen onderling.
Dit staat duidelijk vermeld in de context.
Zo werd voorkomen dat individuen hun vijanden
zelf te lijf gingen.

De reden waarom in die tijd deze regel werd opgesteld, is dat mensen vaak zwaardere straffen kregen
opgelegd dan ze verdiend hadden.
Op deze manier werd voorkomen dat mensen bijvoorbeeld gestenigd werden, omdat ze iemands oog hadden uitgerukt.
Dit is geen rechtvaardige straf in vergelijking tot het misdrijf.

In de praktijk van die tijd was het niet zo dat de straffen letterlijk werden uitgevoerd,
met uitzondering van de doodstraf.
Over het algemeen werden er boetes gegeven als straf.
De rechters moesten erop toezien dat deze betaald werden.

Samenvattend: De wet die we net besproken hebben
(oog om oog…) mocht niet gebruikt
worden door mensen onderling,
maar was bedoeld voor de rechters om
rechtvaardig te kunnen oordelen.
Deze straffen werden meestal omgezet in boetes.
Eigenlijk is deze wet dus vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Hij is nooit bedoeld om de mens het recht te geven de ander aan te doen wat hemzelf is aangedaan.

Zoals we  hebben geleerd, is Jezus niet gekomen om
de wet af te breken, maar om haar te vervullen.
En jullie raden het al:
Ook over dit gedeelte heeft Jezus wat te zeggen.


Nieuwe testament: de vervulling van de wet

Lezen: Matteüs 5:38-42

We zullen dit gedeelte vers voor vers doornemen.

Vers 38a: U hebt gehoord dat er gezegd is…

Jezus spreekt tegen de discipelen die
het Oude Testament kennen.

Vers 38b: Oog om oog en tand om tand, snauw om snauw, roddel om roddel, pesterij om pesterij, diefstal om diefstal,
messteek om messteek, verkrachting om verkrachting,
 Zo gaat het nog vaak in onze levens en in de
maatschappij om ons heen.

Weet iemand een voorbeeld uit het nieuws van de laatste tijd waarin dit weer naar voren kwam?

[Voorbeeld zelfmoordactie in Israël]

Vers 39a: Dit is meteen de kern van wat Jezus wil zeggen: Maar ik zeg u: verzet u niet tegen wie u kwaad
doet……Dit is moeilijk!
Zoals we net hebben gezien is het onze menselijke natuur om wraak te nemen, om vergelding te eisen,
om de ander aan te doen wat hij ons heeft aangedaan.
Maar Jezus vraag ons om onze natuurlijke, menselijke reactie om te zetten in een bovennatuurlijke,
een goddelijke reactie, een Jezus-reactie.
Maar hoe moet je dat nou doen?

Jezus geeft hierna enige voorbeelden.
Hij vraagt dat we onze trots laten varen, dat we onze bezittingen opgeven, dat we onze tijd opofferen
en dat we ons geld weggeven.
Deze dingen zijn voor ons vaak het moeilijkst om op te geven.

Vers 39b: Indien iemand u op de rechterwang slaat, draai hem dan ook de linkerwang toe.

Dit is een voorbeeld waarin je je trots laat varen.
Een klap in het gezicht is erg vernederend.
Degene die jou slaat minacht jou daarmee.
Daar kan Jezus over meepraten. Hij had niets fout gedaan en toch hingen ze Hem aan een kruis.
Zelfs toen reageerde Hij niet zoals wij allemaal zouden doen.
Hij liet het gebeuren en bad voor hen.

In Marcus 15 staat: "Toen de officier
die recht tegenover het kruis stond, zag hoe Jezus stierf, zei hij: `werkelijk, dit was de Zoon van God!`
" Als we zekerheid hebben over wie we zijn,
hoeven we ons niet te verdedigen.
Ondanks wat mensen ons aandoen,
vraagt Hij ons onze trots op te geven.


Volgende week gaan wij verder………