Preek week 45
Preek v.d. week 45 deel 2


Over tot aanbidding komen

Ik heb drie sleutels gegeven om tot aanbidding te komen.
Wie weet ze nog?


De betekenis van aanbidding
Wat betekent het eigenlijk: God aanbidden?
Het woord dat hier door Jezus wordt gebruikt voor aanbidding is het Griekse woord: prosku’neo.
De betekenis van prosku’neo is kussen, zoals een hond de hand van zijn meester likt.

Iemand de hand kussen, ten teken van eerbied.
Op de knieën vallen en met het voorhoofd de grond raken als uitdrukking van grote eerbied.
Door knielen of zich op de grond werpen hulde brengen, hetzij om eerbied te tonen of om iets af te smeken
Waarom zou Jezus als hij de essentie van aanbidding aan deze vrouw uitlegt, dit vergelijken met een hond die
de hand van zijn meester likt?
Er is maar één reden waarom een hond de hand van zijn meester likt en naar hem luistert als hij iets zegt.
Het is verbazingwekkend om te zien
hoe honden met hun baas omgaan.
Ik heb mensen gezien die hun hond verwaarlozen en toch kwispelstaart het beest als zijn baas thuiskomt.
Ik ken mensen die met niemand bevriend zijn.
Ze lijken onmogelijk in de omgang met anderen,
maar hun hond is gek op hen.
Er zijn mensen die hun hond schoppen,
slaan en echt mishandelen en toch likt
hun hond hen de hand als ze die uitsteken.
Er zijn mensen die alles waar hun hond waarde aan hecht van hen afpakken en toch blijft het beest trouw naar hen luisteren.
Wat is de reden dat honden dit doen? Er is maar één reden voor.
Een hond likt de hand van zijn meester, omdat het zijn meester is!
Een hond gehoorzaamt zijn meester maar om één reden,
omdat het zijn meester is.

En er zijn mensen die het idee hebben dat God hen verwaarloost.
Dat Hij altijd voor andere mensen lijkt te zorgen, behalve voor jou.
Dat God altijd de gebeden van andere mensen
lijkt te verhoren behalve die van jou.
Of misschien heb je het idee dat de gebeurtenissen
in je leven slagen zijn die van God komen.
Met andere mensen gaat het altijd goed, maar jij wordt geslagen.
Je voelt je mishandelt door het leven en alles waar je waarde aan hecht wordt voor je gevoel door God afgepakt.
En deze zaken zijn redenen geworden
voor jou om God niet te aanbidden.
Ik zeg je vandaag dat er maar één reden
is waarom je God moet aanbidden.
Er is maar één reden waarom je moet doen wat Hij zegt.
Deze reden is dat Hij je meester is.
Aanbidding is hem gehoorzaam zijn!
Zelfs als je in diepe duisternis wandelt.
Zelfs als alles tegen zit.
Zelfs als je het idee hebt dat God alles en iedereen die je lief is van je afneemt, moet je ervoor kiezen om met Job te zeggen: "De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen."

En Hij is geen slechte meester. Hij is liefdevol,
Hij is vriendelijk. Hij is goed en rechtvaardig.
Hij is altijd bij je, in het diepste dal van je
leven en op de hoogste berg; Hij is er voor jou.
Hij wil je zegenen en je blij maken.
Hij wil je aanraken in het diepst van je
wezen zodat je nooit meer dezelfde bent.
Hij wil jou vrede schenken en vreugde.
Hij wil je troosten en je helpen en je wonden genezen.
En Hij is jouw meester!
En je hebt naar hem te luisteren!
Zelfs als dit betekent dat jij je beeld van God moet bijstellen.

Dat is de kern van aanbidding: dat je God erkent als jouw meester en dat je doet wat Hij je zegt.
Hij wil dat je hem compleet gehoorzaam bent.
Hij wil dat je alles naar hem luistert.
Vaak zijn we als christenen veel meer bezig met het ontvangen van eer en aanbidding dan het geven
van onze eer en aanbidding aan God.

Mensen die op mij lijken proberen zich zo te gedragen
dat iedereen hen waardeert en bewondert.
Anderen klagen en zeuren en vestigen
daarmee de aandacht op zichzelf.
Allebei is even gevaarlijk en verkeerd.
Als je een aanbidder wilt worden waar Jezus het over heeft.
Dan stop je met aandacht naar jezelf toe te trekken
en begin je al je aandacht aan God te geven.
Dan kies je er zelfs voor om alles wat je voor God hebt mogen doen en bereiken als een kroon af te leggen aan de voeten van Jezus.

Laten we  lezen: Openbaring 4:10
Misschien dan we nu een beetje beter snappen waarom God uitziet naar dit soort aanbidders. Er zijn er niet zoveel van. Hij moet ze zoeken.


Laten wij lezen : 2Kron. 16:9

"Want de ogen van de Heer gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan die Hem onverdeeld toebehoren."

Wie zou er vandaag met mij voor willen kiezen om te leren een aanbidder te zijn waar Jezus het over heeft?

Tijd van aanbidding
Laten we in aanbidding komen met de hemelse wezens zonder ophouden tot God roepen:

"Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ En iedere keer als de vier levende wezens lof, eer en dank brengen aan hem die op de troon is gezeten en die leeft voor altijd, voor eeuwig, vallen de vierentwintig oudsten op hun knieën neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden ze hem die leeft voor altijd, voor eeuwig. Zij leggen hun kronen voor de troon neer, terwijl ze zeggen: ‘Heer, onze God, u komt de eer toe glorie, eer en macht te ontvangen. Want u hebt alles geschapen. Aan uw wil dankt alles zijn bestaan.’ Toen hoorde en zag ik vele engelen rondom de troon, met de vier wezens en de oudsten. Zij waren met duizenden en duizenden, ja met miljoenen. En zij riepen luid: ‘Het Lam dat geslacht werd, komt de eer toe om de macht te ontvangen, de rijkdom, de wijsheid en de kracht, de eer, de glorie, de lof.’ En ik hoorde elk schepsel in de hemel en op de aarde, onder de aarde en in de zee, ja alle wezens in het heelal zingen: ‘Aan hem die op de troon is gezeten, en aan het Lam komen toe: lof en eer, glorie en kracht voor altijd, voor eeuwig!’ En de vier levende wezens antwoordden: ‘Amen!’ en de oudsten vielen in aanbidding neer."

Amen!