Preek week 44
Preek v.d. week 44

 

Tot aanbidding komen


 

Laten wij lezen : Johannes 4:3-38

 

De ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw is prachtig gedeelte dat over aanbidding gaat.

Terwijl de discipelen eten gaan kopen in de stad blijft Jezus bij de bron rusten.

Daar vindt een bijzondere ontmoeting plaats.

Een vrouw uit Samaria komt omstreeks
het zesde uur water halen.

Dat is vreemd.

De joodse tijd begint om 6.00u ’s ochtends.

Het zesde uur is dus zes uur na 6 uur ’s morgens oftewel 12.00u ‘s middags onze tijd.

Dit was de heetste tijd van de dag.

Waarom zou je dan water halen?

Trouwens het was in die tijd gewoon dat alle vrouwen uit het dorp tegelijkertijd water gingen putten.

Waarom kwam deze vrouw alleen?

Het antwoord vinden we in het bijbelgedeelte.

De vrouw had vijf mannen gehad en woonde nu samen met een man waarmee ze niet getrouwd was.

Ze leidde een oneerbaar leven.

Zoveel mannen hebben gehad was al schandalig.

Maar door ongetrouwd met een man samen te leven was helemaal verschrikkelijk.

Maar Jezus gaat een gesprek met deze vrouw aan.

Hij stoort zich niet aan het feit dat Joden niet met Samaritanen omgingen en ook niet aan het feit dat joodse rabbi’s niet met vrouwen spraken.

Hij praat niet alleen met haar, maar bied haar ook het eeuwige leven aan, het levende water. Zij snapt niet wat Hij bedoelt.

 


Laten wij lezen vers 10-15.

 

Terwijl de vrouw nog steeds denkt dat het om water gaat wat onze lichamelijke dorst lest, Jezus vraagt hij haar iets wat het gesprek op een dieper niveau brengt. Ga je man roepen.

 

Sleutel 1: Wees eerlijk tegenover God

 

En dan vinden we een eerste sleutel voor aanbidding:

De vrouw kiest ervoor om eerlijk tegenover Jezus te zijn.
‘Ik heb geen man.’

Als jij God wilt aanbidden dan begint dit
met een houding die eerlijk is.

Je moet ervoor kiezen om toe te geven
wat er mis is in je leven.

In vers 23 zegt Jezus dat de ware aanbidders
God aanbidden in geest en waarheid.

Dit impliceert dat er ook valse aanbidders zijn.

Valse aanbidders houden de schijn op,
van de buitenkant ziet het er allemaal prachtig uit,
maar ze zijn niet eerlijk tegenover God.

 

Sleutel 2: God kent jou door en door en
Hij komt naar ons toe.


 

Een tweede sleutel is dat Jezus alles van ons weet.

Hem kunnen we niet voor de gek houden. Voor de mensen om ons heen kunnen we maskers dragen die verbergen wie we echt zijn of hoe het met ons gaat, maar bij Jezus lukt dit niet.

Hij kent ons door en door en biedt ons datgene aan wat we het hardst nodig hebben als we ons
vertrouwen maar op hem stellen.

De vrouw had waarschijnlijk geprobeerd de leegte in haar leven op te vullen door met
verschillende mannen naar bed te gaan.

Maar ze bleef dor en droog van binnen, want geen enkel schepsel is in staat de leegte in ons hart op te vullen.

Dat kan alleen God zelf.

En net zoals Jezus naar de aarde toekwam om ons in relatie met God te brengen, zo komt ook de Geest van Jezus vandaag de dag tot ons om ons in relatie tot God te brengen.

Op grond van het verlossende werk van de Here Jezus aan het kruis kunnen wij in relatie met God leven.

 

Sleutel 3: Aanbidding is niet aan een plaats gebonden

 

Veel mensen denken dat de vrouw Jezus probeert af te leiden van het gesprek over haar zondige leven en daarom over een ander onderwerp begint.

In werkelijkheid gaat het gesprek nog
steeds over hetzelfde onderwerp.

Als je in die tijd gezondigd had dan ging je naar de
tempel om een offer te brengen en boete te doen.

Deze vrouw wordt geconfronteerd met haar zondige leven door iemand die haar niet kent en ze
vraagt zich af wat ze nu moet doen.

Ze beseft dat Jezus een profeet is,
misschien kan hij haar helpen.

De Samaritanen vereerden JHWH op de berg de Gerizim.

De joden aanbaden God in Jeruzalem. Waar moet ik heen vraagt deze vrouw zich af als ik het
in orde wil maken met God?

Naar Jeruzalem of naar Gerizim?


Lezen vers 21:24.

 

De aanbidding waar de Here Jezus het over heeft is niet gebonden aan een plaats.

Een schokkende gedachte voor deze Samaritaanse vrouw en de joden die dit later hoorden. Maar ook een schokkende gedachte voor ons.

De plaats waar God werkelijk aanbeden wordt is het nieuwe bestaan waar Jezus ons in laat delen. Het bestaan in de geest is in hoever je jouw bestaan laat bepalen door de kracht van God. God is geest en als je God wilt aanbidden als mens dan moet je eerst door de kracht van de heilige Geest veranderd worden. Je moet drinken van het levende water dat Jezus geeft. Je moet door de heilige Geest veranderd worden tot een nieuw bestaan zodat je toegang tot God kunt hebben. Dat is de betekenis van geest en waarheid: een leven vanuit het nieuwe bestaan dat Jezus ons heeft geschonken. Dan pas is het mogelijk om de Schepper van hemel en aarde te aanbidden. En dit aanbidden is niet aan één plats gebonden. Dat kan overal! Vaak denken we als christenen dat God alleen in ons kerkgebouw te vinden is. We noemen het gebouw Gods huis, maar dat is een gedachte uit het Oude Testament. De tempel was Gods huis, maar nu zijn wij de levende stenen waarmee God zijn tempel bouwt. Onze lichamen zijn een tempel van de heilige Geest. We hoeven de deur niet meer uit om God te aanbidden. We kunnen God aanbidden onder de douche, op de w.c., in onze woonkamer, op de fiets! Overal en altijd kunnen we God aanbidden! Halleluja!

 

Amen.

 

Volgende week gaan wij verder.