Preek week 35 Preek week 35

Preek week 35
Filippenzen 1

Een nieuw hart en een nieuw doelVandaag beginnen we met een nieuwe serie over de brief van Paulus aan de Filippenzen.
De komende weken wil ik samen met jullie deze brief lezen, bestuderen en niet te vergeten toepassen.
Ik wil jullie aanraden om bij preek een Bijbel mee te hebben.


Paulus vermaande Timotheüs in zijn eerste brief als volgt:
“Leg je in afwachting van mijn komst toe op de voorlezing van de Schrift, en op het aansporen en het onderrichten van de medegelovigen.” (1Tim. 4:13)
 De Amplified bijbel zegt het zo: “…wijdt jezelf toe tot het openbaar voorlezen en het persoonlijk lezen, het openbaar vermanen en tot persoonlijke aansporingen,
tot onderwijzen en het inprenten van de juiste leer.”

We lezen over boeken over de Bijbel, we horen veel preken en uitleg over de Bijbel, maar de Bijbel
wordt amper in het openbaar voorgelezen.
Dat laatste is precies wat we vanaf nu gaan veranderen.
Samen thuis de Bijbel met elkaar lezen, de achtergronden van de tekst bestuderen en nadenken over hoe we Gods Woord in deze tijd en in onze situatie kunnen toepassen.

Lezen: Filippenzen 1:1-2

Ik wil graag wat achtergrond informatie
geven zodat we tekst beter begrijpen.
De brief aan de Filippenzen is gericht aan de gelovigen van een stad in Macedonië, waar Paulus rond het
jaar 50 een gemeente had gesticht.
Deze gemeente bestond uit mensen die zich uit het heidendom tot Jezus hadden bekeerd.
Het verhaal over hoe deze gemeente is begonnen kunnen we lezen in Handelingen 16:12-40.

Lees dat laatste erg goed zodat je de brief die we lezen beter begrijpt.

Er zijn een paar redenen waarom ik juist deze brief heb uitgekozen. In de eerste plaats is de locatie opmerkelijk.
Pilippi was in de oudheid een strategische stad.
Ze had een bodem die rijk was aan
delfstoffen zoals goud en zilver.
Toen het christelijke tijdperk aanbrak was het een commercieel centrum geworden.
Verder lag de stad in de breuk van een heuvelrug die Europa en Azie van elkaar scheidt.
Filippi lag aan de hoofdweg,
precies tussen twee continenten in.
Het is opvallend dat Paulus juist deze stad uitkoos om een gemeente te stichten.


Een stad die wel meer dan twee continenten met elkaar verbindt.

De tweede reden waarom is juist deze brief met jullie wil bestuderen is dat de gemeente uit Filippi bestond uit een opmerkelijk samenraapsel van mensen.
Eén van de kenmerken van het christelijke geloof is dat het op unieke wijze mensen bij elkaar brengt van verschillende nationaliteiten, achtergrond, kleur, ras, geslacht en leeftijd.
De eerste vrouw die tot bekering kwam was een welgestelde vrouw die Lydia heette.

“De Heer opende haar hart, zodat ze in
de ban raakte van Paulus' woorden.
Toen zij zich met haar huisgenoten
had laten dopen, nodigde ze ons uit:
`Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft,
neem dan ook uw intrek bij mij.'
En zij drong er bij ons sterk op aan.” (Handelingen 16:14-15).

De tweede persoon waarvan Lukas met name noemt dat ze tot geloof kwam is een Grieks slavinnetje
die een helderziende geest had.
Lees het verhaal maar in Handelingen 16.
De derde persoon die Lukas met name noemt is een Romeinse gevangenbewaarder uit de gegoede middenklasse.
Zij vormden met elkaar een bijzondere
dwarsdoorsnede van de toenmalige samenleving.
De ontwikkelde wereld in
een notendop zullen we maar zeggen.
Heel interessant om te zien dat deze mensen niet alleen tot geloof kwamen, maar samen met hun hele huishouden,
hun familie in brede zin.
Verschillende steden in Nederland lijken nu ook op Filippi.
Kijk maar eens om je heen hoeveel verschillende mensen en culturen daar leven in die steden.
De derde reden heeft te maken met het doel van de brief.
Paulus schreef deze brief met als doel om de gelovigen in Filippi te bemoedigen.
In deze brief corrigeert hij geen leerstellige dwalingen, hij spreekt geen immoreel gedrag aan,
het gaat het overduidelijk om een hele bemoedigende brief waarmee Paulus de gelovigen een
hart onder de riem wil steken om
vol te houden en het goede werk
dat ze doen verder uit te bouwen.
Polycarpus, een christelijke bisschop en martelaar uit de beginperiode, vertelde dat Paulus overal ter wereld opschepte over de Filippenzen.

Aan het begin van het jaar hebben we tijdens de leidersdag als leiders een voorbeeld genomen aan Paulus en aan de hand van deze brief gekeken hoe we op een
motiverende manier leiding kunnen geven.
Het is mijn wens en gebed dat jullie ook door deze brief bemoedigd zullen worden tot liefde en goede werken.
Dat ik in staat zal zijn om
jullie een hart onder de riem te steken.
Laten we heel hoofdstuk 1  lezen.
In het eerste gedeelte van dit
hoofdstuk spreekt Paulus over een nieuw hart.
In het tweede gedeelte spreekt hij over een nieuw doel.

Een nieuw hart
- Vers 3-6: Een nieuw hart dat vertrouwd op Gods kracht Denk maar aan Lydia, slavinnetje en de gevangenisbewaarder.

- Vers 7-8: Een nieuw hart dat vol ontferming is voor Gods kinderen Paulus spreekt hier over
de innige band die we als gelovigen hebben.
Door vol te zijn van de Heilige Geest gaat ons hart kloppen voor die dingen waar het hart van Christus voor klopt.

- Vers 9-11: Een nieuw hart voor principes van groei.

Toen Paulus deze brief schreef waren er waarschijnlijk 11-12 jaren voorbij gegaan sinds zijn eerste bezoek.
In deze jaren was de gemeente gegroeid, zowel in aantal als in volwassenheid. Dat is gezond en allebei belangrijk.


Paulus bidt twee dingen m.b.t. de liefde:
1) dat de liefde mag toenemen (steeds rijker wordt) en
2) dat de liefde geworteld zal zijn in kennis
en het doen van de juiste dingen.
Deze goddelijke liefde overstijgt emoties, omdat ze geworteld is in de kennis en het doen van de juiste dingen.
Dit vereist een leerhouding. Weet je waar je een leerhouding aan kunt herkennen? Hieronder een paar kenmerken van een
leerhouding.Kijk maar eens Mensen met een leerhouding:


- Hebben passie voor permanente vernieuwing
- Stellen veel open vragen
- Leggen belangrijke zaken vast
(door ze bijvoorbeeld op te schrijven)
- Gebruiken hulpmiddelen
(gebedsmap, )
- Zijn continue in ontwikkeling
(zowel qua kennis, vaardigheden als karakter)
- Lezen veel
(boeken, artikelen, tijdschriften etc.
- Concentreren zich
(ze zijn bezig met wat nu belangrijk is en focussen zich)

Blokkades om te leren:

- Angst om te falen en kwetsbaar te zijn
- Denken dat je niet hoeft te veranderen
- Oneerlijke eisen stellen (leidt tot frustratie)
- Het idee hebben dat je overal expert in bent
- Herkenning (oh dat ken ik al, dat weet ik al)


Hoe kunnen je groeien in liefde?
Door tijd door te brengen met God en met mensen!
De samenkomsten op zondag, de huiskringen en de gebedstrio’s zijn ideale momenten om liefde te leren.
Daarom is het zo belangrijk dat je hieraan toegewijd bent.
De bedoeling van God is immers niet dat we alleen groeien, maar dat we samen groeien.
Dan zullen we steeds meer op Jezus gaan lijken.
Een nieuw doel


Stel voor je zelf eens een paar doelen.

- Vers 12-14: kansen voor het evangelie.

Les: kijk niet teveel naar je omstandigheden, maar ontdek welke kansen God erdoor heen
geeft om zijn Koninkrijk te bouwen.
Jezus zei het zo: “Maak je geen zorgen, maar zoek eerst het Koninkrijk van God.” (Mattheus 6:33).
- Vers 15-18: de prioriteit ligt bij de
verkondiging Apart of niet?!
Wat Paulus hier eigenlijk zegt is dat het belangrijker dat het evangelie verkondigd wordt dan met
welke motivatie dit gebeurd…
Soms verzuimen we om het evangelie te delen met mensen omdat we twijfelen aan onze motivatie.
Dat hoeft dus niet meer!
Natuurlijk wil Paulus graag dat we het evangelie verspreiden met de juiste motieven,
maar het is beter dat we het uit de verkeerde motivatie doen dan dat het helemaal niet gebeurd.


- Vers 19-26: het evangelie om voor te leven
Kijk nog eens naar de vijf doelen
die je voor jezelf hebt opgeschreven.
Welke kunnen we straks in de eeuwigheid niet meer uitvoeren?


Twee praktische manieren om het evangelie te verspreiden:


1) Breng verhoorde gebeden in allerdaagse gesprekken en ‘roddel’ zo de grote daden van God.
Zo worden mensen bewust van wie Jezus voor jou is.

2) Vertel mensen dat je Jezus volgt of in
God gelooft en dat je dagelijks bidt.
Vraag hen of er iets is waar je voor hen voor kunt bidden? Zo worden mensen zich bewust wie Jezus voor hen is.

- Vers 27-30: leven volgens het evangelie.

We moeten niet alleen over het evangelie praten,
maar er ook naar leven!
Paulus verlegt hier de aandacht van een staatsburger naar het beeld van een falanx: een geduchte militaire strategie.
Deze strategie hield het volgende in:
Een keurtroep van uitermate gedisciplineerde en zwaar bewapende infanteristen stond schouder aan,
schouder opgesteld in rijen van 8 man diep.
Zolang ze de rijen gesloten hielden, waren ze vrijwel onoverwinnelijk en intimideerden ze de vijand.
Gebruikmakend van deze strategie had Filippus van Macedonie, de man naar wie de stad was genoemd,
de slavensteden van Griekenland verenigd
en de stad Filippi ingenomen.
Dit is een afschaduwing van de eenheid die het evangelie in onze relaties hoort te brengen.
We zijn verenigd door een gemeenschappelijk geloof,
midden in een vijandige wereld.
Er zal tegenstand zijn (vers 28).
Er zal strijd en lijden zijn (vers 29-30).
Maar we hoeven niet bang te zijn (vers 28),
want we staan niet alleen.
Een aanval op één van ons is een aanval op ons allen.
De vijand zal proberen ons te scheiden, maar we moeten hem weerstand bieden en een eensgezind
front aan de wereld tonen.
Verdeeldheid moeten we bestrijden op alle niveau’s.  
Als individuen, als huisgroepen, als gemeenten,
als kerkgenootschappen.
We moeten ernaar jagen vast te staan in één geest (vers 27).
Dan zal de wereld geloven!


Amen!!!!!!!!!