Preek week 34 Preek week 34

Preek v.d. week 34Deze week al weer het 5e en tevens laatste deel over Liefde.


Liefde kun je leren!


Laten wij eerst samen lezen

(1Korintiërs 13:4-7)


“De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.
Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.”


De vijfde stap om te leren hoe je anderen kunt liefhebben is: “Verwacht het beste van hen!”.
Uit 1Kor. 13:7 wordt duidelijk dat echte liefde het beste verwacht.
Verwacht daarom het beste van mensen, zelfs van de mensen die je niet mag.
Als we iemand liefhebben dan verwachten we het beste van deze persoon.

Weet je waarom dat zo belangrijk is?
Omdat we de neiging hebben onze verwachtingen van iemand waar te maken. Als je tegen je kind zegt: ‘Je bent nergens goed in,
je luistert nooit naar me, kun je dan nooit iets goeds doen, dan vraag je erom dat haar leven mislukt.
Wanneer je het beste van haar verwacht breng je het beste in haar naar boven.
Als je tegen haar zegt:  ik vind dat je heel slim bent, ik ben blij dat je  heel goed naar me luisterd,je helpt altijd goed
dan breng je het beste in een kind naar boven. Dat is liefhebben in geloof.
Liefhebben in het vertrouwen dat God niet alleen jou, maar ook de ander zal helpen en zal vormen naar Zijn beeld.

Dit is wat de wereld nodig heeft; mensen die hen namens God liefhebben.
Goddelijke liefde heeft een geweldige uitwerking op de mensen om je heen.
Het veranderd mensen diepgaand en is ook nog eens besmettelijk.
Echte liefde kan iemands persoonlijkheid, iemands leven en zelfs een hele familie, stad of dorp veranderen.

Neem eens een moment om stil te staan bij iemand in je leven die je enorm graag zou willen veranderen.
Wie zou jij graag willen veranderen?
Neem de naam van deze persoon nu in gedachte:
Het eerste dat ik daarover wil zeggen is: Jij bent niet in staat om iemand te veranderen dan jezelf!
Ten tweede: als je graag wilt dat mensen veranderen dan moet je bereid zijn om hen een liefdevolle omgeving te bieden.
Dit zorgt ervoor dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen en dat is nodig voor veranderen.
De beste manier om een liefdevolle omgeving te creëren is door mensen te behandelen op de manier waarop jij wilt dat ze worden.

Wil je dat je kind naar je luistert? Ga op zo’n manier met hem om alsof hij een enorm goede luisteraar is.
Wil je een succesvolle medewerker of collega? Behandel hem als een succesvol iemand en niet als een loser.
Wil je goede en wijze ouders? Behandel dan je vader en moeder als wijze mensen en niet als dwazen.
Wil je een partner die om je geeft? Behandel hem dan als een liefhebbend mens en niet als een vervelende zeur.
Het geheim kun je in één zin samenvatten: behandel mensen op de manier waarop God ze heeft bedoeld.

Doe dit niet om mensen te manipuleren, maar omdat je echt in hen gelooft.
Verwacht het beste van hen! Dat is wat liefde doet: het beste verwachten.

Dit kan alleen in afhankelijkheid van Jezus.
Je kunt alleen mensen op deze manier leren liefhebben door de opstandingskracht van God.
Deze kracht zorgde ervoor dat Jezus uit de dood werd opgewekt, en die kracht kan ook een doodse relatie levend maken of een gebroken relatie herstellen.
Daarom begint het leren van liefde altijd met je afhankelijk opstellen van jouw Schepper.

Vaak hebben wij last van het ‘Ik houd van je als’-syndroom.
Bijvoorbeeld: Ik houd van je als je mij niet langer op m’n zenuwen werkt en eindelijk eens doet wat ik zeg.
Ik houd van je als je naar mij luistert. Ik houd van je als jij van mij houdt.
Ik houd van je als… vul de rest zelf maar in.
Dit is voorwaardelijke liefde.
Er zitten allerlei voorwaarden aan vast. Gods liefde kent geen voorwaarden.
Gods liefde is het soort liefde dat zegt: ‘Ik houdt van je’. Punt! Ik houd onvoorwaardelijk van je.
Of nog een stapje verder: Ik houd van je ondanks dat je me verraden hebt.

Ondanks dat je niet perfect bent, ondanks dat je me gekwetst hebt of niet begrijpt of me onrechtvaardig behandeld.

Ik wil je iets praktisch meegeven om dit in praktijk te brengen.

Weet je wat mensen nodig hebben om te groeien en succesvol te worden?
Om te worden zoals God ze heeft bedoeld?
Complimenten, complimenten, complimenten.

Laten wij samen lezen:  Johannes 2:23-25

Dit gedeelte heeft mij enorm geholpen in de omgang met mensen en dan met name de mensen waar ik moeite mee heb.
De grote vraag die dit gedeelte mij stelt is:
Ben je ontnuchterd door God of door mensen.
Ontnuchtering betekent dat er geen verkeerde oordeelvellingen meer in ons leven zijn.
Als we ontnuchterd worden door mensen worden we cynisch en hard in ons oordeel over anderen.
Maar de ontnuchtering die van God komt brengt ons daar waar we mensen nemen zoals ze werkelijk zijn.
En toch is er geen sprake van cynisme.
We hebben geen scherpe, of bittere dingen te zeggen.
Dan kunnen we het beste van hen verwachten en hen op de manier behandelen zoals God hen heeft bedoeld.

De les die we uit dit gedeelte kunnen leren heeft te maken met een spanningsveld.
Jezus vertrouwde zich nooit aan iemand toe en toch werd hij niet achterdochtig of bitter.
Daarom kon hij bij de eerste ontmoeting tegen Petrus zeggen: ‘Jij bent de rots.’ en zien wat de mogelijkheden van Petrus waren.
Maar Jezus kon ook tegen Petrus zeggen dat hij Hem tot drie keer toe zou zeggen dat hij Hem niet kende, zonder dat Hij bitter werd of scherp.
Jezus vertrouwen in God, en datgene wat God voor ieder mens kon doen, was zo volmaakt dat Hij aan niemand wanhoopte.
Als we ons vertouwen stellen in mensen zullen we eindigen met iedereen te wantrouwen.
Als we ons vertrouwen in God stellen, zullen we zien wat God van hen kan maken.
Dan zullen we hen ons vertrouwen schenken en met hen omgaan zonder cynisch of bitter of scherp te worden.
Dan zullen we het beste van hen verwachten. Dan zullen we in staat zijn om hen zo te behandelen zoals God wil dat ze worden.
En dat is liefde.
In het onderstaande staatje zie je de gevolgen van ontnuchtering door mensen en door God.


Vegelijk het onderstaande maar:


Ontnuchtering door mensen ;

1) Angst
2) Cynisme
3) Hardvochtigheid (ongevoeligheid)
4) Verbittering


Ontnuchtering door God;

1) Liefde
2) Vertrouwen
3) Vergevingsgezindheid
4) Overgave

Waarin ben jij ontnuchterd door mensen?

vul maar in:


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ik wil je vandaag uitdagen om de rivier over te steken.


De rivier van:

Angst naar liefde.
Cynisme naar vertrouwen
Hardvochtigheid naar vergevingsgezindheid
Verbittering naar overgave.

Hoe doe je dat?
1) Erken, jouw angst
In de eerste plaats moet je eerlijk durven zijn over hetgeen je bang voor bent.
Niemand wil graag bang, cynisch, hardvochtig of verbitterd zijn, maar vaak is onze  angst zo groot dat we vastzitten.
Vraag Jezus om duidelijk te maken waar je bang voor bent en geef leg vervolgens deze angsten in Zijn handen.

2) Beken, jouw schuld
Vanaf de zondeval hebben we als mensen de neiging om anderen de schuld te geven van de ellende waar we in zitten.
De enige die jij echter kunt veranderen, dat ben je zelf.
Beken daarom de schuld die jij hebt en vraag Jezus om je te vergeven.

3) Haat, de gevolgen
Neem de tijd om na te denken over de gevolgen van de ontnuchtering door mensen.
Schrijf hieronder op wat de invloed hiervan is op je relatie met God, je relatie met je partner, je gezin, je baan,
je gezondheid, je zelfbeeld en je toekomst.


___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Schrijf vervolgens op wat de invloed zou zijn op je relatie met God, je relatie met je
partner, je gezin, je baan, je gezondheid, je zelfbeeld en je toekomst als je
ontnuchterd wordt door God.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4) Laat, door nieuwe wegen in te gaan.
De laatste stap is de zonde laten door nieuwe wegen te gaan.
Hieronder staan een aantal praktische oefeningen waar je mee kunt beginnen:

- Bemoedig mensen door hen welgemeende complimenten te geven
   (deemoedigheid: de moed om jezelf te zijn en anderen te dienen)

- Bevorder het succes van de mensen om je heen door te vragen wat je voor hen
   kunt doen.
   (toewijding aan het succes van de ander)
- Ontdek de wonderen in anderen en dank God daarvoor
   (respect voor)
- Ontwikkel gezonde grenzen en leer nee te zeggen
   (vertrouwen)

Amen!!!!!!

Ik hoop dat deze 5 preken over Liefde u aan het denken hebben gezet,zijn er nog vragen dan ontvang ik graag een email van u,
U ontvangt altijd antwoordt terug.