Preek week 32 & 33 Preek week 32 & 33

preek v.d. week 32/33
We gaan deze week verder met deel 4
over Liefde.


Liefde kun je leren!
- Welke stappen om liefde te leren hebben we tot nu toe besproken?
- Wat was vorige keer de toepassing?


Toepassing van vorige keer: Kies de meest onaangename persoon op je werk, je
opleiding of uit je omgeving en doe het volgende:
a) vraag Jezus om je te helpen om op zo’n manier met deze persoon om te gaan dat hij daarin geëerd wordt.
b) Verander de gedachten die je over deze persoon hebt door je in zijn of haar situatie te verplaatsen.
 
Vorige keer hebben we gelezen uit de brief aan de Filippenzen:
“Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen.
Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf.
Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.”
De stap die we toen hebben besproken is: heb liefdevolle gedachten.
Paulus draagt ons op dat onze innerlijke houding hetzelfde moet zijn als die van Jezus.
Dat begint bij het hebben van liefdevolle gedachten over iemand.
Want: Wat ik denk voel doe bepaalt Vernieuwing het begint bij de verandering in ons denken!

Deze keer gaan we nog een stapje verder. De volgende stap is namelijk: handel in liefde!
Oftewel: gedraag je liefdevol.
Misschien denk je nu wel: “Nu vraagt Johannes van me om liefdevol om te gaan met iemand die ik niet mag.
Dat kan ik niet, dat vind ik hypocriet.” Dat is helemaal niet hypocriet… dat is liefhebben in geloof!
En als je iemand lief hebt in het vertrouwen dat God je daarbij zal helpen, dan werk je als het
ware naar een gevoel toe.
Het is makkelijker om mijn gevoel te veranderen door mijn gedrag dan mijn gedrag te veranderen door mijn gevoel.
Ik als ik me enthousiast ga gedragen, dan voel ik me al snel enthousiast.Probeer het maar eens uit.

Zet de grootste glimlach op die je hebt en maak jezelf aan het lachen.
Een echte lach van binnenuit. Eerst zal het geforceerd lijken, maar al snel begin jij je blijer te voelen.
En dat is een opdracht uit de Bijbel: ‘Wees blij in alle tijden!’.

Het is heel lastig om je gevoelens direct te veranderen, maar het is wel mogelijk om ze indirect te veranderen.
Vorige keer hebben we gezien hoe je dat kunt doen door je gedachten te veranderen.
Het is ook mogelijk om je gevoelens te veranderen door je handelingen te veranderen.
We kunnen onze gevoelens dus op twee manier beïnvloeden.
Door onze gedachten en door wat we doen. Hoe handel je op een liefdevolle manier?

Lezen: Lukas 6:27-26

In dit gedeelte biedt Jezus ons hulp om te leren hoe we in liefde kunnen handelen.
Heb je vijanden lief, wees goed voor wie je haten, zegen hen die je vervloeken, en bid voor degenen die je smaden.

Wie weet nog wat een goede definitie is van liefde?

Precies! De ander geven wat hij of zij nodig heeft. Jezus leert ons hier om onze vijanden lief te hebben.
Dat betekent dat we onze vijanden geven wat ze nodig hebben en dat is niet een pak slaag.
De mensen waar jij moeite me hebt hebben hele andere dingen nodig.

Jezus noemt vervolgens drie manieren om dit te doen:

1) Wees goed voor mensen die jou haten

2) Zegen de mensen die jou vervloeken

3) Bid voor de mensen die jou pijn doen

Wees goed voor mensen die jou haten…

Als mensen ons haten dan behandelen ze ons vaak heel slecht.
Ze geven ons niet de promotie die we eigenlijk hebben verdiend, of het cijfer waar we zo hard voor hebben gewerkt.
Ze behandelen ons slecht en wij moeten precies omgekeerd met hen omgaan.
Jezus wil dat we zoeken naar manieren om de persoon die ons haat iets te geven.
Hij wil dat we zoeken naar manieren om deze persoon te dienen, om hun behoeften te ontdekken en daar vervolgens te voorzien.
Hij wil dat we de mensen helpen die ons alle hulp hebben geweigerd.
 
Heftig of niet?!
Met Gods hulp ben je in staat om dit te doen, want liefde kun je …. leren!
Zegen de mensen die jou vervloeken…
Jezus verwijst hier naar de manier hoe we over en tegen hen praten.
Mensen zegenen is niks anders dan hen het beste toewensen.
Je haalt ze niet naar beneden, maar bouwt ze op.
Ze roddelt niet over ze, maar spreekt positief over hen in het bijzijn van anderen.
Je moedigt ze aan en je zegt datgene waardoor ze zich door jou geliefd weten.

Voorbeeld geven: buttons.

Bid voor de mensen die jou pijn doen…

Het laatste wat Jezus van ons vraagt is dat we bidden voor de mensen die ons slecht behandelen.
Jezus wil dat we God vragen om de mensen die ons pijn doen te zegenen.
Dat God hen het goede geeft. Waarom?
Omdat het Gods goedheid en zegen is waardoor mensen tot inkeer komen.
Als wij voor hen bidden zal god hen misschien dusdanig zegenen dat ze willen veranderen.
En ook al brengt God ze niet meteen tot inkeer, dan zal dit gebed onze eigen houding zeker veranderen.

Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jou behandelen!
Liefde is actie.
Lees het gedeelte nog maar een keer door…
Als je wilt leren om een meer liefhebbend persoon te zijn, dan moet je leren om te handelen in liefde.
Jezus vraagt zelfs van ons om volmaakt in barmhartigheid te zijn.
En dat kan echt.
Lezen: 1Kor. 12:4-8

In dit gedeelte wordt de liefde samengevat
in maar liefst 15 handelingen…
Ik wil graag afsluiten met een praktisch advies:
Verdoe jullie tijd niet met je afvragen
of jullie elkaar wel liefhebben;
doe gewoon alsof je dat doet.
Zodra we dit doen, ontdekken we één van de grote geheimen.
Wanneer we ons gedragen alsof we van de ander houden, zullen we op dat moment van hem of haar gaan houden.
Wanneer je iemand aan wie je een hekel hebt bezeerd, zult je ontdekken dat je een nog grotere hekel aan hem krijgt.
Wanneer je iets goeds voor hem of haar doet, zul je ontdekken dat je niet meer zo’n hekel aan hem of haar hebt.

Wat hier bedoeld wordt is dat je geen tijd moet verdoen met je afvragen of je iemand wel lief hebt.
Doe gewoon alsof je elkaar lief hebt!
Als je dat doet kom je erachter dat zodra je die ander geeft wat hij of zij nodig heeft er pure liefde door je
heen zal stromen naar die persoon.

Toepassing:

Kies de meest onaangename persoon op je werk, je opleiding of uit je omgeving en doe het volgende:

a) vraag Jezus om je te helpen om op zo’n manier met deze persoon om te gaan dat hij daarin geëerd wordt.
b) Verander de gedachten die je over deze persoon hebt door je in zijn of haar situatie te verplaatsen.

Kijk in welke categorie deze persoon valt.
Haat hij of zij jou? Vervloekt hij/zij jou?
Of doet hij/zij jou pijn?
Doe dan datgene wat Jezus ons opdraagt.
Handel in liefde tegen deze persoon.
Probeer erachter te komen wat zijn/of haar  behoeften zijn en geef hem/haar vervolgens wat hij/zij nodig heeft.


Tot de volgende week Gods Zegen