Preek week 31 Preek week 31

Preek v.d. week 31


Liefde deel 3


Een heel belangrijk onderdeel in een gemeente zijn de huiskringen.
Juist in deze kleine groepen kunnen we samen met elkaar optrekken in de kracht van de
Heilige Geest.
In de Bijbel lezen we dat de eerste volgelingen van Jezus samenkwamen in de tempel en bij elkaar aan huis.
Deze twee vormen van samenkomen geven de gemeente evenwicht.
Als één van beide mist in je leven wil ik uitdagen om daarin verandering te brengen en een maand lang een huiskring te bezoeken.
Volgens Handelingen 2:41-47 zijn we als gemeente geroepen om een aantal dingen te doen:

a) het gebruiken van de maaltijd,
b) het bespreken van Jezus’onderwijs,
c) het delen van elkaars zegeningen (zowel geestelijk en materieel) en
d) samen bidden en luisteren naar God.

De huiskringen zijn een ideale plek om deze dingen te leren en hierin te groeien.

Liefde is…
meer dan een gevoel

Liefde is…
iets anders dan sympathie

Liefde is…
een keuze

Liefde is…
onze opdracht!


Vragen:

- weet u nog met welk onderwerp we bezig zijn?
- Welke stappen om liefde te leren hebben we tot nu toe besproken?
(Zie: deel 1 en 2)

Vorige keer hebben we het gehad over het vergeven van de mensen die ons iets hebben aangedaan.
We zijn erachter gekomen dat het onmogelijk
om iemand volledig lief te hebben,
wanneer je tegelijkertijd wrok koestert tegen iemand anders.
Je kan niet echt van je vrouw houden
als je nog steeds kwaad bent je ouders.
En je kan niet van je kinderen houden,
als je nog steeds kwaad ben op je zus of broer.


Als je bitterheid in je hart hebt is je hart verdeeld en dan kan je onmogelijk volledige liefde aan iemand geven.
Denk maar eens aan die persoon die je niet mag of een willekeurig persoon waarvan je voor je gevoel niet van kunt houden.
Waarschijnlijk reageer je nog steeds op je verleden en koester je wrok tegen iemand.
Dat kan heel goed de reden waardoor je vandaag
niet van iemand kan houden.
En dat is niet eerlijk.
Dat is niet eerlijk tegenover deze persoon.


Tip: Het zal je helpen als je tijdens deze preek iemand in gedachten neemt waar je voor je gevoel heel moeilijk van kunt houden.

Lezen: Filippenzen 2:1-11

In het christendom gaat het allemaal om relaties.
Ruim 80% van de bijbelteksten over geestelijk leven hebben te maken met hoe je met andere mensen omgaat!
In de omgang met anderen zie je vaak hoe iemand echt is.
Jezus zelf zei dat de mensen in de wereld ons zullen herkennen als volgelingen van Hem door onze liefde voor elkaar.
Paulus roept ons op door dit bijbelgedeelte om de relaties onderling zuiver te houden.

Om een liefdevolle gemeenschap te zijn moeten we bepaalde dingen doen en bepaalde dingen nalaten.
Wat we moeten doen is leren om Gods liefde te ervaren en de mensen vergeven die ons iets hebben aangedaan.
Waar we mee moeten stoppen is toegeven aan partijzucht en ijdelheid.
Partijzucht is hetzelfde als eigenbelang oftewel egoïsme.
In Het Boek staat het zo: “Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen.
Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf.” Wat Paulus hiermee bedoeld legt hij uit in het volgende vers:
“Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet.”

De derde stap die we moeten nemen in het liefhebben van anderen is daarom:
heb liefdevolle gedachten. Paulus draagt ons op dat onze innerlijke houding hetzelfde moet zijn als die van Jezus.
Dat begint bij het hebben van liefdevolle gedachten over iemand. Want:
wat ik doe wat ik denk wat ik voel........


bepaalt

Vernieuwing begint bij de verandering in ons denken!

Als ik heel negatief denk over een collega of iemand uit de gemeente dan zullen mijn negatieve gevoelens,
over deze persoon toenemen.
Vervolgens kost het me totaal geen moeite om over deze persoon te roddelen.
Het lucht zelfs op, want ik kan m’n hart luchten bij anderen.

Stel je voor dat je een speedboot hebt en dat die boot op de automatische piloot vaart.
De boot vaart naar het oosten en jij besluit dat je naar het westen wilt gaan.
Er zijn twee manieren om dit te doen.
De automatische piloot stuurt de boot naar het oosten, maar jij kunt het roer vastgrijpen,
en het door middel van pure kracht omdraaien.
De boot vaart nu naar het westen, maar de hele tijd dat je hem op wilskracht dwingt naar het westen te varen sta je onder grote spanning.
Dat komt omdat de boot normaal gesproken de andere kant op zou varen.
Je bent gespannen en je wordt al snel moe. Iedereen weet wat er dan gebeurt.
Je laat het roer los en je begint weer te roddelen, of je begint weer te klagen over je collega’s of op andere
mensen neer te kijken of oneerlijk te zijn of alle eer na je toe te trekken.

Waarom gebeurt dat?
Je kunt niet veranderen op pure wilskracht! Je moet leren om je denken te veranderen.
De andere manier om jouw ‘boot’ in een andere richting te laten varen is de automatische piloot aan te passen.
Jouw gedachten zijn de automatische piloot!

Romeinen 12:2b:
“U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan
kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.”

Hoe kun je het bovenstaande in praktijk brengen?

In essentie betekent dit dat onze innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus.
Dé manier om te leren hoe je liefdevolle gedachten kunt hebben is om het leven van Jezus te bestuderen.
Lees de bijbel en vraag God om jouw ogen te openen voor hoe
Jezus met mensen omging.
Eén van de dingen die ik heb geleerd van Jezus is dat hij de pijn, de behoeften, de problemen en verlangens van andere mensen zag.
Hij had al zijn goddelijkheid afgelegd en kwam hier om te dienen. Moet je nagaan wat dat heeft betekend!
Hij is God die mens geworden was! Denk maar eens aan al die wetgeleerden die het niet met hem eens waren.
Ik weet wel wat ik zou hebben gezegd: “Duh, ik ben God”.

Maar Jezus reageert helemaal niet uit de hoogte. Hij verplaatst zich steeds in de situatie van de ander.
Dat is het kenmerk van een dienaar. Een dienend persoon denkt niet minder over zichzelf, hij of zij denkt minder aan zichzelf!
Het is veel makkelijker om een ander te begrijpen wanneer we ons in zijn of haar situatie verplaatsen.
Het is een feit dat iemand die gekwetst is, andere mensen pijn doet.
De reden dat mensen jou pijn doen is omdat ze zelf pijn hebben.
Daarom is het belangrijk dat we verder kijken dan de onvolkomenheden van mensen.
We moeten leren om te kijken naar hun behoeften. Dan kunnen we leren om hen lief te hebben.

Juist de mensen die het meest onaardig en onaangenaam zijn, dat zijn de mensen die liefde het hardst nodig hebben.
De mensen die jij het liefste zou negeren zijn precies de mensen die snakken naar hele bergen liefde.
Iedereen heeft liefde nodig en als we niet genoeg liefde krijgen zullen we de aandacht trekken.
Als mensen geen positieve aandacht krijgen wat doen ze dan?

Precies: dan proberen ze negatieve aandacht te krijgen.

Jouw gevoelens over iemand kun je niet direct veranderen.
Je kunt ze wel beïnvloeden door je manier van denken te veranderen.
Als je dat gaat doen verandert langzaam maar zeker ook je gevoel over iemand.
Je begint na te denken over wat de ander nodig heeft in plaats van over zijn fouten of tekortkomingen.
Probeer het maar en ontdek het zelf!


Opdracht:
Kies de meest onaangename persoon op je werk, je opleiding of uit je omgeving en doe het volgende:
a) vraag Jezus om je te helpen om op zo’n manier met deze persoon om te gaan dat hij daarin geëerd wordt.
b) Verander de gedachten die je over deze persoon hebt door je in zijn of haar situatie te verplaatsen.


Amen.


Heeft u nog vragen?? stuur dan een email