Preek week 30 Preek week 30

Preek week 30


Deze week deel 2 over Liefde


En dan met name hoe we elkaar en andere mensen kunnen liefhebben.

Liefde is…
meer dan een gevoel

Liefde is…
iets anders dan sympathie

Liefde is…
een keuze

Liefde is…
onze opdracht!

Vorige keer heb ik het gehad over een aantal
verkeerde opvattingen van liefde.
We hebben geconcludeerd dat liefde veel meer is dan een gevoel.
Liefde is ook niet hetzelfde als sympathie.
Je kunt van iemand houden zonder die persoon sympathiek te vinden.
Jezus had weinig sympathieke gevoelens toen Hij voor ons stierf aan het kruis, maar juist toen liet Hij zijn liefde zien.
Het is ook niet iets wat je overkomt, maar waar je voor kunt kiezen.
Jezus draagt zijn volgelingen zelfs op om
elkaar en anderen lief te hebben!
Vandaag en de komende zondagen wil ik het met jullie hebben over een aantal stappen die de bijbel ons geeft om anderen lief te hebben.
De eerste stap hebben we vorige keer besproken en dat is dat we eerst zelf Gods liefde moeten ervaren.

Deze preek kun je op deze website vinden!
Vandaag de tweede stap…
Tip: Het zal je helpen als je tijdens deze preek iemand in gedachten neemt waar je voor je gevoel heel moeilijk van kunt houden.

Lezen: Kolossenzen 3:5-17

De tweede stap om te leren anderen lief te hebben is diegenen vergeven die ons pijn hebben gedaan.
Vers 13: “Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als de één tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.”
Vorige keer hebben we gelezen in 1Korintiërs 13 dat de liefde zich niet kwaad laat maken en het kwaad ook niet aanrekent.


De belangrijkste reden waarom God wil dat we andere mensen vergeven is liefde.

God wil niet dat we mensen vergeven om het ons moeilijk te maken.
Of om ons te pesten, maar omdat Hij van ons houdt
en omdat het zijn opdracht voor ons is om
andere mensen lief te hebben.
Het is namelijk liefdevol om iemand te vergeven.
Daar komt nog bij dat God weet dat het voor
jou belangrijk is om anderen te vergeven.
Het is namelijk onmogelijk om iemand volledig lief te hebben wanneer je tegelijkertijd wrok koestert tegen iemand anders.
Ik kan niet echt van mijn vrouw houden
als ik nog steeds kwaad ben op mijn ouders.
En ik kan niet van mijn kinderen houden,
als ik nog steeds kwaad ben op mijn zus.
Als ik bitterheid in mijn hart heb is mijn hart verdeeld en dan kan ik onmogelijk volledige liefde aan iemand geven.
Denk maar eens aan die persoon die je niet mag of een willekeurig persoon waarvan je voor je gevoel niet van kunt houden.
Waarschijnlijk reageer je nog steeds op je verleden
en koester je wrok tegen iemand.
Dat kan heel goed de reden waardoor je vandaag
niet van iemand kan houden. En dat is niet eerlijk.
Dat is niet eerlijk tegenover deze persoon.

Je geeft deze persoon geen liefde omdat iemand anders aan wie deze persoon je misschien doet denken het bij jou heeft verpest.
Met een mooi woord noemen we dat projectie.
Waarschijnlijk heb je alle reden om kwaad te zijn, maar toch moet je leren om het verleden los te laten en verder te gaan met het heden.
De manier om dat te doen is vergeving te schenken.
Jezus en de andere schrijvers van de Bijbel
zijn daar heel duidelijk over.
Je moet vergeven! Sterker nog als jij niet bereid bent om andere mensen hun fouten te vergeven, dan verdien jij Gods vergeving niet.
Maar…!!! In de tekst die we aan het begin hebben gelezen staat: “Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.”

Hoe vergeeft God? Vergeeft God onze zonde
als we ons er niet van afkeren?

Nee!

God vergeeft als we tot inkeer komen.

Zo moeten wij ook vergeven.
Volgens de Joodse gebruiken is het zelfs verkeerd om iemand te vergeven als deze persoon nog niet tot inkeer is gekomen,
omdat je dan die persoon
de verantwoordelijkheid ontneemt om tot inkeer te komen.
Soms zit je in een situatie waarbij de persoon die jou kwaad aan heeft gedaan, geen vergeving vraagt of zich er niet van bewust is wat hij jou heeft aangedaan.
Wat doe ja dan?
Jezus zelf kwam in deze situatie toen Hij zijn leven gaf.
Lees maar eens mee in

Lukas 23:32-34.

Ook al vroegen de omstanders niet om vergeving.
Er is wel iets dat Jezus deed en dat was bidden. Hij bad:
“Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.”

Jezus had een geweldige vergevingsgezinde houding! Eén van Jezus’ vrienden schrijft hier prachtig over.

Lezen: 1Petrus 2:21-25.

Jezus gaf alles over aan God de Vader die rechtvaardig oordeelt.
Als we niet kunnen vergeven omdat er niemand is om de vergeving aan te schenken, dan moeten we een o voor het woord zetten.
Dan moeten we overgeven.
Dit doe je net als bij voedsel dat bedorven is.
Je geeft het over, want als het er niet uitkomt maakt het je ziek.
Vergeef en overgeef zodat je hart weer heel kan worden.

De mensen uit je verleden kunnen je vandaag niet blijven kwetsen, tenzij jij ze toestaat dat ze jou pijn blijven doen
door wrok tegen hen te koesteren.
Iedere keer als je wrok tegen iemand koestert, geef je die persoon op een negatieve manier een stukje van je hart.
Je geeft hem of haar een stukje van je aandacht, een stukje van je gedachten.

Wil je dat echt?  

Nee, natuurlijk niet! Neem dat stukje dan terug door te vergeven of door de pijn aan God over te geven.


Als jij hier mee zit dan heb ik een opdracht voor je:

Volgens Petrus werkt het net als bij een rechtszaak.
Ik wil dat je al je bewijzen, al je aanklachten, al je gevoelens die daarbij horen opschrijft in een dossier.
Misschien heb je aan een paar blaadjes genoeg,
misschien wordt het een heel boekwerk.
Schrijf het allemaal op; de getuigenissen van anderen,
de aanklachten van jezelf en wees daarin eerlijk.
Neem dan de tijd om je bewust te worden van Gods aanwezigheid.
Vraag de Heilige Geest om bijstand en zie
met de ogen van je hart dat God aan jouw kant staat.
Neem ook de tijd om zelf vergeving te vragen voor de verkeerde manier hoe jij hebt gereageerd.
De Heilige Geest zal je dat laten zien,
daar hoef je alleen maar open voor te staan.
Geef vervolgens deze rechtszaak over God die rechtvaardig oordeelt en bidt dat God hem zijn zonden zal vergeven.
Steek het hele zaakje in de fik, dan ben je er voorgoed vanaf.


Amen