Preek week 3 Preek week 3

Preek week 3Deel 5 van de Bergrede
deze week wil ik het met jullie hebben over seksualiteit.
Dat is namelijk het onderwerp waar Jezus het over heeft in het gedeelte van de bergrede.Lezen: Mattheus 5:27-30

Nadat Jezus heeft uitgelegd dat hij is niet is gekomen om de regels uit het O.T. 
af te breken geeft hij zes concrete voorbeelden.
Ieder voorbeeld begint met de zin: "Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is…
" of iets in die trant. Lees maar eens mee in vers 21, 27, 31 en 33.
Daarna geeft Jezus zijn visie op de overgeleverde leer, dat doet hij met de woorden: "Maar ik zeg u".
In het tweede voorbeeld verwijst Jezus naar het zevende gebod: "Gij zult geen echtbreuk plegen".1. Bijbelse kijk op het huwelijk:
Het gezinsleven is de basisstructuur van de samenleving zoals God die bedoeld heeft
God heeft seks bedoeld als een soort cement voor de huwelijkse relatie
Seks is niet alleen een lichamelijke eenwording, maar ook een emotionele,
psychische, sociale en geestelijke eenwording
Overspel is seksuele omgang met iemand waar je  niet mee bent getrouwd
Dit is een serieuze zaak door de schade die het alle betrokkenen aandoet.
Het resulteert in de vernietiging van het gezinsleven en daarmee ook de samenleving
Jezus laat in dit gedeelte zien dat het niet alleen maar verkeerd is om 
letterlijk overspel te plegen, maar dat het gebod ‘gij zult geen echtbreuk
plegen’ ook overtreden kan worden in je hart en in je gedachteleven.2. Het probleem van lust
Jezus pakt hier dus opnieuw de zonde bij de kern aan. 
Overspel begint niet bij de daad, maar bij verkeerde fantasieën en gedachten.
Ook als gedrag onberispelijk is in de zin dat we geen overspel plegen 
dan kunnen we ons toch schuldig maken aan overspel door de 
manier hoe we denken en hoe we ons voorstellingsvermogen gebruiken.Voorstellingsvermogen:


Gevaar voor (de meeste) vrouwen: bouquetreeks-fantasieën, soap's
Gevaar voor (de meeste) mannen: pornografische plaatjes, beelden en fantasieën
Door je voorstellingsvermogen op deze zaken te richten ontstaan er dan een 
soort schaduwbruiden of bruidegommen in jouw gedachteleven. 
Deze ‘schaduwpartners’ zijn het gevolg van scheefgegroeide verlangens en bestaan alleen in onze verbeelding.
Schaduwpartners zorgen niet voor intimiteit, maar wekken de illusie van intimiteit.
Dit heeft vaak tot gevolg dat je moeilijk intiem met een echt mens kunt worden.
Verder hebben schaduwpartners geen levenslust, maar de dood tot gevolg. 
Ze veroorzaken ook geen blijdschap, maar schaamte.
En ze brengen geen genot, maar pijn.


Er is niks mis met de schoonheid van een vrouw. 
Er is ook niks mis met een romantische relatie.
Maar als jij je voorstellingsvermogen op bouquetreeks-fantasieën of 
pornografische beelden richt dan zul je gemakkelijk in een schijnwereld terechtkomen.


De bijbel heeft niks tegen seksualiteit, lees er maar eens over in het boek Hooglied.
De bijbel is alleen tegen overspel.
Jezus waarschuwt in het gedeelte van vandaag dat deze weg naar de hel leidt.
Onze gedachten leiden tot daden en onze daden leiden tot een gewoonte die tot de hel leidt.
Wil jij je zonden loslaten en naar de hemel gaan of wil jij je zonden vasthouden en naar de hel gaan?oorspronkelijke plek v.d. bergrede3. Hoe kunnen we lust voorkomen?
Jezus daagt ons uit tot extreme acties om met deze zonde af te rekenen.
Er zijn drie terreinen waar we zelfbeheersing nodig zullen hebben.

De ogen (Lees: Job 1:1, 7, 9-12)
Onze handen (Lees: Matth. 5:30)
Onze voeten (Lees: Mattheus 18:8)
Voor zelfbeheersing op deze terreinen moet je hard werken.
Soms denken we als christenen dat we een gratis fles met zelfbeheersing 
krijgen op het moment dat we met iemand gaan trouwen.
Zorg ervoor dat jij jezelf kunt beheersen voordat je gaat 
trouwen, daar zul je nog veel plezier van hebben!4. Wat moeten we doen als we falen?
Heb berouw! (Lezen: Psalm 51:1-5, 12-14)
Ontvang Gods vergeving! (Lezen: 2Samuel 12:13-14)
Ga heen en zondig niet meer!
Bied weerstand en ren er als het ware van weg!
Wijd je opnieuw toe aan Christus en zijn dienst!
Leef volgens de Geest! (Galaten 5:16)
Seksuele zonde is niet noodzakelijk de meest serieuze zonde van alle zondes!
Wat ik wel heb gemerkt is dat seksuele zonde vaak gepaard gaat met veel gevoelens van schaamte.
Als er schuld tussen jou en God instaat dan moet je berouw hebben en om vergeving vragen.
Jezus is gestorven aan het kruis om vergeving mogelijk te maken.
Als er daarna nog sprake is van schaamte dan is het belangrijk dat je God de ruimte geeft om je in ere te herstellen.
Je bent gevallen en je hebt de liefdevolle bevestiging van je hemelse vader nodig.
Hij wil tegen je zeggen dat Hij van je houdt en dat Hij vertrouwen in je heeft.
Hij wil je helpen om een rein leven te leiden.Conclusie:
Als jij in zonde leeft op dit gebied praat er dan met iemand over!
Je kunt altijd bij je voorganger terecht of zijn vrouw, maar het is 
ook prima als je het met iemand anders wilt bespreken.
Het is belangrijk dat dit soort zaken uit de duisternis komen en in het licht worden gebracht.
Dat gebeurt als je het met iemand deelt die jou erbij kan helpen.


Amen.