Gebed week 27 Gebed week 27

Preek van de week 27


Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!


Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande
Agebed te bidden:


Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, 
ik mag op dit moment in Uw tegenwoordigheid tot rust komen.
U bent hier, Uw liefde is hier.
U vult deze ruimte en mijn gedachten en hart, Vader van liefde, Zoon die onze
Heiland is en Heilige Geest die onze kracht is en onze Trooster.
Dank u wel dat ik uw Tegenwoordigheid mag voelen en ervaren.
En dat ik het woord van waarheid mag ontvangen dat u stuurt. Ik mag weten dat U een
God bent die mij wil ontmoeten, in mijn nood, in mijn ziekte en in mijn pijn. Dank U
wel dat uw naam is: “Ik ben daar”.
Ik wil ervoor kiezen om op dit moment m’n hart te openen en me er bewust van te
worden dat Gods naam ‘Ik ben daar’ is. Amen!

 

 ---------------
Het thema van de preek is:
“Open je hart en verwacht een wonder van Jezus”.

Met hart bedoel ik wie je bent, de plek waar je gevoelens, je wil en je verstand zit. Jij dus!
Het is enorm belangrijk om te zien dat God jou wil ontmoeten en dat Hij in jou wil werken.
We leven in een gecompliceerde wereld en we zijn eraan gewend
om zaken veel moeilijker te maken dan ze zijn.
God is heel eenvoudig en Zijn genezing is ook heel eenvoudig.
Het maakt niet uit op welk gebied je genezing nodig hebt,
of het lichamelijk, emotioneel of geestelijk is.
Het maakt ook niet uit hoe lang je al ziek bent,of hoe ingewikkeld je ziekte is.
God kan jou genezing geven, heel eenvoudig… God is geen woord of vloek,
maar een concrete Persoon die ons in Zijn Tegenwoordigheid brengt.
Voor mij is God lange tijd een dood woord geweest. ben zelf opgevoed met het oude testament, 
maar ik had geen relatie met hem. Ik leerde hem pas kennen toen ik zoveel pijn
in m’n hart had en niemand mij kon of wilde helpen.
Ik hoop dat jij ook steeds meer zult merken dat
God heel persoonlijk bij jouw leven betrokken is.
In de wetenschap dat God mij onvoorwaardelijk lief heeft kijk ik eerlijk terug 
de laatste paar jaren, de gebeurtenissen en mijn gevoelens, zowel de hoogten als de diepten.
Kan ik zien waar God Tegenwoordig is? Is er iets om dankbaar voor te zijn? 
Om vergeving voor te vragen? Om God voor te prijzen?God spreekt tot ieder van ons persoonlijk.
Ik heb het nodig om te luisteren naar wat Hij tegen me wil zeggen.
Lees het gedeelte uit Marcus 8:22-26 twee keer hardop door 
en vraag God wat Hij door dit gedeelte tegen je wil zeggen.

De mensen in dit verhaal hebben en verkeerde verwachting van genezing.
Ze houden er ideeën op na die magisch zijn.
Ze denken dat ze dit en dat moeten doen om genezing te vinden.
Ze vertellen Jezus zelfs hoe hij de man moet genezen.
Maar Jezus doet iets anders dan waar ze om vragen.
Jezus neemt de blinde man weg uit de verwachtingen van de mensen om hem heen.
En Hij brengt hem op een plek buiten het dorp om alleen met hem te zijn.
Jezus brengt deze man in gesprek met zichzelf.
En dan geneest Jezus hem op een andere manier dan de mensen vroegen.
In dit bijbelgedeelte staan een aantal zaken die je kunnen helpen zijn bij het vinden van genezing.

Het eerste wat belangrijk is voor iedereen die genezing wil ontvangen is:


1) Reageer op Gods roepstem en laat je door hem meenemen.

God wil jou ontmoeten waar jij nu bent in je leven. Hij roept jou,
zelfs op dit moment,en Hij wil jou bij de hand nemen tot buiten het dorp.
Buiten het dorp of de stad werd Jezus gekruisigd. Daar droeg Hij al onze zonden en ziekten.
Het eerste wat Jezus doet is ons meenemen uit onze verkeerde kijk op genezing
uit ons verkeerde standpunt ten opzichte van onze ziekte en problemen.
Hij zegt tegen ons: “Alleen in mij vind je genezing. Alleen als je op
mijn manier naar genezing kijkt, alleen als je
mijn standpunt ten opzichte van je ziekte en probleem aanneemt zul je genezing vinden.”

We moeten onze eigen ideeën over genezing loslaten.
God wil ons een nieuw standpunt geven ten opzichte van onze ziekte(n).
En de eerste stap is dat we God ontmoeten en ons door hem mee laten 
nemen tot buiten het dorp, bij de andere mensen vandaan. En daar buiten het dorp,
in de tegenwoordigheid van Jezus gebeurt het.
Daar vinden we genezing. Daar kunnen we onszelf vanuit Zijn standpunt bekijken.
Een magische manier van genezen is dat je denkt dat een ander het voor je moet doen.
Als je denkt dat je alleen zult genezen als die prediker voor je bidt
of die psycholoog met je praat.
Je wordt daardoor afhankelijk van alles en nog wat, behalve van God.
Als je zo met genezing omgaat heb je God alleen maar nodig als oplossing voor je probleem.
Dat leidt ons af van degene waar het juist om gaat! God wil ons in onze pijn 
en ziekte ontmoeten als Vader, als zoon en als Heilige Geest.
Misschien verwacht jij het niet van andere mensen maar van je eigen goede werken.
Misschien denk je: “Als ik dit maar doe of dat maar laat dan zal ik vast wel genezen”.
Maar dat heeft niks met goddelijke genezing te maken, dat is magie!
Echte genezing vindt plaats buiten het dorp. Als er niemand meer is behalve jij en Jezus.
Jezus die aan het kruis gestorven is voor jouw zonden en voor jouw ziekten.
Het is belangrijk om in de tegenwoordigheid van Jezus te komen en die te beoefenen.
Mezelf herinnerend aan Gods Tegenwoordigheid vraag ik me af
wat Zijn Woord met me heeft gedaan?
Heeft het me koud gelaten? Heeft het me bevestigd?
Heeft het me bewogen om me op een andere manier te gedragen?

Ik stel me voor dat Jezus bij me staat of zit, keer me naar Hem en zeg wat er in mijn
gedachten en hart is, sprekend als een vriend tegen een vriend.


2) Bekijk je ziekte en je problemen in de Tegenwoordigheid van Jezus.

Nadat je door Jezus bent meegenomen tot buiten het dorp is het belangrijk 
om jouw ziekte en jouw problemen op een afstand te bekijken, in de Tegenwoordigheid van Jezus.
Hij zal je confronteren met je problemen.
Buiten het dorp of de stad leefden namelijk ook de melaatsen
en de ernstig zieken in de tijd van Jezus.
Door onze ziekte, of dat nou lichamelijk of innerlijk is,
voelen we ons vaak eenzaam en verlaten.
En deze eenzaamheid proberen we te ontvluchten. Op deze manier beginnen alle verslavingen.
Een verslaving is een vlucht in iets wat onze eenzaamheid en pijn verdooft.
De bijbel noemt dit zonde en zonde schept afstand tussen ons en onze Schepper.
De zonde geeft ons geen bevrediging en plezier, dat wil satan ons wijsmaken,
maar het berooft ons juist van bevrediging en plezier!
Jezus wil ons confronteren met onze ziekte en onze problemen.
Hij wil dat we uit onze ontkenning komen en
onze ziekten en problemen op een afstand bekijken.
Genezing begint als we God de Vader tot ons laten spreken.
Als je goed luistert zul je horen dat de Vader jou roept.
Hij verlangt ernaar dat jij een relatie met hem hebt.
Je mag net als de verloren zoon in de bijbel met al je problemen
en ziekten in de armen van de Vader rennen.
Je hoeft het niet eerst kwijt te raken, God wil juist dat jij
met jouw problemen en ziekten bij hem komt.
Misschien ben jij nog niet genezen omdat je jouw ziekte ontkent.
Misschien denk je dat eerst alles goed moet zijn voordat je naar God toe kunt gaan.
En als je nu uit deze ontkenning komt en naar de Vader toe rent,
met al je problemen en viezigheid, dan zal God je genezen.

Daar in de armen van God de Vader komt de wortel van de ziekte aan het licht,
daar komt de pijn omhoog.
De Vader houdt zijn armen stevig om jou heen, Hij beschermt jou en biedt je veiligheid.
Misschien huil je een tijdje zonder geluid, misschien hardop.
Maar dan komt ook de angst omhoog.
De angst dat het nooit meer goed zal komen. De angst dat God iedereen zal helpen behalve jou.
Als je dat eerlijk tegen God zegt, dan zal de Vader tot je spreken.
Hij fluistert je dan toe dat Hij interesse heeft in jou, in jouw behoeftes.
Dat Hij van jou houdt en dat Hij zijn geliefde Zoon aan het kruis liet sterven
zodat jij genezing kunt ontvangen.
Maar God de Vader confronteert je ook met de waarheid en zal dan zeggen:
“Mijn kind, je kunt de vervulling van jouw behoeftes alleen bij mij vinden.
Bij niets en niemand anders.
Als je het op een andere manier probeert dan bij Mij is dat zonde.
Dan zul je mijn zegen mislopen.”
Neem de tijd om in gebed te brengen wat er nu door je heen gaat.

stop anders even met lezen en neem even de tijd voor stilte of gebed.


3) Breng je zonde en ziekte bij het kruis van Jezus.

Het derde wat belangrijk is om genezing te ontvangen is
onze zonde en ziekte bij het kruis van Jezus brengen.
Jezus Christus is aan het kruis gestorven om de afstand tussen God en mensen te overbruggen.
Johannes 3:16-18 “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven
heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te oordelen maar om de wereld door Hem te redden.
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in Gods enige Zoon.”

Het evangelie kun je samenvatten in één zin: God heeft ons gemaakt, 
wij hebben het verpest en door Jezus krijgen we een nieuwe kans.
Jezus werd namelijk door God de Vader verlaten zodat
wij weer in contact kunnen komen met onze hemelse Vader.
Jezus stierf voor onze zonden en droeg daarmee de straf
voor de rottigheid die wij hebben uitgehaald.
En als wij bij het kruis komen om vergeving te vragen
voor alles wat we verkeerd hebben gedaan,
en om een nieuw leven te beginnen.
Dan vindt de basisgenezing plaats, de genezing van ons hart.
Het kruis van Jezus Christus is in de eerste plaats een plek van ommekeer.
Daar neem je het besluit om je nood, je problemen en je ziekten in relatie met God op te lossen.
Om het bij hem te brengen, om je leven aan Hem over te geven.

Er zijn twee mogelijkheden:
1) Of we kiezen voor de zonde en blijven geestelijk dood.
Of we kiezen voor God en gaan geestelijk leven.
2) Of je houd aan je zonden en ziekten vast en gaat naar de hel.
Of je brengt je ziekten en zonden aan het kruis en je gaat naar de hemel.

Er is geen tussenweg!

Jezus is de enige die het juk van de zonde in jouw leven kan verbreken.
Stel je voor, kijk met de ogen van je hart en zie Jezus gekruisigd op een groot houten kruis.
Het kruis is zo groot dat de top ervan tot aan de troon van de Vader reikt en de voet van het kruis is hier bij jou.
Kijk naar hem!

Mezelf herinnerend aan de onvoorwaardelijke liefde van 
God vraag ik de Heilige Geest om te overtuigen van zonde.

Ik kies ervoor om alle bitterheid, alle boosheid, zelfhaat, alle rebellie
uit het diepst van mijn ziel te laten stromen.
Ik laat het in m’n handen stromen en van daaruit in het kruis van Jezus.
Want Jezus kwam naar de aarde zonde te worden voor ons, voor mij.
Ik raak de duisternis kwijt! Ik laat het gaan…

Vervolgens zie ik met de ogen van mijn hart wat Jezus met 
deze duisternis doet en ik ontvang Zijn licht en leven hiervoor in de plaats.

4) Ontvang de Heilige Geest vertrouw voortaan op Zijn stem.

Het laatste wat we moeten doen in ons genezingsproces is het
ontvangen van de Heilige Geest en voortaan vertrouwen op Zijn stem.
Jezus kon wonderen doen omdat Hij vervuld was met de Heilige Geest
en omdat Hij luisterde naar Zijn stem.
Wij hebben het ook nodig om de Heilige Geest te ontvangen en te vertrouwen op Zijn stem.
De armen van de Vader waar ik het al eerder over had,
zijn de handen van mijn broeders en zusters.
In de Gemeente van Christus, vinden we onze genezing.
Ieder mens heeft een vluchtstrategie.
Er komen allerlei gedachten bij ons op dat God
en de mensen om ons heen toch niet zullen geven wat we nodig hebben.
“God kan iedereen helpen behalve mij. Misschien moet ik nog naar die
genezingsdienst en maar hopen op een wonder.
De mensen hier kunnen me of willen me toch niet helpen.”
Als we dit denken hebben we de Heilige Geest nodig.
Als we gevuld worden met de Heilige Geest
zal Hij in ons getuigen dat we kinderen van God zijn.
Hij stuurt zijn woord van waarheid en zegt ons dat we kunnen zien, 
dat we kunnen genezen, dat we uit onze verlamming of isolement kunnen komen.
Hij zegt ons dat we wel liefde kunnen ontvangen en aanvaarding en vergeving.
Het kruis van Jezus heeft de kracht voor genezing namelijk mogelijk gemaakt.
Het kruis heeft de weg vrij gemaakt voor Gods genezingskracht.
Daarom zegt Jezus tegen verlamden: “Sta op!”
En tegen blinden: “Je kunt zien!” En tegen doden: “Kom uit het graf”.
Ons hart en misschien zelfs een boze geest spreekt tegen ons
dat er geen hoop is, dat het nooit meer goed komt.
Maar de Heilige Geest wil tot jouw hart spreken
en zeggen dat alles goed komt als jij je overgeeft aan Jezus.
Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!
Je kunt alles ontvangen wat je nodig hebt.
Je kunt wanneer jij dat wil de volheid van God ontvangen!
Je kunt vandaag de genezing ontvangen die God voor je klaar heeft liggen!
Ik vraag om genade om mezelf volledig aan God toe te vertrouwen
en te ontvangen wat Hij nu voor mij heeft.
Ik kies ervoor om de leugens in mijn denken als krijgsgevangenen bij 
Jezus te brengen en ontvang Zijn Woorden van waarheid hiervoor in de plaats.

In de naam van Jezus ontvang ik nu de volheid en vervulling van de Heilige Geest.

Glorie aan de Vader, glorie aan de Zoon, glorie aan de Heilige Geest,
die was, die is en die komt!


AMEN


Heeft u vragen hier over of heeft u gebed nodig, stuur dan een email met telefoon nummer.