Preek week 26 Preek week 26

Preek v.d. week 26deze week alweer het 5e en laatste deel uit de serie van de 5
opdrachten die Jezus ons heeft gegeven.


Kent u ze nog allemaal, laten we lezen Mattheus 28:19-20


Deze week :

Discipelschap (groeien in Christus)Jezus draagt de apostelen hier op om alle mensen die ze tot leerling hebben
gemaakt en hebben toegevoegd aan de gemeenschap (door hen te dopen) alles te
leren onderhouden wat Hij hen had geleerd.
Met een mooi woord noemen we dit discipelschap.
Ik ben erachter gekomen dat er in gemeentes onduidelijkheid bestaat over wat dat eigenlijk is; discipelschap.
 

Discipelschap is heel eenvoudig: mensen helpen om geestelijk te groeien en zo
steeds meer op Jezus te gaan lijken.
Wie heeft er afgelopen paar maanden iemand anders geholpen om geestelijk te groeien en meer op Jezus te gaan lijken door
iemand te bemoedigen, te vermanen, iemand te helpen,
met iemand te bidden of iemand inzicht te geven?
Ik wil deze week een aantal fabels over geestelijke groei bespreken aan de hand
van de natuurlijke groei van baby’s.  Een aantal fabels over geestelijke groei:
1) Geestelijke groei gaat vanzelf als iemand eenmaal opnieuw geboren is.
Heel vaak denken we dat mensen als ze Jezus eenmaal hebben besloten te volgen
en Zijn Geest hebben ontvangen, automatisch geestelijk zullen groeien.
Vaak laten we de geestelijke groei aan het toeval over en menen
dat iemand wel zal groeien als
hij of zij trouw naar de samenkomsten gaat.
De waarheid is echter: geestelijke groei moet bewust plaatsvinden.
Denk maar aan een baby. Een baby groeit als hij in een gezonde omgeving is, 
genoeg te eten en drinken krijgt en heel belangrijk als hij veel liefde ontvangt.
Als één van deze voorwaarden ontbreekt, dan zal de groei stagneren.
Hetzelfde geld voor geestelijke groei.
Om geestelijk te kunnen groeien hebben we een gezonde geestelijke omgeving nodig, 
goed voedsel en bovenal veel liefde. 
Dit vraagt veel toewijding! Denk maar eens aan al het werk,
dat een vader en een moeder verzetten om een baby te verzorgen. 
We moeten kiezen om geestelijke voedsel te eten, kiezen voor een gezonde omgeving.
En we moeten leren om liefde te ontvangen.

Lezen: Fil. 2:12-13. Paulus zegt hier dat we onze verlossing moeten bewerken.
Hij zegt eigenlijk dat niet alleen God
maar ook wijzelf een aandeel hebben in onze groei
als we eenmaal door Jezus verlost zijn.
Onszelf verlossen dat kunnen we niet, dat kan Jezus alleen, 
maar onze verlossing bewerken als we eenmaal Jezus volgen dat
is wel mogelijk.Hoe doe je dit? Door je eraan toe te wijden.
We worden waar we ons aan toewijden.
Als we ons toewijden aan golf, dan worden we golfers. 
Als we ons toewijden aan ons werk, dan worden we goede werknemers.
Als we ons toewijden aan Jezus dan zullen we geestelijk groeien!


2) Geestelijke groei is iets mystieks en volwassenheid is alleen voor een paar uitverkoren christenen weggelegd.
Als we het vandaag de dag over geestelijkheid of spiritualiteit hebben zien veel
mensen iemand in een gewaad voor zich die z’n knieën over elkaar heeft gevouwen,
zijn handen als een open bloem op zijn dijbeen en ‘ooooohhhmmm’ zegt.
We denken dat geestelijke groei iets heel vaags is en alleen
weggelegd voor een paar bijzondere christenen.
Sommige christelijke boeken en verhalen hebben aan dit idee bijgedragen.
Ik heb vaak gedacht dat je alleen geestelijk kunt groeien als je tenminste 8 uur per dag bid,
alles verkoopt wat je hebt en je terugtrekt in een hutje op de hei.
De waarheid is echter: geestelijke groei is heel praktisch.
Denk maar aan een baby die groeit, dat zie je dat merk je, dat is heel concreet.
Zo is het ook met geestelijke groei.Lezen: 1Tim. 4:7-9.
Paulus vergelijkt hier geestelijke groei met het trainen
van je lichaam zoals een sportman dat doet.
Dit vereist discipline, maar ook goede gewoonten. Denk maar weer aan een baby.
De ouders leren als het goed is een baby goede gewoonten aan.
Wanneer de baby moet slapen, wanneer en hoe vaak de baby moet eten.
Dat de baby een boertje laat na het eten en voordat hij gaat slapen.
Deze gewoonten zijn nodig om te groeien.
Om geestelijk te groeien heb je niet alleen een juiste omgeving nodig, goed voedsel en liefde, maar je moet ook
goede gewoonten aanleren.
De basisgewoonten van een volgeling van Jezus:
 1) bidden,
 2) bijbel lezen,
 3) geven
 4) kameraadschap.
Het is normaal dat een baby na verloop van tijd volwassen wordt en het is onnatuurlijk als dit niet gebeurd.
Zo is het ook normaal dat iemand die Jezus heeft besloten te volgen gaat groeien.
Maar daar moet je wel doelgericht aan werken!


3) Als je de sleutel vindt, kun je van het ene op het andere moment geestelijk volwassen zijn.


Dit is ook veelgehoorde misvatting. Door veel christelijke boeken en conferenties
hebben we het idee gekregen dat je door vier makkelijke stappen of door twee
geestelijke principes snel geestelijk kunt groeien.
De waarheid is dat geestelijke groei een proces is, waar tijd voor nodig is!
Er bestaan geen sluiproutes om geestelijk te groeien.
De bijbel vergelijkt het groeien in Christus met een reis die je onderneemt.
Net als baby’s tijd nodig hebben om te groeien hebben
ook wij ook tijd nodig om geestelijk te groeien.
Dit proces kun je niet forceren.
Wat wel helpt is een gezonde omgeving en toewijding.


4) Geestelijke volwassenheid wordt afgemeten aan hoeveel we 
weten dit is een hele hardnekkige fabel waar veel mensen in geloven.
Deze fabel wordt versterkt door de tijd waar we in leven 
omdat kennis en informatie vandaag de dag heel belangrijk is.

In 1Kor. 8:1 staat het volgende: “Kennis maakt verwaand of opgeblazen; alleen de liefde bouwt op”.

Het is helemaal niet waar dat je geestelijke groei kunt meten aan hoeveel je weet.
De waarheid is: geestelijke volwassenheid blijkt meer uit ons gedrag dan uit hoeveel we weten.

Lezen: Jakobus 2:18.

Als je mensen vraagt wat ze allemaal geloven dan krijg je prachtige antwoorden 
”Ik meen dit, ik ben ervan overtuigd dat, ik vind zus en zo.”
Iemand vertelde me dat hij is opgehouden om mensen te vragen naar wat ze geloven.
Hij zegt: Vertel me hoe je leeft, dan zeg ik wel wat je gelooft.
Een baby moet niet alleen kennis leren, maar ook inzicht krijgen,
een juiste gezindheid, de benodigde vaardigheden en een goddelijk karakter.
Voorbeeld: kinderen bijbrengen dat ze niet op het randje
van het bed moesten gaan zitten om te spelen.
Als we alleen maar kennis nodig hadden zou het
genoeg zijn om bijbelstudies te organiseren.
De waarheid is dat er verschillende ingrediënten nodig zijn
om geestelijk volwassen te worden!
Herhalen van de ingrediënten voor groei.


5) Geestelijke groei is iets persoonlijks dit is de laatste fabel die ik wil bespreken.

Door het individualisme in de maatschappij denken we vaak dat geestelijke groei een privé aangelegenheid is.
De waarheid is dat we als christenen relaties nodig hebben om te groeien.
Ik ben erachter gekomen dat ongeveer 80% van de bijbelteksten over 
geestelijkheid te maken hebben met hoe je met andere mensen omgaat.

 


Lezen: Hebreeën 10:24-25.

Laten we op elkaar letten! Laten we elkaar aansporen tot liefde en goede werken!
Dit is een opdracht aan ons, aan mij, aan jou etc.
Geestelijke groei is helemaal niet iets persoonlijks!
De waarheid is dat geestelijke groei een aangelegenheid is van het hele gezin van God.
Als een baby niet groeit is iedereen uit het gezin bezorgd, zo moeten wij ook bezorgd zijn als iemand in Gods
gezin niet groeit.

Misschien voel je al wat kriebelen bij het horen van deze boodschap.
Aan het begin heb ik verteld dat er een aantal voorwaarden
moeten zijn om geestelijk te groeien.
Een gezonde omgeving, goed voedsel, en veel liefde.
Dezelfde dingen die een baby nodig heeft om op
te groeien als een gezonde jongen of meisje.
Als gemeente proberen we in deze voorwaarden te voorzien.
Daar doen we met elkaar ons best voor en ik wil je
hierbij uitnodigen om je bij ons aan te sluiten en hieraan mee te helpen.
Naast de voorwaarden is er nog iets nodig en dat is toewijding.
Toewijding is een zaak van de wil, je moet ervoor kiezen!
Om voor iets te kunnen kiezen, moet je ervan overtuigd
zijn dat het belangrijk is.
Ik hoop dat deze preek heeft geholpen om te laten zien
hoe belangrijk en gezond het is om geestelijk te groeien.
Je moet ook weten waar je precies voor kiest.
Ik wil jullie vandaag uitdagen om je toe te wijden aan een aantal
gewoonten die tot geestelijke groei leiden.

De gewoonte om:

1) Dagelijks tijd met God door te brengen in gebed en het lezen van de bijbel.

2) Een verantwoord deel van je inkomen aan God terug te geven. Onze richtlijn is
het geven van tienden, maar begin gewoon met wat nu mogelijk is.

3) Deel uit te gaan maken van een  kerk of huiskerk
op zondag en een huiskring of kleine
groep door de weeks.

Als jij je hieraan wilt toewijden dan wil ik je vragen om zodadelijk hiervoor te gaan bidden,
zodat je steeds meer en meer gaat lijken op Jezus.
Misschien dat jij je voor het eerst toewijd aan geestelijke groei, 
maar het kan ook zijn dat je dit al eerder hebt
gedaan en dat je er opnieuw voor wilt kiezen.


Vraag het in de naam van Jezus.

Amen!!!!!!!!!