Preek week 22 Preek week 22

Preek week 22De komende 5 weken gaan de preken over:


1-    Aanbidding
2-    Bediening
3-    Evangelisatie
4-    Kameraadschap
5-    Discipelschap.Aanbidding (Christus als focus)

Als gemeente hebben we vijf opdrachten. Deze kun je terugvinden in het grote gebod en de
grote opdracht zoals Jezus die ons heeft nagelaten. De komende paar weken wil ik met jullie
over deze opdrachten spreken. Ik wil samen met jullie op ontdekkingsreis gaan naar hun
betekenis om elkaar vervolgens uit te dagen om ze in de praktijk te brengen.

Het grote gebod:
1) Aanbidding
Heb God lief met heel je hart

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart             
en heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat
is het grootste en eerste gebod.

2) Bediening
Heb je naaste lief als jezelf

Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet
uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matth.
22:37-40)


3) Evangelisatie
Ga en maak leerlingen

De grote opdracht:
“Trek eropuit en maak alle volken tot mijn
leerlingen

4) Gemeenschap
Doop ze (voeg hen toe)

doop ze in de naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest.

5) Discipelschap
Leer hun alles onderhouden

Leer hun alles onderhouden wat ik
jullie heb opgedragen. En, wees er zeker
van: ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de
voltooiing van de wereld.” (Matth. 28:18-20)

Ieder mens is dus:
1. Bedoeld voor Gods plezier (aanbidding)
2. Ontworpen voor Gods familie (kameraadschap)
3. Geschapen om als Christus te zijn (discipelschap)
4. Gevormd om God te dienen (bediening)
5. Gemaakt met een missie (evangelisatie)


De eerste opdracht komt uit Mattheus 22:34-38:
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dat is
het grootste en eerste gebod.”
Wat bedoelen we met God liefhebben boven alles? “Leren om Jezus’ liefde te ervaren in
alles om je heen en Hem lief te hebben door alle dingen. Steeds als we samenkomen is Hij
het middelpunt, onze focus en ons doel.”

“Tenminste eenmaal per dag zal ik mijn blik op de hemel vestigen en me bedenken dat ik,
een bewustzijn met een geweten, me op een planeet bevind met geheimzinnige dingen
boven me en om me heen.” (Clyde S. Kilby)

Alleen als we omhoog kijken en buiten onszelf zullen we in staat zijn echte schoonheid te
zien. Als we iemand zien die een met een briljant verstand en we zegenen dat, dan worden
we zelf briljanter. Als we Gods schoonheid om ons heen zien en er bewondering voor
hebben, dan worden we zelf mooier. Het is niet mogelijk om de schoonheid van het leven te
ervaren en er op hetzelfde moment over na te denken. Of zoals Klyde S. Kilby het zei tegen
zijn studenten: “Jongens, je kunt je meisje niet kussen en er op hetzelfde moment over
nadenken.”Kijk omhoog uit jezelf en ontvang alles wat echt is. Omhoog kijken is je in verbinding stellen
met God. Sinds we gevallen zijn, zijn we gebogen geraakt naar het schepsel en het
geschapene. Als mensen aanbidden van alles en iedereen, behalve Degene die ons
geschapen heeft. Mensen, geld, eten, muziek, onszelf, beelden, televisie etc. Maar Gods
Geest zoekt over heel de aarde naar mensen wiens hart helemaal naar Hem uitgaan. Hij
verlangt ernaar om hen krachtig bij te staan. Velen van ons denken bij aanbidding aan het
zingen van liederen, maar het is veel meer dan dat. Ware aanbidding is radicale
gehoorzaamheid aan Degene die jou heeft gemaakt.
Een prachtige bijbeltekst over aanbidding die de essentie goed weergeeft vinden in:
Romeinen 12:1-2.

Het Boek: “Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer
omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn;
heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is
dat toch niet teveel gevraagd? U moet niet worden als de mensen die zich niets van God
aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u
ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.”
En nu broeder en zusters, vermaan ik u…

Paulus richt zich tot zijn broeders en zusters. Deze opdracht om God te aanbidden geldt dus
voor ons allemaal! Vermanen betekent zoiets als ‘aansporen’ of ‘aanmoedigen’.


Bij Gods ontferming:
Zijn hart vol mededogen en genade. Gods genade heeft geen relatie of beperking met de
tijd. Zijn genade is eeuwig en duurt voor altijd. Zolang als er liefde is (en God is liefde) zal er
ook genade zijn. Vaak denken we dat Gods genade pas begon nadat de wereld was
gevallen, maar dat is niet waar. Zijn genade begon toen hij ons creëerde. Hij schiep licht uit
de duisternis. Warmte en leven uit de bittere koude. Hij creëerde schoonheid uit datgene wat
woest en ledig was. Schiep ons uit stof en blies zijn levensadem in ons zodat we levens
werden.
Als er duisternis in jouw leven is gekomen door het kwaad dat andere mensen je hebben
aangedaan of dat je zelf hebt veroorzaakt, dan kan Hij je vullen met zijn Zijn licht. Als jij je
vastgevroren voelt alsof het winter in je hart is, dan kan Hij deze winter veranderen in de
zomer. Als jouw hart leeg en woest aanvoelt, dan kan Hij van jou een nieuwe schepping
maken. God nadert tot jou. Niet als een beginnende dag of als de lente, maar als de zon in
een warme namiddag, die alle schaduw wegneemt. God schenkt ons Zijn genade, die
barmhartige stroom van pure kracht en liefde, want Hij is genade.
Overal waar God Tegenwoordig is vind je deze genade.

Wijd uzelf aan Hem toe
Van gebogen naar het schepsel naar rechtop in relatie tot je Schepper. Wij mensen hebben
ons tegen onze schepper gekeerd. We zijn in opstand gekomen tegen Degene die ons
maakte. We komen nog steeds in opstand tegen Hem. We hebben onszelf en onze
verlangens op de troon gezet. Het kwaad is in de wereld gekomen en eigenlijk zijn er nog
maar twee dingen zeker als er een nieuw mens wordt geboren. 1) Het kind zal zondigen 2) Het kind zal sterven. De mensen van vandaag de dag ontkennen allebei deze waarheden…
Weet je wat de triestheid is van deze tijd? De moderne mens kijkt naar de wonderen van de
schepping zonder dat hij weet wie hij daarvoor moet bedanken.
Een levende heilige offergave, hem welgevallig, dat is de geestelijke eredienst die bij u past.
De kern van het christendom is niet op zondag naar de kerk gaan. De kern is weten dat je
niet meer van jezelf bent. Dat God jou apart gezet heeft, geheiligd. Je kunt jezelf pas een
volgeling van Jezus noemen als jij je hebt overgegeven aan jouw Schepper zoals Jezus zich
heeft overgegeven aan de dood. De doop door onderdompeling laat dit prachtig zien. Je
begraaft je oude leven zonder God in het ‘watergraf’ en je staat op in een nieuw leven met
God.
De vroege kerk had een heel eenvoudige geloofsbelijdenis. In de kern geloofde zij het
volgende: Christus is gestorven, Christus is opgestaan, Christus komt terug.
We moeten leren om steeds opnieuw ons oude leven met zijn bedrieglijke verlangens af te
leggen (eraan te sterven) en het nieuwe leven in Christus aan te doen (daarin op te staan).
Word andere mensen met een nieuwe gezindheid.
Wees gehoorzaam. Luister naar God. Laat je veranderen door de Heilige Geest zodat je in
staat bent om uit de maken wat God van je wil en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Een
goede manier om hier mee te beginnen is door de evangeliën persoonlijk te maken. Vul je
eigen naam in iedere keer als Jezus iets zegt, opdraagt of beloofd en reageer hierop in
gebed.
We moeten weer leren hoe we kunnen wandelen met God. Als je de Bijbel leest zonder te
luisteren naar God en er met Jezus over te praten als een vriend tegen een vriend, dan
scheid je Gods woorden van Zijn aanwezigheid. Dan wordt het rationele deel van je verstand
wel gevoed, maar blijft je hart in nood.
We moeten leren om de Tegenwoordigheid van God te praktiseren. Hij is de ultieme Realiteit
en wij zijn met Hem verbonden. Daardoor zijn we verbonden met Waarheid en Realiteit en
zien we het effect ervan in ons leven toenemen. Alleen als we omhoog kijken en buiten
onszelf zullen we in staat zijn echte schoonheid te zien. Als we iemand zien die een met een
briljant verstand en we zegenen dat, dan worden we zelf briljanter. Als we Gods schoonheid
om ons heen zien en er bewondering voor hebben, dan worden we zelf mooier. Het is niet
mogelijk om de schoonheid van het leven te ervaren en er op hetzelfde moment over na te
denken.
Tijd nemen om Gods Tegenwoordigheid te praktiseren…