Preek week 21 Preek week 21

Preek week 21Jezus de Genezer      


Deze preek gaat over de genezing die wij als mensen nodig hebben.

Op de volgende drie terreinen hebben we genezing nodig:

Genezing in ons geestelijke leven
Genezing in ons lichamelijke leven
Genezing in ons emotionele leven


Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat we niet worden genezen 
door de kwaliteit van ons geloof, maar door de kwaliteit van Jezus.
1. Genezing in ons geestelijk leven:


Laten wij lezen,


Marcus 9:14-29

In dit gedeelte ontmoeten we een jongen met een geestelijk probleem. 
Een boze geest heeft macht over hem.
Deze geest knijpt hem de keel dicht, laat hem schuimbekken, 
maakt zijn lichaam stijf en laat hem stuiptrekken.
Op één of andere manier heeft deze jongen hier geen controle over. 
Hoe graag hij misschien ook zou willen, het lukt hem niet om dit te stoppen.
Dat is de kern van de meeste geestelijke problemen.
Satan of één van zijn trawanten heeft macht over iemands leven 
en daardoor doet deze persoon dingen die hij of zij niet wil doen.

Dit is vaak een kwestie van autoriteit. Door de keuzes die we als mensen 
maken kan de boze autoriteit krijgen over bepaalde gebieden van ons leven.
Dit kan ertoe leiden dat iemand overgenomen wordt zoals in dit bijbelgedeelte, 
maar het kan ook zijn dat iemand steeds maar weer in een bepaalde zonde valt.
De bijbel belooft ons een overwinningsleven en niet een leven vol van geestelijke nederlagen.
Bij geestelijke problemen is het belangrijk om te onderzoeken of jij je leven 
hebt opengesteld voor het werk van de boze. Als jij je bekeert en christen wordt, dan vergeeft God jou je zonden.
Je wordt een kind van God en gaat naar de hemel.
Dit betekent niet dat God automatisch autoriteit heeft over alle terreinen van je leven.


Als er onreine geesten zijn die macht hebben over jou leven dan wil Jezus je vanochtend vrijmaken.
Alles is mogelijk voor wie zijn vertrouwen op hem stelt! 
Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat we niet worden genezen door de kwaliteit van ons geloof,
maar door de kwaliteit van Jezus.
Lees maar wat de vader van deze jongen zei: "Ik heb vertrouwen, 
kom mijn gebrekkig vertrouwen te hulp". 

Geloof niet dat er geen oplossing is voor de geestelijke problemen in jouw leven.
Dat is wat satan je graag wil wijsmaken.
Maar satan is een leugenaar en Jezus heeft hem al verslagen aan het kruis. Jezus is de overwinnaar!
En Jezus verlangt ernaar om Koning te zijn van alle gebieden in jouw leven.
Hij is een goede Koning, vertrouw je leven aan hem toe!

Misschien voel jij je als deze jongen die geen macht had over zijn eigen leven.


2. Genezing in ons lichamelijke leven:

Lezen: Markus 5:25-34

In dit gedeelte ontmoeten we een vrouw die al twaalf jaar aan bloedingen leed. Wat een lijdensweg.
Ze had verschillende dokters geprobeerd en was daardoor al haar geld kwijtgeraakt.
Het had haar niets geholpen, ze was er zelfs door achteruit gegaan.
Kun jij je dat voorstellen?


En dan komt Jezus in haar leven.
Hij is onderweg naar de dochter van Jaïrus. De vrouw zegt tegen zichzelf: 
"Als ik hem alleen maar aanraak zal ik beter worden."
Eigenlijk is dit een soort bijgeloof, haast magie: 
"Als ik dit doe zal ik genezen." Maar wat gebeurt er? Ze geneest!
En Jezus merkt dat er kracht uit hem stroomt. 
Hij vraagt wie hem heeft aangeraakt.
De vrouw loopt naar voren, bevend van angst. Weet je waarom? 
Als je in die tijd als vrouw ongesteld was mocht je niemand aanraken.
Volgens de wet van Mozes was je onrein. Deze vrouw kon dus al 
twaalf jaar geen mensen aanraken zonder ze onrein te maken. 
Kun je nagaan, waarschijnlijk schaamde ze zich voor zichzelf en haar ziekte.


Maar Jezus is niet boos, hij gruwelt niet van haar.
Uw geloof heeft u gered, zegt Hij. Niet: uw grote geloof heeft u gered, 
maar omdat u uw vertrouwen op mij stelde bent u gered.
Ik zeg het nogmaals: we worden niet genezen door de 
kwaliteit van ons geloof, maar door de kwaliteit van Jezus.


Misschien lijk jij  op deze vrouw.
Misschien ben je al een hele tijd ziek, of is er een ander probleem in je leven.
Je hebt een lijdensweg achter de rug.
Je ziekte of je probleem heeft je alles gekost 
en eigenlijk is je situatie alleen maar erger geworden.
Misschien heb je idee dat Jezus steeds onderweg is om een wonder te 
doen in iemands anders leven, net als bij deze vrouw. 
Misschien denk je dat Hij altijd onderweg is om iemand anders te helpen.
Je voelt je vies, onrein en je schaamt je voor jezelf en je ziekte of je probleem.


Jezus is hier, Hij is er altijd.
Het enige wat je hoeft te doen is je naar hem uitstrekken.
Strek je naar hem uit en raak hem aan. 
Er gaat kracht van hem uit! Je geloof in hem zal je redden.
Stel je vertrouwen op hem; Hij kan je helpen.
Hij wil je helpen!3. Genezing in ons emotionele leven:

Lezen: Markus 5:25-34

Jaïrus, een van de bestuurders van de synagoge is er 
emotioneel kapot van als zijn dochter stervende is.
Een diep gelovig mens en toch is zijn dochter van twaalf stervende.
Soms denken we als gelovigen dat ons geen ellende zal overkomen 
en worstelen we ermee als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren.
Geloof me, als christen zul je ook moeilijke dingen meemaken. 
Je kunt wel troost putten uit je relatie met God en kracht, vrede en bijstand.
Maar je kunt ontzettend moeilijke dingen meemaken die je vanbinnen
kapotmaken net zoals deze ziekte Jaïrus vanbinnen kapot maakte.

Als ouder heeft Jaïrus vast dromen gehad over de toekomst van zijn kind.
Dat ze zou gaan trouwen en dat ze moeder zou worden. 
Dat ze langs zou komen met haar kinderen en haar man.
Stel je voor: hoeveel dromen, 
hoeveel illusies werden er kapotgemaakt als ze dan ineens stervende is.
Alles lijkt verloren!
Maar er is nog een kleine kans, Jezus de Genezer,
laten we hem erbij halen.
Misschien kan Hij nog iets doen?! En terwijl 
Jezus op weg is naar zijn zieke dochter komt het bericht: "ze is net overleden".

Dit slaat zo’n ontzettend gat en zo’n grote wond in je hart. Je hart breekt als vader… 
Het is te laat, ze is dood, waarom Jezus nog langer lastig vallen?

Maar Jezus zegt: "wees niet bang, blijf geloven Jaïrus". 
Hij zegt niet: heb een groot geloof, maar gewoon "vertrouw op mij". Iedereen moet de kamer uit.
En dan spreekt Jezus het meisje toe. Ik stel me voor dat 
"Talita koem" de woorden waren die Jaïrus iedere morgen tegen haar zei. "Sta op meisje, het is tijd om op te staan."
En nu gebruikt Jezus dezelfde woorden om zijn dochter op te wekken uit haar doodsslaap.

En precies dezelfde woorden die ervoor zorgden dat het leven terugvloeide in het meisje, 
zorgden er ook voor dat het leven terugvloeide in het gebroken hart van Jaïrus.
Jezus wekte niet alleen het meisje op uit de dood.
Hij genas ook het gebroken hart van Jaïrus.

Jezus kan ook jouw hart en jouw emoties genezen. Hij kan het niet alleen, Hij wil het ook!
Zodat je weer kunt dromen en illusies kunt hebben.
Luister naar wat Jezus vanochtend tegen jou zegt. "Wees niet bang, blijf geloven!"

Ik weet niet wat er in jouw leven is gebeurd, ik weet niet wat jouw hart 
heeft gebroken of beschadigd, maar Jezus kan het repareren.
Welke dromen of verlangens er ook kapot zijn gemaakt.
Welke trauma’s je ook hebt meegemaakt. Ook al ben je nog zo hopeloos, Jezus kan je helpen.
Is hij niet onze geneesheer? Is hij niet de Kundige, de Meester op gebied van genezing?

Laten we zo de tijd nemen om onze aandacht op Jezus te richten.

Mensen die zich herkennen in het verhaal van Jaïrus, de bloedvloeiende 
vrouw of de jongen die geen macht had over zijn eigen leven.
Vergeet niet dat alleen Jezus jou kan repareren.
Wij zijn slechts instrumenten in de handen de Jezus.
Er zijn geen toeschouwers bij de dienst van genezing!

4. Zegenbede:
"Moge de Heer jou voorspoed geven en in bescherming nemen.
Moge de Here zijn aangezicht over jou laten schijnen en zich over jou ontfermen. 
Moge de Here over je waken en je geluk en vrede schenken!"