Preek week 15 Preek week 15

Preek v.d. week 15de Bergrede deel 17
Helaas is dit het laatste deel v.d. bergrede

 Hoe je aan een zekere toekomst kunt bouwen.

      

Wij Lezen: Mattheus 7:24-29De laatste gedeeltes van de bergrede gaan over het maken van keuzes. Je moet kiezen!
Vorige week hebben we het gehad over welke weg je kiest in dit leven; de smalle of de brede weg.
Deze week heeft Jezus het over twee manieren waarop we onze levens kunnen bouwen. 
In onze maatschappij wordt ons geleerd dat er vele wegen zijn die tot God leiden.
Jezus zegt heel duidelijk dat er maar één weg is die tot God leidt, dat is de smalle weg.
Er wordt ook gedacht dat er heleboel manieren zijn om je leven 
te bouwen en in te richten. Volgens Jezus zijn het er maar twee,
of je doet wat hij zegt of niet.
Jezus heeft het in dit slotgedeelte van de Bergrede over twee mensen,
twee funderingen, twee resultaten en twee reacties op zijn onderricht.


Overeenkomsten
Er zijn twee mannen die allebei een huis bouwen (vers 24 en 26)
Een huis bouwen betekent een lange termijn investering, 
dat doe je niet voor een paar maanden of weken.
Met het huis waar Jezus het over heeft bedoeld Hij ons levenshuis, 
ons leven zoals we dat hier op aarde kunnen invullen.

Het slechte weer valt beide huizen aan (vers 24 en 26)
Het slechte weer staat voor alle problemen en moeiten in deze wereld.
Het beeld van regen, bergstromen en wind wordt ergens anders 
in de Bijbel ook gebruikt voor Gods Oordeel (Ezechiel 13:11).
Zowel problemen als het oordeel van God overkomt de wijze en de dwaze mensen.

Beide mannen hadden de gelegenheid om op Jezus te reageren (vers 24 en 26)
Vele mensen horen vandaag de dag de woorden van Jezus. Op school, 
in de kerkdiensten of samenkomsten of via de televisie. 
Het gaat niet om het horen, maar of je ook doet wat Jezus zegt.

Verschillen
De ene man wordt wijs genoemd en de ander dwaas. 
Het fundament waarop de twee mannen bouwen is ook verschillend.
De één bouwt op een stevig fundament, de ander op een zwak fundament.
Tot slot zijn de resultaten verschillend van elkaar. Bij de één stort zijn levensbouwwerk in elkaar.
Bij de ander blijft zijn levensbouwwerk staan.

Waar gaat het in het leven om gaat
Het gaat erom dat we Jezus woorden in de praktijk brengen. Niet alleen horen, 
maar ook doen wat Hij zegt! Dat is de kernvraag die je jezelf keer op 
keer moet stellen om erachter te komen of je nog wijs 
aan het bouwen bent: “Doe ik nog wel wat Jezus zegt?”

Jezus bedoelt hier niet dat we Gods koninkrijk kunnen binnenkomen door goede werken. 
De enige manier om Gods Koninkrijk binnen te komen is door het 
goede werk van Jezus! Jezus bedoelt ook niet dat we geen fouten meer zullen maken. 
Jezus weet dat we fouten zullen maken.
We moeten er alleen voor zorgen dat we elke keer weer nieuwe fouten maken.

Jezus heeft het er in dit slotgedeelte over dat alleen luisteren naar zijn woorden niet genoeg is.
Ons luisteren moet leiden tot daden en actie. Ons geloof in God moet onze daden beïnvloeden.
Als dat niet gebeurd dan is er iets mis en dan zal ons levenswerk uiteindelijk in elkaar storten.Algemene vragen bij iedere kamer:

1. Mag Gods woord zeggen hoe dit deel van mijn leven eruit moet zien?
2. Mag de heilige Geest dit deel van mijn leven op orde brengen en gebruiken tot eer van de Vader?
3. Kan ik God van harte danken voor dit onderdeel van mijn leven?


Badkamer (je uiterlijk en hygiëne)

Sleutel - Romeinen 12 vers 1

De manier waarop je jezelf verzorgt en kleedt bepaalt voor een groot deel hoe je over komt.
Het zegt iets over jezelf, dus ook over je leven met Jezus.
Eet- en drinkgewoontes horen daar ook bij.
Het komt in het leven met Jezus vaak op de 'gewone' dingen aan. En of je in die gewone dingen God wil eren.
Lees: Mattheus 6:25-34.


Slaapkamer (je seksuele leven)

Sleutel - 1 Thessalonicenzen 5 vers 22-24

Seksuele verlangens zijn mooi zolang je er de baas over bent. 
Het is niet de bedoeling dat je je lichaam misbruikt of een slaaf wordt van seksuele begeerten.
Het is belangrijk dat je alert blijft op je manier van denken.
Lees: Mattheus 5:27-32.


Logeerkamer (je vrienden)

Sleutel - Jakobus 4 vers 4

Vriendschappen zeggen veel over wie je bent of wie je wilt zijn. 
Wie is er van invloed op jouw leven? En welke invloed heb jij op je vrienden? 
Zorg dat je vriendschappen je niet afhouden van je leven voor Jezus. 
Laten ze liever een stimulans zijn om je weg met Jezus te gaan.
Lees: Mattheus 5:13-16.


Woonkamer (je familie)

Sleutel - Efeziërs 6 vers 1-3

Bij de mensen die jou het beste kennen zal
God je speciaal beproeven.
Juist in de meest gewone dingen komt naar
voren wie je echt bent.
Lees: Mattheus 7:1-5.


Kantoor (je kwaliteiten)

Sleutel - Mattheüs 25 vers 29

Iedereen heeft capaciteiten om andere mensen te dienen. Daarmee laat je zien dat Jezus in je leeft.
In hoeverre benut jij je mogelijkheden en talenten om er te zijn voor Jezus?
Lees: Mattheus 5:15-23.


Rommelkamer (je tijd)

Sleutel - Efeziërs 5 vers 15-17

Aanrommelen met tijd is zonde. Ga bewust met je tijdsbesteding om. 
Ren niet achter allerlei grillen aan. Verlummel je tijd ook niet.
Benut je tijd effectief en zorg ook voor rust en
ontspanning op z'n tijd.
Lees: Mattheus 7:24-27.Toilet (het gebed)

Sleutel - Mattheüs 6 vers 6

Misschien een beetje rare vergelijking, maar dit is het kamertje waar je helemaal alleen kunt zijn.
Hier mag je met God bepraten wat er is
gebeurd en hoe het verder gaat.
Hier mag je ook opruiming houden. Zonder dagelijks contact met God stagneert je geestelijk leven.
Lees: Mattheus 6:5-13.


Keuken (de Bijbel)

Sleutel - 2 Timotheüs 3 vers 14-17

Is voor jou geestelijk voedsel evenveel waard als lichamelijk voedsel? 
Mag Gods Woord jouw gedachten dagelijks verversen? 
Weet jij de antwoorden die de Bijbel geeft op de vragen die je tegen komt?
Lees: Mattheus 5:17-20.Zitkamer (een getuige zijn)

Sleutel - Johannes 15 vers 27

Hier ontmoet je bekenden, met wie je je leven deelt. 
Jezus heeft ons hier geplaatst als Zijn vertegenwoordigers. 
Daarom mogen we vrijmoedig uitdelen van ons leven met Hem.
Lees: Mattheus 5:7-16.


Stookhok (kracht ontvangen)

Sleutel - Handelingen 1 vers 8

In deze ruimte wordt de energie geleverd voor het hele huis. 
De krachtbron in ons geestelijk leven is de Heilige Geest.
Hij wil het werk wat Jezus in deze wereld begon door ons leven heen voortzetten.
Lees: Lukas 9:9-13.


Bibliotheek (je gedachten)

Sleutel - Romeinen 12 vers 2

Wat sla je allemaal op in die kamer? Welke titels vullen de ruimte? 
Als de bibliotheek van je leven grotendeels vuilnis bevat, zal de rest van je leven er ook niet al te fris uitzien.
Verkeerde gedachten kun je weerstaan. Maar misschien moet je eerst opruiming houden.
Lees: Mattheus 6:19-24.


Gang (je houding)

Sleutel - Filippenzen 2 vers 3-5

De gang bepaalt vaak een eerste indruk die je van een huis krijgt. 
Zo zegt onze houding ook iets van wat we in huis hebben.
Ben je jezelf, open en eerlijk? Of stuiten bezoekers op hardheid, 
trots, namaak? Geef je houdingen over aan Jezus.
Laat het van Hem afhangen hoe je overkomt.
Lees: Mattheus 5:43-48.


Studeerkamer (training)

Sleutel - 2 Timotheüs 2 vers 15

Niets gaat vanzelf. Er is training en discipline nodig om iets te leren en te ontwikkelen.
In Gods Koninkrijk passen geen 'halve krachten' die lui of slordig zijn. 
Hoeveel tijd besteed jij aan studie, training en vorming in het volgen van Jezus?
Lees: Mattheus 5:1-12.Kelder (je motieven)

Sleutel - Mattheüs 6 vers 33

De kelder ligt verscholen onder het huis, maar is wel direct gebouwd op het fundament. 
Waar is je leven op gebouwd? Onder de oppervlakte schuilen je motieven. 
De belangrijkste vraag is niet wát je doet, maar waaróm. Voor wie leef je? 
In onze motivatie stuiten we al direct op de vraag of je Jezus volgt of niet.
Lees: Mattheus 6:1-5.

Met deze preek sluiten we de bergrede af

Amen.