Preek week 14 Preek week 14

preek van de week 14Bergrede deel 16Hoe je Leven kunt vinden...
De Bijbel als reisgids

      


Laten wij samen lezen:

Mattheus 7:13-14.

Ieder mens is op reis. Een reis door het leven.
Onderweg moet je keuzes maken.
De bijbel is onze reisgids en dit is geen boek
om naast je neer te leggen.
Of je doet wat er in staat of je kiest ervoor
om niet te doen wat er in staat.
Als je er niet in leest, dan kies je er waarschijnlijk
voor om niet te doen wat er in staat.
De keuze die Jezus ons  voorschotelt
heeft verstrekkende gevolgen.

Twee wegen

Er zijn twee mogelijkheden, twee wegen die we 
in ons leven hier op aarde kunnen bewandelen.1) De brede weg

(vers 13) kent geen grenzen, geen regels dan iedereen in zijn 
waarde laten voor zolang dat jou uitkomt natuurlijk.
Je kunt doen waar je zin in hebt,
op jezelf vertrouwen en je eigen leven leiden.
Je maakt je eigen keuzes en jij bent de hoofdpersoon in je eigen levensfilm. 
Jij bent degene waar het in jouw leven om gaat.
Dit is een leven vol met gemak, vol feest en vol gezelligheid. Gemak dient de mens zeggen we,
dus vele mensen kiezen deze weg.
Doordat er geen grenzen zijn raken er makkelijk mensen gewond en gaat er van alles mis, dat is jammer.
Maar ja, het leven gaat door en iedereen moet maar doen waar hij zelf zin in heeft.

2) De smalle weg

(vers 14)
is een weg vol grenzen en regels.
Je kiest ervoor om God in zijn waarde te laten.
Dat betekent dat Hij de ruimte krijgt in jouw leven
om te doen wat Hij wil.
Je doet waar Hij zin in heeft, je vertrouwt op hem
en je laat je leven door hem leiden.
Jezus is Degene waar het in jouw leven om gaat.
Hij is de hoofdpersoon in je levensfilm.
Het bewandelen van de smalle weg is een leven vol ongemak,
vol confrontaties en strijd.
Veel dingen zijn niet toegestaan,
veel andere zaken worden er van je verwacht.
Het is onmogelijk om op deze weg te wandelen zonder Jezus. 
De enige belofte die werkelijk telt op deze weg is dat Hij bij ons zal zijn….. 
en met ons meegaat….. altijd….. Er zijn maar weinig mensen die deze weg kiezen.Twee bestemmingen

Er zijn twee bestemmingen, verderf of leven.

1) Verderf of ondergang zijn één van de kenmerken van de hel. 

In de hel zul je voor eeuwig spijt hebben van iedere foute keuze die je in je leven hier op aarde hebt gemaakt.
In de hel is een eenzaamheid die niet te omschrijven is.
Geen hoop meer, geen liefde.
De geluiden die je daar hoort zijn geween en tandengeknars.
Alles in de hel ziet er grauw en grijs uit.
Iedere mens oogt even leeg en doods. Aan het eind van de brede weg wacht dood, 
verderf en vernietiging. Voor altijd…

2) Leven is één van de kenmerken van de hemel. Johannes 17:3 
“En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, 
de enige ware God, en Jezus Christus die u gezonden heeft.”

In de hemel zullen we werkelijk begrijpen
wat het betekent God te kennen.
Daar vier je voor eeuwig de juiste keuzes die je in je leven
hier op aarde hebt gemaakt.
In de hemel is er een verbondenheid met andere mensen 
en de rest van Gods Schepping waar we hier op aarde slechts
een glimp van kunnen opvangen.
Volheid van vreugde en voor eeuwig in de Tegenwoordigheid van de Bron van het Leven. 
Er zijn daar geen tranen meer, geen gebrokenheid. 
De geluiden die daar klinken zijn die van gelach, feestvreugde en prachtige muziek.

Alles in de hemel ziet er kleurrijk en schitterend uit.
Ieder mens ziet er uniek en prachtig uit.
Aan het eind van de smalle weg wacht complete 
genezing, schoonheid, geluk en Leven. Voor altijd…Twee ingangen

Er zijn twee ingangen. De ene ingang is breed, de andere is smal.

1) Er zijn ontzettend veel manieren om op de
brede weg terecht te komen.
Je krijgt veel kansen en het is relatief makkelijk om deze weg te gaan bewandelen.

2) Er is maar één manier om op de smalle weg terecht
te komen. Bekering en geloof in Jezus.
Je bekeert je van de verkeerde dingen in je leven, van alle zonde.
Als je niet weet of er nog zonde in je leven kun je daar vrij gemakkelijk achterkomen.
Wie wil dat graag? Je hebt al gekozen door
vanochtend hier te komen…

Zijn er dingen waar je naar kijkt, waarvan je weet dat Jezus er niet naar zou kijken? 
Is er iets in je leven wat je doet,
waarvan je weet dat Jezus dat nooit zou doen?
Zijn er geheime praktijken in je leven waar je de Here Jezus
niet bij zou willen hebben?
Waar luister je naar terwijl je weet dat Jezus daar nooit naar zou luisteren? 
Wat koop of waar besteed je geld aan wat nooit zou kopen? Waarin ben je God niet gehoorzaam?
Waarin vertrouw je nog op je eigen kunnen?
Radicaal leven

Als je de smalle weg wilt bewandelen moet je
radicale keuzes maken.
De betekenis van het woord radicaal is
doordringend tot de wortel.
Er helemaal voor gaan, totaal!
Dat betekent heilig leven en kappen met de zonde.
Zonde heeft niet alleen te maken met fouten of dingen verkeerd doen. 
De meest voorkomende betekenis van het woord zonde in het nieuwe testament is ‘je doel missen’.
Dat betekent dus dat het mogelijk is om geweldig veel goede dingen te doen en toch te zondigen,
omdat God wil dat je iets anders doet.
Het is mogelijk om lui te zijn in datgene waar God je voor heeft geroepen terwijl
je iedere dag ontzettend hard werkt en dat andere mensen je daar misschien wel om bewonderen.
Het is makkelijk om met elkaar gezellig te praten over allerlei onderwerpen op de kringen of op zondag.
Het is eenvoudig om je mening over tal van zaken
te vormen en uit te dragen.
Het is veel moeilijker om je af te keren van je zondige levensstijl, 
waar je geen rekening houdt met Gods wil en een heilige levensstijl te ontwikkelen, 
waar je hem in alles gehoorzaam bent.

Als je Nederlandse christenen vraagt waar ze in geloven
dan krijg je prachtige antwoorden.
Ik ben overtuigd van, ik heb de mening dat, ik denk zus of zo.

Ik heb van  geleerd dat het geen zin heeft om deze vragen te stellen. 
Je krijgt dan prachtige theoretische antwoorden die ontzettend leeg zijn.  
“Ik vraag mensen niet meer wat ze geloven, ik vraag ze hoe ze leven, dan vertel ik ze wel wat ze geloven.”

Waar besteed jij je tijd aan? Waar gaat je energie naartoe? 
Wat mag jou offers kosten en waar geef jij graag iets voor op?
Waar doe je moeite voor? Welke keuzes maak je?
Zijn jouw tijd, je energie, je geld, je verlangens, jouw offers, 
jouw moeiten gericht op het gehoorzaam zijn aan de Here Jezus 
en het uitvoeren van de missie die Hij ons heeft gegeven?

Zo niet, bekeer je dan, bekeer je van je zonden, bekeer je van je egoïsme,
bekeer je van je ongehoorzaamheid.
Dan zal God je vergeven en je reinigen van je zonden.

Kies ervoor om iedereen en alles een schaduw te laten worden net 
zo lang dat het alleen nog maar om jou en de Here Jezus gaat.
Mattheus 10:37-39 “Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, 
is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, 
is mij niet waard. Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. 
Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, 
maar wie zijn leven durft te verliezen omwille van mij, zal het vinden.’”


Conclusie:

Iedereen loopt op één van deze wegen. Of je bevind je op de brede weg 
van het gemak of op de smalle weg van de opoffering.
Er is geen middenweg. Er is geen derde optie.
Als je op de brede weg loopt dan hoef je geen moeite te 
doen om daarop te blijven, dat gaat als vanzelf.
Als je op de smalle weg wilt komen dan moet je door een nauwe poort, 
waar je alleen doorheen kunt als je achter achterlaat.

Maar zodra je door de smalle poort binnengaat zul je zien dat Jezus 
achter deze poort staat en dat je nooit meer alleen
hoeft te reizen. Hij belooft dat Hij de hele weg met je mee zal gaan.

Hebreeën 12:1 “Te midden van zo’n grote kring van geloofsgetuigen moeten 
we dan ook elke zondelast, die ons zo gemakkelijk hindert, afleggen en met volharding
de renbaan lopen die voor ons ligt.
Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van 
het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt.”


Amen