Preek week 13 Preek week 13

Preek v.d. week 13bergrede deel 15Hoe moeten we met andere mensen omgaan?
      
 


wij lezen: Mattheus 22:36-40

Relaties zijn het belangrijkste aspect van ons leven. 

Als Jezus bijna aan het einde is gekomen van de Bergrede en zijn onderwijs, 
roept Hij ons nogmaals op tot toewijding.
De Here Jezus vat zijn hele boodschap samen met de woorden: 
“Want daar komt het volgens de wet van Mozes en volgens de profeten op neer.”


Wie kent het eerste en grote gebod? En wat is het tweede gebod, daaraan gelijk?

Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Ze gaan hand in hand.
Het is niet mogelijk om onze naasten lief te hebben als onszelf zonder een relatie met God te hebben.
Het is ook niet mogelijk om een relatie met God te hebben zonder onze naasten lief te hebben.


1. Onze relatie met God

Vraag en je zult krijgen (bidt!). Zoek en je zult vinden (verlang!) 
Sla of klop op een deur en hij zal worden opengedaan!
Dit zijn actieve woorden. Dit kun je niet vanuit je luie stoel doen! 
Wat Jezus wil zeggen is blijf vragen, blijf zoeken, blijf kloppen!
Dit herinnert ons aan het gedeelte in Jer. 29:12-14a:

“Telkens als jullie mij dan om hulp vragen en tot mij bidden,
zal ik luisteren.
Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden.
Ik beloof, dat ik me zal laten vinden.
Ik zal jullie weer naar je land terugbrengen.”

Jezus geeft ons in dit gedeelte drie redenen waarom we God kunnen vertrouwen:

a) God is onze Vader in de hemel (vers 11).
We mogen God op dezelfde manier aanspreken als
Jezus dit deed toen Hij op aarde was.
Het woord wat Jezus gebruikte voor Vader kan niet goed 
vertaald worden in het Nederlands, maar lijkt het meest
op het woord papa dat wij gebruiken.

b) God geeft ons graag goede gaven (vers 11)
Voorbeeld: als mensen geven we graag goede dingen aan onze kinderen.
Hoeveel te meer zal God ons dan goede dingen geven.

c)Het enige wat Hij ons geeft zijn goede dingen (vers 11)! Jakobus 1:17 
“Elke goede gave, ieder volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader, de schepper van
de sterren aan de hemel.
Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde.
“ Dit is tevens een sleutel voor een rein leven:
gaan beseffen dat niks wat God niet als bron heeft,
het waard is om te bezitten.

Het eerste doel in ons leven moet zijn om een relatie te ontwikkelen met onze liefhebbende hemelse Vader.
Dit betekent dat we hem liefhebben met heel ons hart,
heel onze ziel en in al onze gedachten.
Dit doen we als we hem zoeken, ons op hem richten en hem om zijn goede gaven vragen.2. Onze relatie met andere mensen

De gouden regel is: “behandel de mensen zoals
u zelf behandeld wilt worden.”
Veel mensen kennen deze gouden regel alleen in zijn negatieve vorm. Wat gij niet wilt dat u geschied,
doet dat ook een ander niet.

Maar Jezus leerde ons een positieve regel en niet een negatieve. 
Hij vraagt iets van ons en wil ons prikkelen om niet alleen het kwade na te laten, maar het goede te doen.

*         In de negatieve vorm zeg je eigenlijk: en dat leidt er toe dat we passief blijven. We doen niks…

*
         In de positieve vorm zeggen we niet alleen: ‘Ik zal niemand kwaad doen’, maar ook ik zal ervoor
kiezen om iets goeds te doen.

Daar komt het volgens de wet van
Mozes en volgens de profeten op neer.
Met deze twee geboden kun je de wet en de profeten samenvatten, maar deze geboden
vervangen de wet en de profeten niet.
Integendeel verscherpt de wet en de
profeten in de Bergrede alleen maar.
Hij doet er nog een schepje bovenop. We hebben allebei nodig.
Deze twee geboden zodat we niet wettisch worden, 
maar ook de wet en de profeten die Jezus in de Bergrede bespreekt, zodat we niet sentimenteel worden.

Conclusie:

Ik wil afsluiten met een tekst uit 1Joh. 4:19:

"Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad!"

Amen