Preek week 11 Preek week 11

Preek v.d. week 11de bergrede deel 13


Maak je géén zorgen!


wij lezen
      
 

Mattheus 6:25-34

Laten we ophouden met ons zorgen te maken en beginnen met leven! Zorgen verstikken onze levensvreugde.
Zorgen verlammen ons. Op dit moment wordt iedereen, inclusief ikzelf enorm beïnvloed door de maatschappij om ons heen.
Eén van de boodschappen die de maatschappij continue op ons afvuurt is: wees bezorgd! Wees bezorgd over je toekomst en sluit tientallen verzekeringen af, wees bezorgd over je uiterlijk en doe een schoonheidskuur, wees bezorgd over je kleren en koop de allerlaatste mode, wees bezorgd over eten, over drinken, over je kinderen, over je huis etc.


Deze boodschappen hebben een hele grote invloed op ons en het zou dwaasheid zijn om te denken dat ik hier in één preek iets aan kan veranderen.
Maar…. de heilige Geest kan dat wel! Weet je nog hoe het was om opnieuw geboren te worden.
Geweldig wat een verandering voltrok zich op dat moment! Alles werd ineens zo anders. Nou, dezelfde heilige Geest die jou opnieuw geboren liet worden, kan jou vandaag opnieuw ingrijpend veranderen.


Wees niet bezorgd!

De oplossing die Jezus ons vanochtend aanreikt is
radicaal zoals altijd.
Zijn antwoord op de verstikkende omstandigheden in ons leven gaat niet uit naar de symptomen,
maar wijst direct op de wortel van het probleem.
Je krijgt bij de Here Jezus niet de kans om ‘ja maar’ te zeggen. Wees niet bezorgd, stop ermee om je zorgen te maken!1) Wat bedoelt Jezus hier?

Jezus bedoelt niet dat we niet bezig mogen zijn met de toekomst.
Dat zou in strijd zijn met de bijbel, want een aantal bijbelboeken hebben het regelmatig over de toekomst.
En in het bijbelboek Spreuken staan een heel aantal uitspraken en adviezen over planning en dat dit essentieel is wil je leven zin krijgen.


‘Wees niet bezorgd’ is ook geen excuus voor luiheid. Jezus bedoelde niet dat we niet hoeven te werken
om in ons onderhoud te voorzien.
Kijk maar eens naar de vogels, die werken ontzettend hard,
maar ze zijn vrij van zorgen.


Hij bedoelt ook niet dat we geen ambities mogen hebben. Een ambitie is een sterk verlangen om succesvol te zijn
in het behalen van bepaalde doelen.
De bijbel staat vol met verhalen over mannen en vrouwen Gods die een duidelijke ambitie of roeping in hun leven hadden.


Jezus bedoelt ook niet dat we geen
verantwoordelijkheden op ons moeten nemen.
Het is juist goed dat we verantwoordelijkheid op ons nemen en datgene doen waar God ons voor heeft geroepen.
Er komt een dag dat je verantwoording moet afleggen van je leven en over alles wat je hebt gedaan en wat je hebt gelaten.


Jezus zegt ook niet dat er niks is in ons leven om
ons zorgen over te maken.
Er zijn genoeg zaken die een reden geven om je zorgen te maken.
Ook in het leven van onze Heer waren er
genoeg zorgelijke omstandigheden.

Wat bedoelt Jezus dan wel? ….
Dat we moeten ophouden om ons zorgen te maken!
Stop ermee, breek ermee, bekeer je van je zorgelijke houding.
Je wordt er ziek van, waarom zou je het blijven doen. Luister naar het woord van de Heer: maak je geen zorgen!


2) Welke reden geeft Jezus ons om ons geen zorgen te maken?

Als we ons zorgen maken dan missen we punt waar het leven om gaat (lees vers 25).
Het is onlogisch om je zorgen te maken! In tegenstelling tot wat de maatschappij ons wil laten geloven (lees vers 26).
Zorgen maken is zonde van je tijd (lees vers 27).
Zorgen maken gaat in tegen ons
vertrouwen in God (lees vers 28-30).
Het is onchristelijk om je zorgen te maken (lees vers 32).
Het is niet nodig om je zorgen te maken (lees vers 33).
Zorgen maken is in strijd met je gezonde verstand (lees vers 34).3) Hoe stop je nu met zorgen maken?

Door het volgende te doen: "Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid."

Je gaat door je leven en zeult allerlei zorgen, moeiten, problemen en lasten met je mee.
Op een gegeven moment is er iets in je leven gebeurd. De Here Jezus kwam voorbij en nodigde je uit om op een hoger niveau te gaan leven. Hij nodigde jou uit om voortaan samen hem door het leven te gaan. En als je een tijdje in zijn Tegenwoordigheid hebt doorgebracht dan vraagt Hij je om al je lasten af te leggen.
Aan het kruis droeg Jezus niet alleen de dingen die je verkeerd hebt gedaan maar ook jouw ziekten, je moeiten, ja alles wat ons als mensen naar beneden haalt.


Meestal hebben we er als christenen geen moeite mee om te geloven dat Jezus alles wat we verkeerd hebben gedaan aan het kruis heeft gedragen.
Maar dat Hij aan het kruis al onze lasten droeg en dat we ons dus geen zorgen meer hoeven te maken, dat vinden we maar moeilijk om te geloven. Toch is het zo.


Lees maar eens mee in Psalm 55:22:

"De last op je schouders, draag hem over aan de Heer, hij zal voor je zorgen; wie hem trouw is, laat hij niet bezwijken, nooit."


En in 1Petrus 5:7 staat: "Werp al uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u." Werp je zorgen op hem! Als mensen lijken we zorgen aan te trekken zoals een magneet ijzervijlsel aantrekt.
Het is niet genoeg om je zorgen weg te doen, je moet ze van je af werpen!


Hebreeën 12:1 "Te midden van zo’n grote kring van geloofsgetuigen moeten we dan ook elke zondelast, die ons zo gemakkelijk hindert, afleggen en met volharding
de renbaan lopen die voor ons ligt.
Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt."


Dat is wat Jezus bedoeld met richt uw aandacht op Gods Koninkrijk en het doen van zijn wil!
Dit zorgt ervoor dat onze ambities veranderen, dat onze prioriteiten veranderen en dat onze
verantwoordelijkheden veranderen.
Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de
 levens van de mensen om ons heen.
Oftewel: je zorgt ervoor dat je tijd, je geld en je energie op een goede manier wordt geïnvesteerd. Op de huiskringen zullen we hier verder over praten en elkaar helpen hoe we dit kunnen doen.


Tot slot nog een citaat over onze neiging in het verleden of de toekomst te leven:


"Ik zal de duivelse snelle voortgang van deze Eeuw niet toestaan al mijn energie op te slorpen, maar in plaats daarvan het moment volbrengen zoals het moment komt. Ik zal proberen gewoon goed te leven nu, omdat de enige tijd die bestaat nu is."


Amen!!!!!!!!