Preek week 15

preek v.d. week 15

 

 
het is bijna paas  dus deel 2 van de Paas preek.

 
Feit en kracht van Pasen

 

over het feit van Pasen, Matteus 28
over de kracht van Pasen, Filippenzen 3:10

  
 

Pasen als meest ingrijpende feit van de wereldgeschiedenis.
De betekenis daarvan voor ons vandaag: 
de kracht van de opstanding werkt in ons, om ons leven te veranderen.


 

HET FEIT VAN PASEN

 
Wat zijn, volgens u, ingrijpende feiten uit de wereldgeschiedenis?
Iets wat we allemaal wel herinneren: de aanslag op het World Trade Center, 11 september 2001-
het begin van de internationale strijd tegen het terrorisme.
Iets verder terug: de val van de muur, het einde van de Sovjet-Unie.
De tweede wereldoorlog, de invasie in Normandië. Stel je voor dat dat niet gelukt was...
Nog verder terug, dan moet je in de geschiedenisboeken duiken.
De uitvinding van de stoommachine.
Of nog veel verder: de ontdekking van Amerika.
Allemaal feiten waarvan je kunt zeggen: moet je eens voorstellen dat dat níet gebeurd was. 
Wat zou de wereld er dan anders uit zien...
Maar het ís gebeurd - niemand twijfelt daar aan.

 
Wat is het meest ingrijpende feit van de hele wereldgeschiedenis?
De opstanding van Jezus de Christus!

 
Dat is ook een feit. Werkelijk gebeurd.
Net zo echt als de slag bij Waterloo of de veroveringen door Julius Caesar.
Twijfelt u aan die gebeurtenissen, als u dat leest in een geschiedenisboek?
Waarom zou je dan twijfelen aan de opstanding?

 
Oké, we zijn er niet bij geweest.
Sterker nog, niemand is er bij geweest. Niemand heeft dat ingrijpende feit zien gebeuren.
Een paar soldaten waren er het dichtste bij. Maar zij schrokken zich dood.
Want de aarde begon te schudden en er kwam een blinkende engel uit de hemel.
En een paar vrouwen waren er heel dichtbij. Maar toen zij bij het graf kwamen, 
was het al gebeurd. Het graf was open. En leeg.
Gebeurtenissen erom heen, die hebben mensen gezien en meegemaakt en doorverteld.
Maar het feit zelf, daar was niemand bij.

 
Maar het is wel een feit.
Echt gebeurd.
Want Jezus heeft daarna zichzelf laten zien.
Ze konden Hem vastpakken. Met Hem praten. Ze herkenden z’n stem.
Hij was het helemaal. En helemaal levend.
Mattheus beschrijft twee van die ontmoetingen.
Paulus vertelt later dat het nog veel vaker gebeurd is. 
Tot zelfs een keer dat er vijfhonderd mensen bij elkaar waren.
Twee keer zoveel als hier in de kerk. Zoveel mensen waren er, 
volgens mij, niet eens bij toen Columbus Amerika ontdekte.
Toch gelooft iedereen dat dat waar is.
Reken dus ook maar dit waar is. Meer dan vijfhonderd mensen steken hun hand er voor in het vuur.
Ze hebben hem allemaal gezien. Paulus zegt: de meesten leven nog, 
dus zoek ze maar op, vraag maar na, ik sta hier niet te liegen, het is echt waar.
Jezus, die gekruisigd is, leeft!

 
Het is een feit.
Een stuk wereldgeschiedenis.
Het meest ingrijpende feit uit de geschiedenis.

 
Dat hebben die vrouwen op die zondagmorgen echt nog niet begrepen.
En de leerlingen ook niet meteen.
Dat kwam pas later, toen de Heilige Geest hen hielp om de dingen te begrijpen.
Dat lees je bijvoorbeeld bij Paulus. Hij omschrijft deze 
ingrijpende gebeurtenis als volgt (2 Timoteüs 1:10):
Jezus Christus heeft de dood van zijn kracht beroofd 
en onvergankelijk leven aan het licht gebracht.

 
We hadden het over de wereldgeschiedenis. Die geschiedenis is 
vol van machtige mensen die grote dingen deden.
Julius Caesar, Karel de Grote, Napoleon, Stalin, noem maar op. 
Maar uiteindelijk zijn ze allemaal dood gegaan en van wat ze gedaan hebben,
bleef soms niets over. Want de dood en de vergankelijkheid was sterker dan zij.
Heel de geschiedenis is hetzelfde thema: opgaan, blinken en verzinken.

 
In al die eeuwen is Jezus Christus de enige die dat doorbroken heeft.
Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd.
Hij was sterker dan de dood.
Het leek alsof Hij het ook verloor. Hij stierf aan het kruis.
Maar juist door zijn dood verdiende Hij de overwinning op de dood.
Hij betaalde met zijn eigen leven. Daar stonden we bij stil op Goede Vrijdag.
En vandaag vieren we zijn overwinning.
Jezus Christus heeft de dood overwonnen. 
Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht.
Leven dat niet ophoudt.
Leven dat niet achteruit gaat.
Leven zonder dood.
In de hele wereldgeschiedenis kun je dat nergens vinden.
Alle grote namen - zij zijn allemaal dood. Behalve Jezus Christus.
Hij overwon de dood, Hij heeft onvergankelijk leven.

 
Dat begon op de Paasmorgen.
Het feit van Pasen is daarom het meest ingrijpende feit van de wereldgeschiedenis.
Toen - begon - iets - nieuws!
 

 


DE KRACHT VAN DE OPSTANDING

 
Wat betekent nu Pasen voor ons?
Allereerst: Jezus leeft - Hij is vandaag de dag ‘springlevend’.
Hij is naar de hemel gegaan, en Hij komt terug.
Straks aan het einde van de dienst zingen we daarover: zie Hij leeft en Hij komt weer!
Pasen geeft dus hoop voor de toekomst.
Ook onze toekomst: wij krijgen ook dat 
onvergankelijke leven dat Jezus nu al heeft.
Dat is heerlijke troost voor als je nu verdriet hebt over iemand die al overleden is:
straks staat je man of je vrouw of je kind weer op uit het graf,
net als Jezus.
Een heerlijke troost ook voor als je nu heel veel moeiten in je leven hebt:
straks krijg je een leven zonder moeite, zonder verdriet.

 
Maar de betekenis van Pasen is niet pas iets voor straks.
Midden in dit leven, midden in jouw eigen geschiedenis, mag het feit van Pasen ingrijpende betekenis hebben.
Als de kracht van de opstanding van Jezus Christus in je werkt.
Dát is wat de Heer belooft.
Hij wil met zijn kracht in je leven komen en je leven ingrijpend veranderen.

 
Het duidelijkste voorbeeld daarvan is Paulus.
Kent u Paulus? Hij is streng opgevoed in de Joodse leer. 
In de traditie van de Farizeeën. Veel nadruk op de regels.
Wetten van God, aangevuld met regels van ‘zou doen wij dat, zo hoort dat, dit mag niet anders’.
De Farizeen hebben zich daarom mateloos geërgerd aan Jezus.
Toen Jezus rondtrok door Israël en overal preekte, sprak Hij niet over wetten en regels, maar over God zelf.
Hij noemde God ‘zijn Vader’. En Hij schopte allerlei heilige huisjes van de Farizeeën omver.
De Farizeeën vonden het vreselijk.
Ze hebben er ook alles aan gedaan om Hem dood te krijgen.
En toen de soldaten geschrokken terugkwamen van het graf, 
hebben ze er alles aan gedaan om Hem dood te zwijgen.
Uit die kring kwam Paulus.
En Paulus was een hele felle.
Toen Jezus nergens meer te vinden was, heeft hij zich gestort op de volgelingen van Jezus.
Hij sleepte ze naar de gevangenis, hij had ze het liefst allemaal uitgemoord.

 
En toen...
Kent u dat verhaal?
Paulus was op weg naar Damascus, om nog meer christenen op te pakken.
Toen onderweg, in één keer: een flits, verblindend licht en een stem: 
Paulus, waarom ga je zo tegen Mij te keer?
Dat was de stem van de levende Jezus zelf.
Dat doet de Here niet vaak, dat Hij regelrecht vanuit de hemel iemand aanspreekt.
Toen wel.
Paulus kreeg de schrik van zijn leven.
Hij heeft drie dagen zitten bidden.
Toen is zijn leven veranderd.
Helemaal veranderd.
In plaats van christenen vervolgen, ging hij overal vertellen over Jezus Christus.
Over het kruis, over zijn opstanding.
Niet meer over regels en wetten en al die dingen 
die eerst zo belangrijk voor hem waren.
We lazen net, in Filippenzen 3: alles wat ik eerst had, als Farizeeër, 
heb ik allemaal weggegooid, ik heb het bij het grof vuil gezet,
ik hoef het niet meer.
Paulus preekte nu alleen maar over vrijheid, leven door de Geest.
Hij heeft er alles voor gegeven.
Het heeft hem zelfs zijn leven gekost.

 


Hoe kan dat?
Hoe kan een mens zo veranderen?
Door wat er toen gebeurde onderweg: Hij ontmoette de levende Heer.
Hij leerde Jezus Christus kennen als de Levende.
Paulus kende al wel Jezus van Nazaret. Dat was voor Hem die irritante dwaalleraar, 
waar zoveel mensen achteraan liepen, maar die gelukkig gekruisigd was.
Nu leerde hij Hem kennen als de levende Heer.
En Hij schrijft daar zelf over (Fil.3:8): die kennis, 
de kennis van Christus Jezus, mijn Here, die gaat overal boven uit.
Jezus echt kennen, dat verandert je leven.

 
Dat noemt hij in Filippenzen 3:10: de kracht van de opstanding.
‘Hem kennen en de kracht van zijn opstanding’.
 

Dezelfde kracht die nodig is om een dood lichaam levend te maken,
de kracht die nodig is om de dood te overwinnen 
(en dat is behalve Jezus nog nooit iemand gelukt in heel de wereldgeschiedenis)
met díe kracht werkt Jezus Christus in mensen.
Daardoor veranderen mensenlevens.

 
Paulus is daar hèt voorbeeld van.
Maar denk je dat de Heer dat nu niet meer kan of wil?
Natuurlijk wel. Juist wel.
Hij wil nog steeds dat de kracht van zijn opstanding mensen verandert.
Die power van Pasen werkt nog steeds.
Jezus Christus, de levende Heer, wil in uw leven en jouw leven werken.
Wat gebeurt er dan?
Voorbeelden genoeg:
Misschien ben je teleurgesteld in mensen en trek je je terug.
Door de kracht van zijn opstanding leert Christus je over die 
teleurstelling heen te komen en weer positief mee te doen.
Liefde te geven in plaats van te wachten tot je liefde krijgt.
Misschien voel je dat het stuur van je leven om moet.
Je bent alleen maar bezig met geld verdienen en weer uitgeven, genieten en zorgen voor meer.
Door de power van Pasen kun je de stap zetten. Een andere baan zoeken.
Twee keer zoveel geld geven voor Gods koninkrijk. Tevreden zijn met minder voor jezelf.
Misschien bedrieg je je vrouw, door een relatie met je collega. Of door te chatten.
Door de kracht van de opstanding breek je ermee en biecht je het op, met de grote kans dat ze boos wordt.
Maar je accepteert de gevolgen en je vraagt vergeving.
Misschien weet je van jezelf dat je geloof ingezakt is en je weet wat je er aan kunt doen, maar je durft niet goed,
want wat zullen andere ervan zeggen?
Door de kracht van Christus kijk je niet meer naar mensen, maar naar God; en je durft.

 
Vier zo vandaag het Paasfeest.
Het is geen vrijblijvend feestje van eieren eten en narcissen op tafel.
Het is een feest met een enorme kracht in zich
De power van Pasen. De kracht van de opstanding.
De levende Christus geeft die kracht aan u, 
door zijn Geest, door zijn evangelie, door deze kerkdienst.

 
Ik hoop dat Pasen 2009 voor u en jou betekent dat je opnieuw 
of voor het eerst vraagt aan Jezus Christus of
Hij met zijn kracht wil werken in jouw leven.
Reken maar dat er dan veel verandert!

 
AMEN