Preek week 10

preek v.d. week 10

 

 
deel 3 uit de serie "Gemeente Zijn"

 

 
Gemeente van Christus, heb elkaar lief
Heb elkaar lief, uit een zuiver hart. Laat je binnenste schoonmaken. En heb vasthoudende liefde.
Zoek vormen om daarin elkaar te helpen in de gemeente.

 
GEMEENTE VAN CHRISTUS, HEB ELKAAR LIEF!

 
laten wij lezen:

 
1 Petrus 1: 22-25

 
Heb elkaar lief.
Dat is een opdracht van onze Heer Jezus Christus zelf.
Hij zei het tegen zijn leerlingen en het geldt voor elke gemeente: hieraan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn:
dat je elkaar liefhebt. (Joh.13:35)

 
Die opdracht geeft Petrus met heel veel nadruk door.
Het komt terug in elk hoofstuk van deze brief.
2:17, houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief
3:8, tot slot vraag ik u: wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters,
wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
4:8, heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
5:14, Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde.

 
Het komt steeds terug.
Het moet ook steeds terugkomen in hoe je gemeente bent.
Dit is één van DE opdrachten voor de Lichtbron: heb elkaar lief.
Wees een liefdevolle gemeente.
Juist vandaag geldt dat weer heel sterk.
Christus laat zijn liefde zien. Hij gaf alles wat hij had. Zijn leven.
Efeziërs 5:2, ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer,
als een geurige gave voor God
Christus gaf zichzelf Zijn offer van liefde voor u, voor jou.
Wat is uw en jouw offer om de ander in de gemeente lief te hebben?

 
Heb elkaar lief.
Petrus zegt er twee dingen bij.

 
1. Liefde uit een zuiver hart.
Echte, oprechte liefde heb je niet vanzelf.
In ons hart zit vaak nog wat Petrus noemt in 2:1: bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij.
Je vraagt hoe het met iemand is, je doet alsof je belangstelling hebt, maar je doet alsof. Je bent vooral nieuwsgierig.
Of je wilt je eigen verhaal kwijt. Of je doet heel aardig, maar als de ander weg is praat je negatief over hem met anderen.
In ons hart zit vaak eigenliefde. Ons eigen belang gaat voorop. We zijn druk met onszelf en of het met ons wel goed gaat.

 
Daarom moet je hart gelouterd worden. Schoongemaakt.
Om echt lief te hebben, is er een grote schoonmaak nodig.
Die schoonmaak, daar wil Christus voor zorgen.
Je mag je hart laten zuiveren door hem.
Dat is steeds weer nodig.
Ik wil u vragen om daar bewust mee bezig te zijn.
Merk bij jezelf wat er in je hart zit.
Je bent in gesprek met iemand en je voelt weerstand ‘wat is het toch een raar mens’.
Je ziet iemand in de hal staan en je voelt dat je hem wilt ontlopen.
Je wilt best iemand kunnen uitnodigen voor de koffie, dus je kijkt wie er eenzaam op het kerkplein staat;
staat daar net dat ene stel dat je al vaker uitgenodigd hebt, maar andersom nodigen ze je nooit uit. Je voelt: laat maar.
Je vindt een uitnodiging voor een wijkavond in je postvakje en je bedenkt wie er waarschijnlijk ook komt,
en je voelt je opeens heel moe en je moet nodig uitrusten vanavond...
Merk bij jezelf wat er in je hart zit.
Wees eerlijk.
Laat je zuiveren. Laat je hart schoonmaken.
Zet met de kracht van de Heilige Geest een streep door alles wat tegen de liefde ingaat.
Leer elkaar in de gemeente liefhebben met een zuiver hart.
Leer liefhebben zoals Jezus Christus.
Hij had zelfs zijn vijanden lief. Hij heeft die broeder en zuster lief waar jij door teleurgesteld bent. Hij heeft dat rare mens lief.
Hij wil je hart zuiveren om ook zo lief te hebben.


2. Vasthoudende liefde
De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over onvoorwaardelijke liefde.
Ik houd het in dit geval bij de vorige vertaling: bestendige liefde.
Vasthoudende liefde.
Het gaat er om dat je de liefde blijft volhouden.

 
Onze liefde is vaak zo menselijk kort. Net als een mooie bloem. Het bloeit even en dan is het weer voorbij.
Dat hoor je ook wel uit de gemeente. De liefde vanuit de gemeente is als een groot, mooi boeket als er verdriet is,
als er grote zorgen zijn waarin meegeleefd kan worden. Maar het mooie boeket is soms heel snel uitgebloeid.
Liefde volhouden.
Investeren. Trouw blijven.
Dat is juist de liefde waar het om gaat in de christelijke gemeente.

 
Die liefde is er niet vanzelf.
Daarom schrijft Petrus erbij: als mensen die opnieuw geboren zijn.
Hij wijst dan op Gods levende en altijd blijvende woord.
Het woord van God blijft. God is trouw.
Gods woord is geen tijdelijk project, even een warm bad en daarna moet je het zelf maar weer doen.
Gods woord is blijvend. Daar kun je blijvend mee vooruit.
Daar mag u als gemeente de kracht uit krijgen om blijvend lief te hebben.
Vasthoudende liefde.
Liefde die de ander ook echt vasthoudt, meeneemt, overeind houdt.
Niet eventjes, maar trouw.

 

‘We staan snel klaar om te helpen in crisissituaties, maar kunnen het maar moeilijk volhouden’.

 
Petrus laat ons zien waar we de motivatie kunnen vinden: in het woord van God, het woord van Gods trouwe liefde.
Vandaag zien we dat weer in het Avondmaal.
Krijg hier de motivatie om vasthoudend lief te hebben.

 
En laten we tegelijk nadenken hoe we onszelf kunnen helpen om dit meer in praktijk te brengen.
Dan kun je onder andere denken aan kleinere verbanden in de gemeente waarin je veel meer verantwoordelijkheid voelt voor elkaar.
Ik denk daarbij aan 1 Petrus 4:8 en verder. Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar.
Dat gaat niet over de kerkdienst, maar over samenkomen bij mensen thuis. Je huis openzetten.
Je agenda openzetten. Ruimte maken voor anderen. Zonder te klagen.
Zonder te denken ‘dat kost misschien wel één avond in de twee weken’.

 
Er zijn veel manieren om onszelf te helpen om vasthoudend lief te hebben.
We hebben gezegd als gemeente ‘dat is een zwak punt’.
Gods blijvende woord zegt ons: werk daar juist wel aan.
Avondmaal, zegt ons: neem dat heel serieus, doe wat je kunt om echt een gemeente van liefde te zijn.
Hoe helpen we elkaar om vasthoudend lief te hebben. Hoe geef je dat vorm?

 
Laat ik afsluiten met de uitspraak van onze Heer waar ik ook mee begon.
Hieraan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn: dat je elkaar liefhebt.
Hieraan zal iedereen kunnen zien dat jouw gemeente, een gemeente van Christus is: dat je elkaar vasthoudend liefhebt,
uit een zuiver hart.

 

AMEN