Kids week 7 Kids week 7

De bezoekers
Genesis 18,21Op een warme dag, zat Abraham bij
zijn tent uit te rusten. Toen hij opkeek,
zag hij iets bijzonders.Een klein eindje verder stonden drie man-
nen. Abraham liep naar ze toe om hen te
begroeten. 'Willen jullie ook graag in de
schaduw uitrusten?' vroeg hij. 'Wij hebben
genoeg eten en drinken.'Abraham vertelde Sara over de visite. Hij
vroeg of zij een maaltijd wilde maken.De mannen zaten te eten en hadden
goed nieuws voor Abraham. Ze zeiden:
'Je vrouw krijgt een zoon.'Sara hoorden wat de mannen zeiden en
ze moest er om lachen. Ik ben veel te
oud voor een baby, dacht ze. God
vroeg Abraham: 'Waarom lacht Sara?
Voor Mij is niets te moeilijk!'


En indedaad, een jaar later kreeg
Sara een baby. Het was een jongen
en ze noemden hem Isaak.