Kids week 5

De hoge toren


Genesis 11Na de watervloed spraken alle mensen
dezelfde taal. Het ene woord betekende
'hallo. een ander woord betekende 'mama'
en weer een ander woord betekende 'papa.'


De mensen zeidem: 'Als wij samenwerken,
dan kunnen we alles doen wat we willen.
Laten we een toren bouwen die tot hoog in
de hemel gaat.
Dan kan iedereen zien hoe knap wij zijn!'


De mensen bouwden hun hoge toren.
Steeds hoger en hoger werd hij.
Ze begonnen er over op te scheppen.
God vond het helemaal niet goed dat
de mensen deden alsof ze Hem niet
meer nodig hadden.


Daarom zorgde God ervoor dat de mensen
elkaar niet meer langer konden verstaan. Als de
mensen met elkaar gingen praten, klonk
het als gebrabbel. Iedereen raakte in de war!


Toen zorgden God dat alle mensen  zich over
de hele aarde verspreidden. Ze bouwden
niet meer verder aan hun toren. Vanaf die
dag werd de toren 'babel'genoemd.