Kids week 48

Naäman word weer beter
2 Koningen 5:1-15


 


 
Naäman was een belangrijke man in het
leger. Hij was een dappere soldaat, maar hij
had wel een probleem. Hij had een
huidziekte die melaatsheid werd genoemd.
 


 
Op een dag zei Naämans vrouw:
‘Mijn dienstmeisje zegt dat  jij naar
de profeet Elisa moet gaan. Hij
kan jou beter maken.’
 


 
Naäman kwam bij Elisa’s huis. Elisa stuurde
een knecht naar buiten die zei: ‘Ga zeven
keer kopje onder in de rivier de Jordaan,
dan ben je weer beter.’
 


 
Eerst vond Naäman dat maar een dwaas
idee. Maar zijn knechten zeiden: ‘Doe het
nou maar, zo moeilijk  is het niet.’ Naäman
ging zeven keer kopje onder in de Jordaan.
Toen hij dat gedaan had, was zijn huid
weer gezond!
 


 
Naäman was zo blij, dat hij naar
Elisa rende om hem te bedanken.
Naäman zei: ‘De God van Israël is
de enige echte God!’