Kids week 45

Een wagen van vuur
1 Koningen 19:19-21,2 Koningen 2
 


 
Een man ploegde in het veld. Hij
heette Elisa en God had hem
uitgekozen om Elia te helpen.
 


 
Jarenlang ging Elisa met Elia mee.
Zij vertelden veel mensen over
de liefde van God.
 


 
Op een dag stopten ze bij een rivier.
 


 
Elia deed zijn mantel uit en sloeg ermee op het
water. Het water stroomde weg, zodat er een pad
kwam! Zo konden Elia en Elisa oversteken.
 


 
Elia werd ouder. God wilde hem naar de
hemel halen. Elia vroeg Elisa of er nog iets
was wat hij wilde hebben. Elisa zei: ‘Ik wil
twee keer zoveel van de geest en kracht die
God jou gegeven heeft.’
 


 
Plotselingkwam er een vurige wagen met
vurige paarden uit de hemel. De mannen
werden van elkaar gescheiden en Elia werd in
een wervelwind meegenomen naar God.
Elia’s mantel viel op de grond. Elisa raapte
hem op. Hij sloeg met zijn mantel op het
water en opnieuw stroomde het water opzij.
Nu wist Elisa dat God zijn wens vervuld had.