Kids week 43

Elia helpt een weduwe
1 Koningen 17:8-16
 


 
God zei tegen Elia dat hij naar een stadje moest
gaan. Daar zou hij een vroeuw vinden die voor
hem zou zorgen. Toen Elia in het stadje kwam,
zag hij een weduwe die stukjes hout opraapte.
Hij vroeg haar om wat water en brood.
 


 
De vrouw zei: ‘Mijn zoon en ik
hebben nog maar net genoeg meel
en olie voor één maaltijd.’
God zorgt voor jullie.’
 


 
De vrouw gaf wat water en brood aan Elia.
Omdat zij zo goed voor Elia was, zorgde
God ook goed voor haar. Het meel en het
water van de vrouw raakte niet op!