Kids week 42

God zorgt voor Elia
1 Koningen 16:29-17:7
 
 


 
Na Salomo kwamen er nog veel andere
koningen in Israël. Een van die koningen
heette Achab. Hij hield niet van God.
Koning Achab boog zich neer voor afgoden.
 


 
In Israël leefde ook een profeet van God.
Zijn naam was Elia. God vertelde Elia wat
hij aan de mensen moest zeggen.
 


 
Elia zei tegen de koning: ‘God is boos
op u, omdat u Hem niet dient.’
 


 
Daarna zei Elia tegen de koning: ‘Lange
tijd zal er geen regen vallen. De oogst zal
verdorren en uw volk zal honger krijgen.’
Koning Achab werd heel boos op elia.
 


 
God zei tegen Elia dat hij naar de woestijn
moest vluchten. Hij bracht Elia bij een water-
beek. Elke dag dronk Elia uit de beek en elke
dag stuurde God vogels die hem eten brachten.
Elia bleef daar totdat de beek opdroogde.