Kids week 32

Een stem in  de nacht
1 Samuël 3 
 


 
Toen Samuël een kleine jongen was,
bracht Hanna hem naar de tabernakel –
zoals zij beloofd had. Eli, de priester,
zou nu voor Samuël zorgen. Hij zou
Samuël veel over God leren.
 


 
Op een dag lang Samuël te slapen. Plotseling
schrok hij wakker van een stem die riep:
‘Samuël!’Samuël rende naar Eli en zei: ‘Hier
ben ik!’ Maar Eli zei: ‘Ik heb je niet geroepen.’
Samuël ging maar weer terug naar bed.
 


 
Samuël hoorde nog twee keer hoe een stem
zijn naam riep. Elke keer ging hij naar Eli
toe. Uiteindelijk zei Eli: ‘Ik denk dat God je
roept. Volgende keer moet je zeggen:
“Ja Heer, ik luister.” ’
Samuël ging weer naar bed.
 


 
‘Samuël! Samuël!’riep dezelfde stem weer. Deze
keer antwoordde Samuël: ‘Ja Heer, ik luister.’
Vanaf dat moment sprak God door Samuël tot
zijn volk. Samuël was nu een bijzondere man
die de woorden van God doorgaf