Kids week 31

Het gebed van Hanna
1 Samuël 1:1-20
 


 
Hanna hield van God.
Ze wilde graag een baby, maar ze
kon geen kinderen krijgen.


 
Hanna en haar man gingen naar
de tabernakel. Ze bad tot God:
‘Als U mij een baby geeft, zal hij U
zijn leven lang dienen.’
 


 
Eli werkte als priester in de tabernakel.
Hij zag dat Hanna zat te bidden. Ze legde
uit: ‘Ik roep God om hulp, want ik wil dat
Hij antwoord geeft op mijn gebed.’Eli zei
vriendelijk tegen haar: ‘Ga in vrede en God
zal je geven waar je om hebt gevraagd.’
 


 
Daarna gebeurde een wonder: Hanna
en haar man kregen toch een baby!
Zij dankten God voor hun nieuwe
zoon. Ze noemden hem Samuël.