Kids week 26

De strijd om Jericho
Jozua 6
 

 
Toe de spionnen weer veilig terug waren,
zei God tegen Jozua: ‘Loop met je leger om
Jericho heen en laat de priesters op hun
trompetten blazen. Doe dit zes dagen lang,
één keer per dag.
 

 
OP de zevende dag moet je het leger zeven
keer om de stad laten lopen’.
Jozua deed alles wat God gezegd had.
 

 
De priesters bliezen op hun trompetten.
De soldaten schreeuwden zo hard als ze
konden. Toen vielen de hoge muren van
Jericho om!
 

 
Het leger van de Israëlieten ging de
stad binnen. Nu waren zij de baas in
Jericho. Maar ze lieten Rachab en haar
hele familie met rust!