Kids week 25

Jozua en de spionnen
Jozua 2
  


  
Mozes leefde niet meer. Nu was Jozua de
leider van de Israëlieten. God leidde hem
het beloofde land binnen. Hij bracht het
volk bij de stad Jericho. De stad werd
beschermd door hoge muren.
  


  
Toch lukte het twee spionnen om in de
stad te komen. Zij gingen naar het huis van
Rachab. De koning van Jericho zei dat de
soldaten de spionnen moest pakken.  


 
Rachab verstopte de spionnen op het
dak. Toen de soldaten bij haar huis
kwamen, zei ze: ‘De spionnen zijn al
weg. Als jullie snel zijn, kun je ze nog
pakken.’ De soldaten gingen snel weg. 
 


 
‘Goed dat je ons geholpen hebt’, zeiden de
spionnen tegen Rachab, ‘Als we terug komen,
zullen wij jou en jou familie redden.’ Daarna
hielp Rachab de mannen ontsnappen.