Kids week 23

 

De tien geboden
Exodus 19,20

  
God leidde de Israëlieten naar een berg. De
donder dreunde en het bliksemlicht was fel.
Er klonk het harde geluid van een trompet. 


 
Toen riep God Mozes naar de bergtop toe.
God zei: ‘Ik ben de Heer,  jullie God. Ik heb
jullie uit Egypte gered.’ God schreef tien

geboden op twee stenen platen. Alle Israëlieten
moesten zich aan deze regels houden. 


 
De Israëlieten hadden een plaats nodig om
God te aanbidden. God vertelde precies
hoe zij een speciale tent moesten maken.
Deze tent werd een tabernakel genoemd.
God liet een wolk boven deze tent hangen.
Als de wolk bewoog, pakten de Israëlieten
hun spullen en reisden zij verder.