Kids week 21

De rode zee
Exodus 13, 14
 


 
Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte.
Overdag ging God voor zijn volk uit in
een bijzondere wolk, ’s nachts in een
vuurwolk
 


 
God bracht de Israëlieten tot aan de Rode
Zee. Farao en zijn leger kwamen achter
hen aan. De Israëlieten wisten niet wat zij
nu moesten doen.
 


 
Ze riepen: ‘We zitten in de val! Waar heb je
ons naar toe gebracht, Mozes?’God beschermt
ons.’De wolk van God kwam tussen de
Israëlieten en het leger van de farao.
Ze konden de Israëlieten niet meer zien! 


 
God zei tegen Mozes: ‘steek je staf uit over
de zee,’ Nu liet God de zee wegvloeien zodat
er een weg door het water kwam. Mozes en
de Israëlieten liepen over die weg, dwars
door de zee naar de andere kant. Maar het
leger van de farao kwam achter hen aan.
 


 
Mozes stak zijn staf weer uit en de zee
spoelde de farao en zijn leger weg!
Mozes en alle Israëlieten zongen voor
God. Nu waren ze vrij!
Nu waren ze geen slaven meer!