Kids week 1 Kids week 1

Het Begin
Genesis 1


In het begin was de aarde leeg.
Overal was het donker.
Maar God had een plan.

God maakte licht in de duisternis.'Er moet
licht zijn!' zei Hij. En het licht was er.
God noemde het licht 'dag'. Het donker
noemden Hij 'nacht'. Zo ging de eerste dag voorbij.


Toen zei God: 'ik ga het water verdelen'.
Hij verdeelde het water in zeeën beneden
en wolken boven. De ruimte daar tussen noemde Hij 'lucht'.

Zo ging de tweede dag
voorbij.


God liet het water in de zeeën lopen en
maakte droog land. Hij maakte planten en
bloemen in duizenden kleuren en vormen.
Hij maakte bergen, heuvels en vlak land. Zo ging de derde dag voorbij.


God zette de zon in de lucht als licht
voor de dag. De maan en de sterren
maakten Hij als lichten voor de nacht.
Zo ging de vierde dag voorbij.


Op de vijvde dag maakte God alle
vissen van de zee en alle vogels die
op het land en in de lucht leven.


Op de zesde dag maakte God de dieren die
op het land kruipen, sluipen, springen en rennen. Met stof van de aarde maakte God
het allermooiste: de eerste mens. God
noemde de eerste man Adam. Op de
zevende dag rustte God uit.