Jongeren week 9 Jongeren week 9


Veel jongeren zijn in het leven opzoek naar..... ja naar wat?Spirtualiteit?? in welke vorm dan ook, 
opzoek naar uitdagingen.... opzoek het goede het kwade?

Mag ik je op dit gebied een klein beetje gaan helpen?

Het enige dat ik je vraag is een klein beetje geduld... 
en daar krijg je heeel veeel voor terug.


deze week(9) wil ik met jullie een start maken, 
heb je trouwens suggesties of vragen laat het mij dan per email weten,
je krijgt altijd een antwoordt.


Veel mensen maar vooral veel jongeren vragen zich af of God bestaat, 
omdat ze Hem nooit hebben gezien.
God heeft dit probleem opgelost door Iemand te sturen die sprekend op Hem lijkt; Zijn Zoon Jezus.

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van
de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Iemand een keer zien is nog niet voldoende om iemand ook werkelijk te kennen.
Jezus heeft dus niet alleen God laten zien door middel van Zijn verschijning (Zijn uiterlijk), 
maar ook door wat Hij zei, door hoe
Hij leefde en door wat Hij voor andere mensen deed.
Als je dat goed bekijkt, dan ontdek je wie God is.
Dus als je God (beter) wilt leren kennen, 
kun je simpelweg het leven van Zijn Zoon Jezus bestuderen.Johannes 14:7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem,
want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen
we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de
Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de
Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.
Jezus zei dit tegen Zijn vrienden waar Hij in die tijd mee leefde. Maar wat hebben die vrienden dan
precies gezien? Hoe was Jezus? Jezus was een vriend, een verteller, bewogen met de nood van de grote
massa en tegelijkertijd had Hij altijd tijd voor intieme gesprekken met mensen persoonlijk. In alles wat
Hij deed blonk Hij uit in liefde, goedheid, eerlijkheid en Goddelijke kracht. Hij was buitengewoon vergevingsgezind
tegenover mensen die slecht waren en dat ook erkenden. Hij werd alleen boos op mensen
die zich in hun uiterlijk gedrag goed voordeden, maar die in hun hart jaloers, afgunstig en egoïstisch waren
en meenden door hun 'goede gedrag' geen vergeving nodig te hebben. Tijdens al Zijn ontmoetingen met
duizenden en duizenden mensen, genas Hij alle ziektes en kwalen van iedereen die naar Hem toekwam
of werd gebracht.
Zo is de Persoon en het hart van God zichtbaar geworden door Jezus.

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God.
Het is Gods grootste verlangen om heel dichtbij, in een liefdesrelatie met mensen te leven en om ze alles
te geven wat goed voor ze is, ondanks dat ze dat niet verdiend hebben of kunnen terugbetalen. God is
goed!

Efeze 1:5 Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te
worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.


volgende week gaan wij verder met dit boeiende verhaal.