Jeugd week 7 Jeugd week 7

voor de jeugd week 7 

deel 3 van het grootste wonderGods wonderlijke reddingGod wil ons niet straffen.
Hij wil ons juist omhelzen in zijn armen
van liefde en goedheid. Hij wil ons
een plek geven in zijn volmaakte wereld,
waar nooit meer enig kwaad zal zijn.

Hij wil ons laten delen in zijn eeuwige,
uitzinnige vreugde. Hij wil ons gelukkig
en vrij zien, in een veel grotere mate
dan we ooit durfden dromen.

Daarom werd God mens, in Jezus Christus.
Daarom stierf Jezus, als een offer voor onze fouten.
God werd zelf mens, om te sterven als
een dure losprijs voor de zonden van de wereld.

Daarom moest Jezus zo lijden.

Hij kon elk ogenblik het lijden laten ophouden.
Hij had doden opgewekt en duizenden ongeneeslijk
zieken genezen. Hij kon de hemel en aarde bevelen
en ze gehoorzaamden hem.

Maar hij liet zich vrijwillig vermoorden,
op beestachtige wijze. Omdat hij zichzelf
moest geven als een offer
voor de redding van de mensheid.

Jezus nam jouw fouten, jouw schuld,
jouw vuiligheid, jouw oneerlijkheid op zich.

Hij stierf als een losprijs voor jou,
zodat jij vergeving kunt ontvangen
en een plek kunt krijgen in Gods
volmaakte wereld van liefde en zuiverheid.

Zodat jij thuis kunt komen,
bij de God die zoveel van je houdt.
Zodat jij een totaal nieuw leven kunt krijgen,
waarin je gereinigd bent, van alles
wat je ooit verkeerd hebt gedaan.

Dat is waarom Jezus moest lijden.
Wil jij dat offer ontvangen?

wordt vervolgd