Jeugd week 52 Jeugd week 52

Voor de jeugd week 52

 

Waarom evangeliseren wij?

 

Omdat Jezus zei: Trek de wereld in en vertel aan alle mensen het goede nieuws over Mij.
Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. 
Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft.
De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn!
Zij zullen in Mijn naam boze geesten verjagen; zij zullen in nieuwe talen spreken;
zij zullen zomaar slangen kunnen vastpakken en als zij iets giftigs drinken zal hun dat geen kwaad doen;
zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. (Marcus 16:15-21)

De discipelen, leerlingen, trokken er op uit om overal het 
geweldige nieuws te vertellen: Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de dood!

En ook wij trekken er rege;matig op uit om de boodschap van redding, 
bevrijding en genezing overal te vertellen.
Dit doen we met tractaten, met folders, op straat  en winkelcentra. .

De kerkelijke overlevering zegt: Jezus is wel de Verlosser van zonde,
maar toch blijf je jouw leven lang een arme, zwakke zondaar.
Het Woord van God zegt: Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden
en zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping,
het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen.
(1 Johannes 1:7, 2 Korintiërs 5:17-21)
.

Als je Christen wordt, wordt u van binnenuit helemaal nieuw.
Je bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
Al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht.
Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.
Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld:
Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit.
En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus.
En God doet door ons een beroep op jou, laat het in orde komen tussen God en jou.
Want God nam Christus Jezus, die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden.
Jij kunt vrij zijn. Kies voor Jezus, doe het nu!
Morgen kan het te laat zijn. De keus is aan jou!

Vele mensen zijn verdwaald en gaan ten gronde door gebrek aan kennis van Gods Woord.
Lees Hosea 4 hoe dit komt.
Zij zijn verstrikt geraakt in allerlei tradities en leringen van mensen.
Vaak zijn die al vanaf de wieg met de paplepel ingegoten.
Ze leven onderworpen aan de theologie van hun "eigen" kerk en hoewel ze vaak naar God zoeken,
hebben ze de grootste moeite om alles los te laten waarin ze jaren hebben geleefd.
Maar de mensen moeten terug naar de Bijbel, terug naar de basis volgens Handelingen 2,
waar de eerste gemeente ontstond.
Want God heeft de mensen Zijn Woord gegeven om hen te verlossen van hun zonden,
te genezen van hun ziekten en te bevrijden van hun gebondenheden
en verslavingen. Hij wil de mens veranderen, Hij wil hen een nieuw hart geven.

Hij wil hen opnieuw geboren doen worden.
Hij wil hen vervullen met Zijn Heilige Geest. Wat de mens moet doen om van God te ontvangen, is geloven.
Geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en Zijn Woord gehoorzamen.
De mens die gehoorzaamt aan de overleveringen van mensen blijft een zondaar, 
blijft ziek en gebonden en het aller ergste: hij of zij eert God tevergeefs.

Lieve mensen, God houdt van je, maar Hij wil ook dat je van Hem houdt.
Traditie-geloof of eigen geloof, zonder relatie met Jezus, is zonder inhoud. Je moet zich bekeren.
Wederom-geboren worden. Want onze Verlosser leeft!!!

 

Daarom evangeliseren wij.

 

Amen

 

prettige feestdagen