Jeugd week 50

jeugd week 50


deze week alweer deel 5 dit keer "God is Liefde"

 

God is Liefde

"God is Liefde", maar hoe definiëren we dit? 
Het American Heritage Woordenboek definiëert liefde als "een intense affectie voor een ander persoon,
gebaseerd op familie- of persoonlijke banden".
Vaak komt deze "intense affectie" voort uit een seksuele aantrekkingskracht
voor die andere persoon. We houden van andere mensen,
of we zeggen dat we van andere mensen houden, 
wanneer we ons tot hen aangetrokken voelen en wanneer zij ons goed doen voelen.
Een sleutelterm in de woordenboek-definitie voor liefde is de zinsnede "gebaseerd op".
Deze term impliceert dat onze liefde voorwaardelijk is; in andere woorden,
we houden van iemand omdat zij een voorwaarde vervullen waarvan wij eisen dat deze vervuld is,
voordat we van hen kunnen houden.
Hoe vaak heb je niet gehoord of gezegd, "Ik hou van je omdat je zo schattig bent";
of "Ik hou van je omdat je zo goed voor me zorgt";
of "Ik hou van je omdat je zo'n prettig persoon bent om dingen mee te doen"?
 

Onze liefde is niet alleen voorwaardelijk, zij is ook onvoorspelbaar. 
We hebben lief gebaseerd op gevoelens en emoties die van het ene op het andere moment kunnen veranderen.
Het aantal echtscheidingen in de maatschappij van vandaag de dag is extreem
hoog omdat echtgenoten en echtgenotes zogenaamd niet meer van elkaar houden -
"de vlam is uitgedoofd". Het kan zijn dat ze door een moeilijke periode 
in hun huwelijk gaan, en dat ze de liefde voor hun partner niet meer "voelen",
dus gooien ze de handdoek maar in de ring.
Blijkbaar betekent de belofte "tot de dood ons scheidt" voor hen dat ze 
kunnen scheiden op het moment dat de liefde voor hun echtgenoot dood is,
in plaats van het moment van hun fysieke dood.
 

Kan iemand werkelijk "onvoorwaardelijke" liefde begrijpen?
De liefde die ouders voor hun kinderen hebben lijkt zo dicht bij onvoorwaardelijke 
liefde te komen als mogelijk is zonder de hulp van God's liefde in ons leven.
We blijven van onze kinderen houden, in goede en slechte tijden,
en we houden niet op met hen lief te hebben als ze niet aan de verwachtingen voldoen die we voor ze hebben.
We maken de keuze om van onze kinderen te houden zelfs als ze zich niet echt gedragen als mensen om van te houden;
onze liefde houdt niet op als we geen liefde voor hen "voelen".
Dit is vergelijkbaar met God's liefde voor ons, maar zoals we zullen zien overschrijdt 
God's liefde de menselijke definitie van liefde tot een hoogte die voor ons moeilijk te bevatten is.
 

God is Liefde: Hoe Definiëert God Liefde?
 
De Bijbel vertelt ons: "God is Liefde" (1 Johannes 4:8).
Maar hoe kunnen we ook maar beginnen om die waarheid te begrijpen?
Er zijn vele passages in de Bijbel die ons God's definitie van liefde geven.
Het meest bekende vers is Johannes 3:16, "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Een manier waarop God liefde definiëert is dus de daad van het geven.
Maar wat God gaf (of wellicht beter, "Wie" God gaf) was niet slechts een presentje in cadeauverpakking;
God offerde Zijn enige Zoon zodat wij, die hun vertrouwen in Zijn Zoon stellen, 
de eeuwigheid niet afgezonderd van Hem hoeven door te brengen.
Dit is een verbazingwekkend soort liefde, omdat wij door onze eigen zonde er voor kozen om van God afgescheiden te worden,
en God deze breuk toch repareert door middel van Zijn intense persoonlijke offer,
en het enige dat wij hoeven te doen is het aanvaarden van Zijn geschenk.
 

Een ander goed vers over God's liefde wordt gevonden in Romeinen 5:8,
"Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."
In dit vers en in Johannes 3:16 vinden we geen voorwaarden die God stelt aan zijn liefde voor ons.
God zegt niet, "wanneer je je leven verbetert, zal ik van je houden";
noch zegt Hij, "Ik zal mijn Zoon opofferen als jij belooft om van Me te houden".
Sterker nog, in Romeinen 5:8 vinden we zelfs het tegenovergestelde.
God wilde ons laten weten dat Zijn liefde onvoorwaardelijk is en daarom stuurde Hij zijn Zoon, Jezus Christus,
om voor ons te sterven terwijl wij nog steeds zondaren waren, waarvan moeilijk te houden is.
We hoefden geen schoon schip te maken, en we hoefden geen beloften aan God te maken voordat we Zijn liefde konden ervaren.
Zijn liefde voor ons heeft altijd bestaan en daarom werd al het geven en offeren door Hem gedaan,
zelfs al lang voordat we er ons van bewust waren dat we zijn liefde nodig hebben.
 

God is Liefde: Het is Onvoorwaardelijk
 
God is Liefde, en Zijn liefde verschilt sterk van menselijke liefde.
God's liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op gevoelens of emoties.
Hou houdt niet van ons omdat het zo makkelijk is om van ons te houden 
of omdat we Hem goed doen voelen; Hij houdt van ons omdat Hij liefde is.
Hij creëerde ons om een liefhebbende relatie met Hem te hebben, 
en Hij offerde Zijn eigen Zoon (die ook bereid was om voor ons te sterven),
om die relatie te herstellen.
  

wordt vervolgd..........vragen sturen gerust een e-mail