Jeugd week 49 Jeugd week 49

 jeugd week 49


Wat is nu de Bijbel en is de Bijbel waar????De Bijbel; het meest verkochte,
vertaalde en meest gelezen boek.
In 2005 kreeg de Bijbel zelfs nog de NS publieksprijs 
als beste boek van 2005 met ruim 70% van alle stemmen.
De Bijbel is, in z’n geheel of gedeelten,
inmiddels in 2377 talen vertaald!
Over de Bijbel zijn er honderdduizenden commentaren, 
verklaringen en preken geschreven.

De Bijbel is op z’n minst een bijzonder boek te noemen!

Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse woord biblia,
dat boeken betekent.
De Bijbel bevat 66 boeken die in 2 delen zijn opgenomen, namelijk: 
het Oude Testament met 39 boeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken.

Het is niet een boek dat door één persoon is geschreven,
maar door vele verschillende schrijvers.
Deze schrijvers waren o.a. koningen, priesters, herders, boeren, 
profeten, kortom uit elke laag van de bevolking.
Ook de manier van schrijven is steeds weer anders.
Het ene boek is verhalend een ander weer poëtisch of profetisch 
en ook staan er brieven in aan gemeenten en individuele personen.

Dit is niet het enige wat de Bijbel bijzonder maakt.
De Bijbel is over een periode van meer dan 1200 jaar geschreven in 3 verschillende talen;
Oude Testament in het Hebreeuws,
het Nieuwe Testament in het Aramees en Griek

Pas in 1526 na Christus was er een complete Bijbel in de Nederlandse taal.Binnen de wetenschap moet zoveel mogelijk begrepen worden 
(hoewel er in een aantal gevallen veel geloof aan te pas komt).
In de Bijbel gaat het vóór alles om geloven. 
Bovendien is het begrijpen van de Bijbel voor een mens onmogelijk.
Dus rijst al gauw de vraag: 'Is de Bijbel wel waar?'.

Nu wordt er nergens gevraagd om de Bijbel te begrijpen, 
er wordt wat anders verlangd: geloven wat er staat.

In Hebreeën 11:1 staat: "Het geloof nu is de zekerheid van de dingen 
die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet".

'Mooie zekerheid', denk je nu vast,
'zulke garanties kan ik ook geven.'

Nou, wacht even, in het licht van de Bijbel bekeken,
is dat toch wat anders.
Wie de Bijbel serieus neemt, ontdekt namelijk dat dit 
boek toch wel terechte aandacht van je vraagt.
De Bijbel beschrijft honderden dingen die in het 
verleden voorzegd zijn en die ook zijn uitgekomen.
Sterker nog: er is geen enkele voorzegging, die op dingen 
in het verleden betrekking heeft, die niet is uitgekomen.

Als je bovendien bedenkt dat de Bijbel geschreven is over een periode van meer dan 1500 jaar en
door meer dan veertig verschillende schrijvers,
dan is het al een wonder op zich dat er een volmaakte eenheid en een diepgaande structuur in zit,
die geen mens kan bedenken.
Wie een groepje mensen de opdracht geeft iets te schrijven dat één plan bevat, 
zonder dat de afzonderlijke leden daar met elkaar contact over mogen hebben,
zal ontdekken dat dit menselijk gesproken onmogelijk is.
Zeker als het Nederlanders zijn ... In de Bijbel blijkt dit onmogelijke mogelijk te zijn, 
doordat er één Coördinator is, die als Auteur Zijn Eigen Woord schreef.

Eigenlijk vind je in de Bijbel dezelfde rijkdom aan variatie en perfecte eenheid 
terug als in de natuur (zelfs meer, want de natuur is al lang niet meer volledig intact).
Wie dat ontdekt, leert de Schrijver
van het boek kennen, de Here God.
Die krijgt zekerheid, absolute zekerheid.
Dat is het bewijs der dingen die men niet ziet.
Wie het uitgangspunt van de Bijbel neemt, die zal aan het zien van 
dingen geen enkele zekerheid ontlenen.
Wel aan het zien van dingen in de Bijbel.

En daar wringt de schoen,want de meeste mensen hebben sterk de neiging te geloven in wat ze zien.
Bovendien stelt de mens vaak zijn eigen denken centraal. 'Ik vind dat logisch' of 'waarom dit zo en waarom niet zo'.
Wie in deze wereld zijn mening niet klaar heeft, telt immers niet mee.

Toch zal je de Bijbel (en de Schrijver ervan)
niet zo gauw leren kennen als je van jezelf uitgaat.
En als de Bijbel echt het Woord van God is,
dan is dat ook logisch.
Als je God de kans geeft om aan je te vertellen Wie Hij is en wat 
Zijn bedoeling is met de wereld, met jou, met deze tijd,
met de toekomst, zul je Hem leren kennen,
op Zijn manier, op Zijn tijd, in Zijn volgorde.

Wie dat doet, zal ontdekken dat de Bijbel de waarheid spreekt en God werkelijk bestaat.Zo dat was een heftig stuk heb je hier vragen over stuur gerust weer een email.

Volgende week: 66 boeken